• معامله گر بورس واوراق بهادار
  ریال

  معامله گر بورس اوراق بهادار از مشاغل حوزه خدمات گروه شغلي امور مالي و بازرگاني است و شامل وظايف: بررسي ساز وكار مقرراتي معاملات اوراق بهادار ، شناسايي ساز وكار عملياتي معاملات اوراق بهادار، شناسايي و به كارگيري مهارت هاي ويژه شغلي، شناسايي مفاهيم انجام معاملات در سامانه معاملاتي مي باشد و با مشاغل معامله گر بورس هاي كالايي و ساير كارشناسان بازار سرمايه در حوزه معامله گري در ارتباط است.

 • حسابدارعمومی تکمیلی
  ریال

  حسابدار عمومي تكميلي كسي است كه بعد از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم بتواند از عهده بكارگيري مفاهيم نظري حسابداري، انجام عمليات مربوط به مطالبات، سفارشات و ... برآید.

 • حسابدار عمومی مقدماتی
  ریال

  حسابدار (عمومي مقدماتي) فردي است كه پس از گذراندن دوره ي آموزشي مربوطه شايستگي هاي اوليه در حوزه حسابداري بتواند از عهده جمع آوري، ثبت و طبقه بندي، تجميع و تجزيه تحليل، اندازه گيري و ارائه گزارش رويدادهاي مالي به وسيله نرم افزار اكسل برآيد.

 • کاربر نرم افزار اداری
  ریال

  جهت تهيه IT تربيت افراد جهت كار با سيستم هاي نرم افزار اداري در راستاي كار و شركت ها و موسسات مستند است.

 • کاربررایانه
  ریال

  به فردي که با استفاده از رايانه و نرم افزارهاي رايانه اي به عنوان ابزار کار و تسهیل کننده براي انجام امور اداري يا شخصي، اطلاق مي شود .