• تکه دوز باچرخ
  7,939,910 ریال

  تكه دوز با چرخ يا ماشين گلدوزي كسي است كه تمام اجزاي ماشين گلدوزي را بشناسد و بتواند با پايه هاي تكه دوزي، انواع تكه دوزي به روشهاي گوناگون را انجام دهد

 • سری دوزسرویس خواب
  9,216,000 ریال

  سری دوز سرویس خواب یکی از مشاغل مربوط به صنایع پوشاك است كه شایستگی هایی از قبيل رعایت ایمنی و بهداشت در محيط كار، راه اندازی، سرویس و نگه داری ماشين های دوخت در كارگاه نيمه صنعتی، انجام دوخت اوليه سرویس خواب، ترسيم الگوی سرویس خواب كودك و نوجوان، دوخت سرویس خواب كودك و نوجوان، ترسيم الگوی سرویس خواب بزرگسال، دوخت سرویس خواب بزرگسال را در بر می گيرد در ضمن این شغل با مشاغلی از قبيل پارچه فروش و خرازی در ارتباط است.

 • پرده دوز
  10,125,000 ریال

  پرده دوز اصطلاحاٌبه فردي اطلاق مي شود كه بتواند از عهده رسم، برش، دوخت، نصب انواع پرده و والان و حجله برآيد.

 • گلدوزماشینی
  11,273,460 ریال

  گلدوزی ماشینی، انواع دوخت های با پایه و بدون پایه با ماشین دوخت را در بر می گیرد.