• حسابدار عمومی مقدماتی
  4,841,500 ریال

  حسابدار (عمومي مقدماتي) فردي است كه پس از گذراندن دوره ي آموزشي مربوطه شايستگي هاي اوليه در حوزه حسابداري بتواند از عهده جمع آوري، ثبت و طبقه بندي، تجميع و تجزيه تحليل، اندازه گيري و ارائه گزارش رويدادهاي مالي به وسيله نرم افزار اكسل برآيد.

 • حسابدارعمومی تکمیلی
  5,531,500 ریال

  حسابدار عمومي تكميلي كسي است كه بعد از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم بتواند از عهده بكارگيري مفاهيم نظري حسابداري، انجام عمليات مربوط به مطالبات، سفارشات و ... برآید.

 • بازاریاب بیمه
  10,465,000 ریال

  بازارياب بيمه كسي است كه بتواند از عهده انجام امور مربوط به بازاريابي، تشخيص اصول بيمه، بررسي عوامل فني بيمه، تشخيص اصول معاملات بيمه اي وانواع بيمه نامه ها برآيد.

 • کاربررایانه
  8,273,100 ریال

  به فردي که با استفاده از رايانه و نرم افزارهاي رايانه اي به عنوان ابزار کار و تسهیل کننده براي انجام امور اداري يا شخصي، اطلاق مي شود