طرح حکمت یاوران امید


طرح حکمت یاوران امید

مزایای طرح:
✅     اختصاص یارانه تا سقف 9،000،000 ریال برای هر حکمت کارت با سه کد ملی مختلف در طرح های یاوران و خبرگان برای خانواده کارکنان
✅     اختصاص یارانه تا سقف 4،000،000 ریال برای هر حکمت کارت برای خانواده بازنشستگان

جزئیات طرح:

✅تعداد سهمیه هر خانواده جهت اخذ یارانه: هر خانواده می تواند سالانه برای سه دوره با کد ملی متفاوت از یارانه استفاده نماید. در صورتیکه خانواده ای بخواهد برای دوره چهارم از خدمات طرح استفاده نماید، یارانه به آن دوره تعلق نگرفته و می تواند از سیستم ثبت نام بدون یارانه و اقساطی و یا سیستم ثبت نام آزاد نسبت به ثبت نام در دوره چهارم به بعد اقدام نماید.
✅گذراندن پیش نیاز: متقاضیان محترم خواهشمند است به پیش نیاز های دوره ها، زمان انتخاب دوره مورد نظر، دقت نمایید. بدیهی است می بایست ابتدا پیش نیاز هر دوره ای توسط متقاظی طی شود. در صورت ثبت نام در دوره ای که پیشنیاز آن را نگذرانده اید عواقب آن بر عهده متقاضی خواهد بود.

روش های ثبت نام:

1- ثبت نام با یارانه و اقساطی
در این روش هر خانواده نیروهای مسلح می تواندسالانه تا سقف 3 دوره از یارانه (از 3،000000 تا 9،000،000) با توجه به نوع دوره استفاده نماید.
*پرداخت الباقی مبلغ (سهم خانوار) به صورت اقساط امکان پذیر می باشد.
2- ثبت نام بدون یارانه و اقساطی
در این روش امکان استفاده از یارانه امکان پذیر نمی باشد. (ویژه استفاده مجدد از طرح، پس از سه دوره مجاز فوق الذکر)
*پرداخت مبلغ (سهم خانوار) به صورت اقساط امکان پذیر می باشد.
3- ثبت نام آزاد
*در این روش امکان پرداخت اقساطی و یارانه وجود نخواهد داشت و کل هزینه دوره به صورت یکجا پرداخت می شود.

 نحوه محاسبه اقساط در حالت با یارانه و بدون یارانه:

- تعداد اقساط برای دوره هایی که مبلغ سهم خانوار آن بیشتر از 80،000 و کمتر یا برابر 7،000،000 ریال است، 6 ماهه می باشد.
- تعداد اقساط برای دوره هایی که مبلغ سهم خانوار از 7،000،000 الی 12،000،000 ریال است، 12 ماهه می باشد.
- - برای دوره هایی که سهم خانوار بیش از 12،000،000 ریال می باشد، تا مبلغ 12،000،000 ریال به صورت اقساطی و ما بقی مبلغ می بایست با استفاده از سیستم پرداخت اینترنتی (آنلاین) به حساب انستیتو ایزایران واریز گردد، بدین منظور بعد از ثبت نام در دوره و یا دوره های مورد نظر، پس از گذشت حداکثر 24 ساعت به قسمت پیگیری ثبت نام مراجعه نموده و در صورت تأیید حکمت کارت، از طریق گزینه پرداخت اینترنتی در همان صفحه اول اقدام به پرداخت ما بقی مبلغ سهم خانوار نمایند.


متقاضیان جهت ثبت نام در کلیه دوره ها با مهرمادر تماس حاصل فرمایند.

66602526

66659302

66603539

1397-05-21 12:16:05