• شهروندالکترونیک(E-CITIZEN)
  ریال

  استفاده از مهارت های شهروند الکترونیک ) E-Citizen (شایستگی است در حوزه فناوری اطلاعات، که شامل کارهای، بکارگیری مبانی و مفاهیم اولیه رایانه، کار با سیستم عامل ویندوز، کار با اینترنت، دریافت خدمات آنلاین،کار با تلفن همراه و کار با شبکه های اجتماعی می شود . این شایستگی با مشاغل کاربر رایانه و خدمات الکترونیکی در ارتباط است.

 • FIASH MX
  ریال

  که شامل طرح FLASH از مشاغل مرتبط در روزه اطلاعات محسوب مي شود. وظايفي از قبيل ايجاد و ويراي اسناد FLASH کارور را در بر Flash Movie و ارائه خروجي ActionScript ها، اشيا، خطوط، متون، دکمه ها و تصاوير متحرک مي باشد، کار با دارد.ارتباط اين شغل با مشاغل مدير طراري،مهندسي تجفيه و تحليل ، طراري ورافيک، طراري وب و طراري چند رسانه اي در ارتباط است.

 • کاربر corel drow
  ریال

  از مشاغل حوزه فناوري اطلاعات محسوب مي شو د .از شايستگي هاي اين Corel Draw كاربر گرافيك رايانه اي با رنگ ،corel draw مديريت اشياء ،corel draw كار با ابزار هاي ، corel draw شغل كار با امور اوليه نرم افزار ها،كار با جداول،كار با تصاوير effect كار با ،corel draw نگارش متن در ،corel draw آميزي موضوعات در Corel مديريت و تنظيمات چاپ،توليد پروژه ،راهبري طرح كسب و كار براي كاربر گرافيك رايانه اي با ،Bitmap ميتوان نام برد اين شغل با مشاغل مدير طراحي، مهندس تجزيه و تحليل ، طراحي گرافيك و طراحي چند رسانه اي Draw در ارتباط است.

 • FREE HAND
  ریال

  کارور FreeHand از مشاغل حوزه فناوري اطلاعات محسوب مي شود. وظايفي از قبيل نصب و راه اندازي نرم افزار، ايجاد و ويرايش اسناد برداري که شامل طرح ها، اشيا، خطوط، متون مي باشد، ارائه خروجي اسناد گرافيكي و چاپ را در بر دارد. اين شغل با مشاغل مدير طراحي،مهندسي تجزيه و تحليل و طراحي گرافيک رايانه اي در ارتباط است.

 • کاربررایانه
  10,341,375 ریال

  به فردي که با استفاده از رايانه و نرم افزارهاي رايانه اي به عنوان ابزار کار و تسهیل کننده براي انجام امور اداري يا شخصي، اطلاق مي شود .