آغاز ثبت نام سال 97

با توجه به اینکه به شروع سال 1397 نزدیک می شویم، همزمان ثبت نام آزمونهای تستی در سال 97 آغاز گردیده، لازم به ذکر است اولین تاریخ معرفی به آزمون

از 26 فروردین ماه خواهد بود.

1397-09-13 21:31:01