• آرایشگرناخن
  ریال

  آرایشگر ناخن به مفهوم آراستن و پیراستن ناخنهای دست و پا و نگهداری از آنها به منظور رعایت بهداشت می باشد

 • متعادل ساز چهره زنانه
  ریال

  متعادل ساز چهره زنانه حرفه اي است كه هنرآموز نحوه استفاده صحیح از محصولات آرايشي و بهداشتي پوست را به منظور آرايش در جهت زيبايي، مراقبت، حفظ شادابي و سلامت پوست صورت را می آموزد

 • آرایشگر موی زنانه
  ریال

  آرایشگر موي زنانه به مفهوم آراستن و نگهداري مو به منظور رعایت بهداشت گیسوان در جهت زیبایی و استفاده از بهتر از محصولات آرایشی و بهداشتی مو براي مراقبت و حفظ سلامت گیسوان میباشد.

 • پیرایشگرموی زنانه
  ریال

  پیرایشگر موی زنانه به مفهوم پیرایش و نگهداری مو به منظور رعایت بهداشت در جهت زیبایی، مراقبت و حفظ سلامت گیسوان می باشد.

 • پیرایشگرابرو
  ریال

  پیرایشگر ابرو و صورت به مفهوم زدودن موهای زاید صورت و آراستن فرم ابروها در جهت زیبایی می