• نقشه کشی معماری
  ریال

  نقشه كشي معماري شغلي است از حوزه مشاغل عمران كه در اين شغل وظايف ترسيم انواع پلانهاي ساختماني طراحي پلان اداري و تجاري، پلان هاي ويلايي، پلانهاي آپارتماني در زمينهاي محدود، طراحي انواع راه پله هاي مورد استفاده در ساختمان با استفاده از نرم افزار اتوكد صورت مي پذيرد.

 • نقشه کشی سازه
  ریال

  نقشه كش سازه شغلي است از حوزه مشاغل عمران و ساختمان كه اين شغل وظايف ترسيم پلان فونداسيون ، ترسيم جفئيات و شناژ و اندازه گذاري و ترسيم نقشه هاي اسكلت بتني و فلزي و ديتايلهاي مرتبط و ترسيم تيرهاي مشبك و قابها و اسكلت بتن آرمه، طراحي و پروژه پايان كار و است اده از نرم افزارهاي طراحي صورت ميپذيرد. همچنين شاغلان اين شغل با مشاغلي مانند مهندسين معماري ، طراران نقشه ، )يمانكاران و . . . در ارتباطند .

 • نقشه کشی عمومی
  ریال

  نقشه كشي عمومي ساختمان شغلي است از مشاغل حوزه عمران كه در اين شغل وظايفي مانند تهيه انواع مختلف نقشه هاي ساختماني، برش و نصب كاغذ بر روي ميز نقشه كشي، ترسيم سه نما و غيره را بر عهده دارد.