اصول اندازه گیری در خیاطی

 

۱-کمر: نواری به دور گودترین قسمت بدن به طور عادی ببنديد و این نوار را اندازه بگیرید.

۲-سینه: برجسته ترین قسمت سینه را اندازه بگیرید.
متر در جلو یا پشت خط سینه حالت افتادگی یا کشش نداشته باشد.


۳-باسن: پهن ترین و برجسته ترین قسمت بدن در پایین خط کمر را اندازه بگیرید.
متر حالت کشش یا افتادگی نداشته باشد.


۴-بالا تنه پشت: در قسمت پشت بدن از مهره ی بر جسته ی گردن تا خط کمر (همون بندی که بسته بودید) را اندازه بگیرید.


۵-بالا تنه جلو: از سر شانه تا خط کمر را به طوری که متر از روی برجسته ترین سمت سینه بگذرد اندازه بگیرید.


۶-کارور پشت: از استخوان برجسته ی پشت گردن حدود ۱۴ سانتیمتر پایین آمده و به طور افقی تا محل افتادن دست ها را اندازه بگیرید.


۷- کارور جلو: از گودی گردن حدود ۷ سانتیمتر پایین آمده و به طور افقی محل افتادن دست ها را اندازه بگیرید.


۸- سرشانه : از خط گردن تا استخوان سرشانه را اندازه بگیرید.


۹-گردن: دور گردن را از گودی گردن به طور کامل اندازه بگیرید.


۱۰-بلندی کف حلقه آستین(گودی حلقه آستین): از خط گردن پشت به صورت عمود اندازه بگیرید بطوریکه خط افقی از زیر دست ها یا زیر بغل می آید این اندازه ها را قطع کند. (۲ تا ۳ سانت بالاتر از خط سینه)


۱۱-بلندی باسن: از خط کمر تا برجسته ترین قسمت باسن را در فاصله وسط پشت و پهلو اندازه بگیرید.


۱۲-پهنا یا عرض ساسون: به اندازه ی استاندار جدول.


۱۳- بلندی دامن : از خط کمر تا محل دلخواه


۱۴-حقه آستین: اندازه حلقه ی آستین را از روی حلقه ی بالا تنه مورد نظر با استفاده از خطکش منحنی یا متر ایستاده اندازه گیری کنید.


۱۵-بلندی آستین: برای اندازه گیری بلندی آستین کف دست را روی بر آمدگی باسن قرار دهید. از انتهای شانه روی استخوان آرنج تا استخوان برجسته ی مچ را اندازه بگیرید.


۱۶-بازو: همانطور که دست روی بر آمدگی باسن قرار دارد برجسته ترین قسمت بازو را اندازه بگیرید.


۱۷-مچ: مچ را به طور آزاد اندازه بگیرید متر به دور دست بچرخد.

 

منبع:

www.worldi.ir

دوره‌هاي آموزشي:

آموزش خياطي

1399-08-28 13:49:57