استانداردهای طرح ایران مهارت

استانداردهای طرح ایران مهارت

استانداردهای تدوین شده ویژه ایران مهارت درسامانه ملی مهارت بارگزاری شد. 1399-10-21 12:48:45
جزئیات اجرای طرح ایران مهارت در مدارس کشور

جزئیات اجرای طرح ایران مهارت در مدارس کشور

مدیر کل دفتر آموزش متوسطه اول با اشاره به جزئیات طرح ایران مهارت از اجرای آن در اواسط بهمن در مدارس خبر داد. 1399-10-21 12:48:41
طرح حکمت یاوران امید

طرح حکمت یاوران امید

برگزاری دوره های مجتمع آموزشی مهرمادر در طرح حکمت یاوران امید ویژه خانواده نیروهای مسلح 1399-10-21 12:48:11
بازدید وزیر محترم آموزش و پرورش

بازدید وزیر محترم آموزش و پرورش

بازدید وزیر محترم وزارت آموزش و پرورش جناب آقای بطحائی از دستاوردهای مهرمادر (طرح ایران مهارت) در دبیرستان ولیعصر 1399-10-21 12:48:08