• رایانه DREAM WEAVAR
  ریال

  کارورDreamweaver MXکسی که بتواند ازعهده توانایی شناخت مفاهیم پایه و کار با ین نرم افزار و کارب سایتهای این نرم افزار و انجام Layoutصفحات واضافه کردنContent به صفحات وکار باPage code تدارک برای ساخت سایت پویا وتولید صفحات پویا وتوسعهARبراید.

 • FIASH MX
  ریال

  که شامل طرح FLASH از مشاغل مرتبط در روزه اطلاعات محسوب مي شود. وظايفي از قبيل ايجاد و ويراي اسناد FLASH کارور را در بر Flash Movie و ارائه خروجي ActionScript ها، اشيا، خطوط، متون، دکمه ها و تصاوير متحرک مي باشد، کار با دارد.ارتباط اين شغل با مشاغل مدير طراري،مهندسي تجفيه و تحليل ، طراري ورافيک، طراري وب و طراري چند رسانه اي در ارتباط است.

 • رایانه کار VISUL INTERDEV
  ریال

  رایانه کار Visual Interdev كسي است كه بتواند از عهده كار با محيط VIطراحي با Tool boxو منوی HTML , Table , Format ايجاد اساسي در نحوه نمايش اجزا با كمک CSS ایجاد CSS هاي در VI ایجاد Script های اجرايي در VI براید.

 • کاربررایانه
  ریال

  به فردي که با استفاده از رايانه و نرم افزارهاي رايانه اي به عنوان ابزار کار و تسهیل کننده براي انجام امور اداري يا شخصي، اطلاق مي شود

 • کاربررایانه
  ریال

  به فردي که با استفاده از رايانه و نرم افزارهاي رايانه اي به عنوان ابزار کار و تسهیل کننده براي انجام امور اداري يا شخصي، اطلاق مي شود .

 • طراحی صفحات وب
  ریال

  طراح مقدماتي صفحات WEB از مشاغل حوزه فناوري اطلاعات محسوب مي شود. وظايفي از قبيل استفاده از ترسيم، قلم، رنگ، CSS و جداول در صفحات وب، توسعه و معرفي يک وب سايت، بکارگيري تکنيک هاي مديريتي و کار با دامنه را در بر دارد.