• کارمندپذیرش هتل
  ریال

  کارمند پذیرش هتل از گروه شغلي خدمات است . کارمند پذیرش ضمن آگاهي از سازمان و تشكیلات هتل و بخش پذیرش میهمان ) فرانت آفیس ( از بخش هاي صنعت گردشگري نیز اطلاع و مهارت بالایي در برقراري ارتباط با میهمانان دارد ، با قدرت بیان و مهارت در فروشندگي مي تواند خدمات و اتاق هاي هتل را به میهمانان معرفي و ارائه نماید . همچنین اطلاعات جامعي در مورد هتل و خدمات شهري و جاذبه هاي دیدني منطقه دارد و باید از قوانین پذیرش میهمان و قوانین هتلداري آگاه باشد .

 • میزارایی هتل
  ریال

  میز آراي هتل شغلی از رشته هتلداري میباشد که داراي شایستگی هایی چون: استفاده از محیط مناسب میز آرایی در هتل، استفاده از وسایل مناسب میز آرایی، استفاده از رنگهاي مناسب در میزآرایی هتل، کاربرد لوازم و ملزومات پذیرایی در میزآرایی هتل، تزئین انواع غذا و نوشیدنی و بکارگیري آداب معاشرت در میز آرایی هتل می باشد. این شغل با مشاغلی چون گل آراي هتل ، میزبان هتل، مدیر تشریفات هتل، قناد هتل و آشپز هتل در ارتباط است.

 • متصدی طبقات در هتل
  ریال

  متصدي طبقات در هتل كسي است كه توانايي تعيين شرح وظايف اطاقدار زن و مرد براساس چارت سازماني، تهيه فرم كنترل كليد، نظارت بر رعايت قوانين و مقررات در طبقات، ايجاد توازن در برنامه يا سهميه كاري در اوقات شلوغ و خلوت كار در هتل، برقراري ارتباط با بخش فرانت آفيس، پيگيري فرم هاي تعميرات و خرابيها، پيگيري فرم درخواست كالا از انبار، موجودي گيري از انبار و بازرسي اتاق ميهمان و پيشگيري از حوادث را داشته باشد.

 • متصدی البسه هتل
  ریال

  تصدي البسه در هتل از گروه شغلي خدمات مي باشد . او از سازمان و تشكیلات هتل و بخش لباسشویي آگاه است و باید با میهمانان و مشتریان هتل ارتباط برقرار کند ، انواع البسه و شیوه هاي کنترل آن ها را بشناسد و روش هاي تا کردن ، علامت گذاري البسه و ملزومات پارچه اي را بداند . همچنین از وظایف شغلي خود هنگام دریافت و تحویل لباس میهمانان آگاه است و باید از نحوه نگهداري البسه و روش ثبت هزینه ها آگاهي کامل داشته باشد .

 • اتاق دار هتل
  ریال

  اتاقدار هتل كسي است كه بتواند از عهده اجراي مقررات شغلي و تميز كردن اتاقهاي مربوطه و گردگيري از وسايل آنها و تهيه گزارش از عملكرد برآيد.

 • کاربررایانه
  ریال

  به فردي که با استفاده از رايانه و نرم افزارهاي رايانه اي به عنوان ابزار کار و تسهیل کننده براي انجام امور اداري يا شخصي، اطلاق مي شود .