• محتوا ساز اموزشی الکترونیکی
  ریال

  محتوا ساز آموزش الكترونيكي از مشاغل حوزه فناوري اطلاعات است .از شايستگي هاي اين شغل ميتوان كار با توليد پروژه و راهبري طرح كسب و كار براي توليد ، (auto play) توليد خروجي از پروژه ،captivate نرم افزار كننده محتواي الكترونيكي آموزشي را نام برد.اين شغل با مشاغل مدير طراحي، مهندس تجزيه و تحليل ، طراحي گرافيك و طراحي چند رسانه اي و طراحي توليد محتوا و انيميشن سازي، متحرك سازي در ارتباط است.

 • کاربرگرافیکی محتوای اموزشی
  ریال

  كاربر گرافيكي محتواي آموزشي از مشاغل حوزه فناوري اطلاعات است. از شايستگي هاي اين شغل ميتوان كار را نام برد.. اين شغل با مشاغل مدير طراحي، anime studio pro كار با نرم افزار ،Illustrator با نرم افزار مهندس تجزيه و تحليل ، طراحي گرافيك و طراحي چند رسانه اي و طراحي توليد محتوا و انيميشن سازي، متحرك سازي در ارتباط است.

 • تولید کننده محتوای الکترونیکی
  ریال

  توليدكننده محتواي الكترونيكي عمومي از مشاغل حوزه فناوري اطلاعات است .شايستگي هاي اين شغل از قبيل كار با ArcSoft كار با نرم افزار تبديل فرمت هاي فيلم ، Adobe Animate كاربانرم افزار ،photoshop نرم افزار پروژه و ، Premiere كار با نرم افزار ،adobe audition كار با نرم افزار ويرايش صوت ، MediaConverter راهبري طرح كسب و كار براي توليد كننده محتواي الكترونيكي را ميتوان نام برد.اين شغل با مشاغل مدير طراحي، مهندس تجزيه و تحليل ، طراحي گرافيك و طراحي چند رسانه اي و طراحي توليد محتوا در ارتباط است.

 • شهروندالکترونیک(E-CITIZEN)
  ریال

  استفاده از مهارت های شهروند الکترونیک ) E-Citizen (شایستگی است در حوزه فناوری اطلاعات، که شامل کارهای، بکارگیری مبانی و مفاهیم اولیه رایانه، کار با سیستم عامل ویندوز، کار با اینترنت، دریافت خدمات آنلاین،کار با تلفن همراه و کار با شبکه های اجتماعی می شود . این شایستگی با مشاغل کاربر رایانه و خدمات الکترونیکی در ارتباط است.

 • کاربر نرم افزار اداری
  ریال

  جهت تهيه IT تربيت افراد جهت كار با سيستم هاي نرم افزار اداري در راستاي كار و شركت ها و موسسات مستند است.

 • کاربررایانه
  ریال

  به فردي که با استفاده از رايانه و نرم افزارهاي رايانه اي به عنوان ابزار کار و تسهیل کننده براي انجام امور اداري يا شخصي، اطلاق مي شود .