• تحصیل دار
  ریال

  تحصیل دار شغلی است درحوزه امور اداری شایستگی هایی از قبیل دریافت و تحویل اسناد و مدارک درون شرکتی ورسیدگی به امور صندوق های های پستی و تحویل نامه ها به اشخاص مربوطه و انجام امور بانکی و امور پستی و انجام امور بیمه و گزارش نویسی را دارد و این شغل وتحصیل دارایی که با کارکنان و روسای شرکت ها و ادارجات و کارمندان بیمه و بانک و پست در ارتباطند در تعامل می باشد.

 • اتوماسیون اداری
  ریال

  Word كاربر اتوماسيون از مشاغل حوزه فناوري اطلاعات مي باشد. اين شغل داراي شايستگي هاي كار با نرم افزار One note كار با نرم افزار ، Access كار با نرم افزار ، Excel كار با نرم افزار ، PowerPoint كار با نرم افزار مي باشد. اين شغل با كليه مشاغل اداري و اتوماسيون هاي اداري در ارتباط مي باشد.

 • مسئول کاردکس وکنترل موجودی
  ریال

  مسئول كاردكس و كنترل موجودي كسي است كه با صرف كمترين زمان و نيروي انساني و طبق قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي سازمان ومن انجام فعاليت هاي مرتبط با تهيه و نگهداري و تحويل مواد و اقلام مورد نيازسازمان بتواند مقدار و زمان مناسب جهت هربار س ارش كالاي مورد نياز را تعيين نمايد.

 • نگارنده متون فارسی
  ریال

  نگارنده متون فارسي كسي است كه بتواند از عهده خواندن، درك مطالب و نگارش كليه متون فارسي، ويرايش و تصحيح تايپي آنها برآيد.

 • کاربرنرم افزار اداری
  ریال

  جهت تهيه IT تربيت افراد جهت كار با سيستم هاي نرم افزار اداري در راستاي كار و شركت ها و موسسات مستند است.

 • مسئول دفتر
  ریال

  مسئول دفتر از مشاغل حوزه امور اداری بوده و شامل شایستگی های انجام هماهنگی امور دفتری بر اساس مفاهیم و اصول سازمانی،برقراری ارتباطات سازمانی، انجام مکاتبات اداری و گزارش نویسی، بکارگیری علوم و فنون مذاکره، مفاهیم حسابداری و تنخواه گردان، تایپ تند زنی می باشد و با شغل کارمند اموراداری در ارتباط است.

 • سرپرست دبیرخانه
  ریال

  سرپرست دبیرخانه و بایگانی از مشاغل حوزه امور اداری می باشد و شامل شایستگی هایی از قبیل برنامه ریزی امور دبیرخانه برقراری ارتباط با واحد های مرتبط با دبیرخانه پیاده سازی اصول بایگانی اسناد و مدارک و امحاء آنها جمع آوری، طبقه بندی و گزارشگیری اطلاعات نظارت بر بایگانی نامه های اداری نظارت بر حفظ و نگهداری اسناد و مدارک دبیرخانه است و با مشاغل کارمند دبیرخانه ، بایگانی و مسئول بایگانی و بانک اطلاعات در ارتباط است

 • تندخوان
  ریال

  تندخوان کسی است که بتواند برمهارت های سریع خوانی وفن مطالعه وتقویت حافظه وکارگیری تکنیک تند خوانی در مدیریت ومطالعه با انعطاف ویادگیری عمقی متون درس فنی ویادگیری از مطالب شفاهیو حدس زدن و سنجش سرعت و درک تسلط داشته و ازعهده پیشگیری ازحوادث و انجام کمک های اولیه براید.

 • بایگان
  ریال

  بایگان امور اداري کسی است که بتواند از عهده تشکیل پرونده هاي مختلف اداري، تحویل و تحول آنها و بایگانی اسناد و مدارك، پرونده ها و اسناد خرید ها و ... کد گذاري آنها با روش هاي مختلف اعم از دستی و کامپیوتري برآید.

 • کاربررایانه
  ریال

  به فردي که با استفاده از رايانه و نرم افزارهاي رايانه اي به عنوان ابزار کار و تسهیل کننده براي انجام امور اداري يا شخصي، اطلاق مي شود .