• تکه دوز باچرخ
  ریال

  تكه دوز با چرخ يا ماشين گلدوزي كسي است كه تمام اجزاي ماشين گلدوزي را بشناسد و بتواند با پايه هاي تكه دوزي، انواع تكه دوزي به روشهاي گوناگون را انجام دهد

 • سری دوزسرویس خواب
  ریال

  سری دوز سرویس خواب یکی از مشاغل مربوط به صنایع پوشاك است كه شایستگی هایی از قبيل رعایت ایمنی و بهداشت در محيط كار، راه اندازی، سرویس و نگه داری ماشين های دوخت در كارگاه نيمه صنعتی، انجام دوخت اوليه سرویس خواب، ترسيم الگوی سرویس خواب كودك و نوجوان، دوخت سرویس خواب كودك و نوجوان، ترسيم الگوی سرویس خواب بزرگسال، دوخت سرویس خواب بزرگسال را در بر می گيرد در ضمن این شغل با مشاغلی از قبيل پارچه فروش و خرازی در ارتباط است.

 • سرمه دوزی درجه 2
  ریال

  سرمه دوز سنتي شغلي است در گروه صنايع دستي دوخت های سنتي و شامل شايستگي های انجام مقدمات و فنون سوزن دوزی ها آماده سازی پارچه زيركشي و ساقه دوزی دوخت انواع برگ و گلبرگ تركيب نمودن دوخت های تزييني با سرمه اجرای توپر دوزی در سطوح طرح دوخت منجوق مرواريدی دوخت پيله بلرسان و مهره تزييني گندمي و نگه داری سرمه از پارچه های سرمه دوزی شده مي باشد و با توليد كنندكان البسه و ملزومات نوعروسان تزيين و روكش اماكن متبركه و تابلوهای نفيس و كارگاه های توليد سرمه و پارچه ترمه و نمايشگاه های صنايع دستي در ارتباط مي باشند .

 • سرمه دوزی درجه 1
  ریال

  سرمه دوز سنتي شغلي است در گروه صنايع دستي دوخت های سنتي و شامل شايستگي های انجام مقدمات و فنون سوزن دوزی ها آماده سازی پارچه زيركشي و ساقه دوزی دوخت انواع برگ و گلبرگ تركيب نمودن دوخت های تزييني با سرمه اجرای توپر دوزی در سطوح طرح دوخت منجوق مرواريدی دوخت پيله بلرسان و مهره تزييني گندمي و نگه داری سرمه از پارچه های سرمه دوزی شده مي باشد و با توليد كنندكان البسه و ملزومات نوعروسان تزيين و روكش اماكن متبركه و تابلوهای نفيس و كارگاه های توليد سرمه و پارچه ترمه و نمايشگاه های صنايع دستي در ارتباط مي باشند .

 • گلدوزی دستی
  ریال

  گلدوزي با دست يكي از مشاغل در حوزه خدمات ميباشد. كه داراي شايستگي هايي از قبيل: راه اندازي وكار با انواع ماشين دوخت، انتخاب پارچه، انتخاب طرح، انتخاب نخ و دوخت انواع دوخت هاي تزئيني مي باشد. درضمن اين شغل با مشاغلي از قبيل شخصي دوز، رودوز توليدي هاي لباس، فروشندگان پارچه، صنايع دستي، خرازي و... در ارتباط است.

 • رودوزی سنتی درجه1
  ریال

  رودوز سنتي الحاقي جزو گروه صنايع دستي ( دوخت هاي سنتي ) مي باشد و شامل آويزه دوزي ، آيينه دوزي ، اشك دوزي ، پولك دوزي ، پيله دوزي ، تسمه دوزي ، سرمه دوزي ، سكه دوزي ، اشرفي دوزي ، شرابه دوزي ، صدف دوزي ، فتيله دوزي ، قيطان دوزي ، مغزي دوزي ، مليله دوزي ، منگوله دوزي ، مرصع (سنگ ريزي ) ، مرواريد دوزي ، منجوق دوزي ، نوار دوزي (شك ، پن و ... ) ، يراق دوزي ، كمند دوزي ، شرفه دوزي مي باشد و با مشاغل فروشگاه ها و نمايشگاه هاي صنايع دستي در ارتباط مي باشد .