• حسابدار عمومی مقدماتی
  ریال

  حسابدار (عمومي مقدماتي) فردي است كه پس از گذراندن دوره ي آموزشي مربوطه شايستگي هاي اوليه در حوزه حسابداري بتواند از عهده جمع آوري، ثبت و طبقه بندي، تجميع و تجزيه تحليل، اندازه گيري و ارائه گزارش رويدادهاي مالي به وسيله نرم افزار اكسل برآيد.

 • حسابدارعمومی تکمیلی
  ریال

  حسابدار عمومي تكميلي كسي است كه بعد از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم بتواند از عهده بكارگيري مفاهيم نظري حسابداري، انجام عمليات مربوط به مطالبات، سفارشات و ... برآید.

 • بازاریاب بیمه
  ریال

  بازارياب بيمه كسي است كه بتواند از عهده انجام امور مربوط به بازاريابي، تشخيص اصول بيمه، بررسي عوامل فني بيمه، تشخيص اصول معاملات بيمه اي وانواع بيمه نامه ها برآيد.

 • کاربررایانه
  ریال

  به فردي که با استفاده از رايانه و نرم افزارهاي رايانه اي به عنوان ابزار کار و تسهیل کننده براي انجام امور اداري يا شخصي، اطلاق مي شود