• دوزنده پوشاک حمام
  8,299,500 ریال

  دوزنده پوشاك حمام كسي است كه علاوه بر پيشگيري از حوادث ضمن كار، رعايت بهداشت و نكات ايمني، از عهده شناخت ابزار كار، كار با انواع چرخ خياطي، دوختهاي مقدماتي، شناخت و اندازه گيري اندام، تهيه الگو، برش لباس و دوخت آن، بخار دادن لباس و بسته بندي آن برآيد.

 • خیاط لباس های زیر زنانه
  7,400,000 ریال

  خیاط لباس زیر زنانه اصطلاحاً به فردی اطلاق می شود که از عهده ساخت الگو و برش و دوخت انواع لباس زیر زنانه برآید

 • روپوش ربدوشامبردوز: کت و پیژامه : سربند وپیشبند
  7,362,000 ریال

  خياط روپوش، ربدوشامبر ، كت و پيژاما، سارافون، سربند و پيش بند دوز كسي است كه ابزار كار را شناخته و از عهده راه اندازي، سرويس، نگهداري انواع دوخت با چرخ خياطي و ماشين هاي اورلوك، شناخت و اندازه گيري اندام، محاسبه مقدار پارچه ، رسم الگو ، انتقال آن روي پارچه ، طراحي و دوخت آنها برآيد و همچنين با مقررات اداري و نكات ايمني و بهداشت محيط كار و پيش گيري از حوادث ضمن كار آشنايي داشته باشد .

 • نازک دوز زنانه
  13,627,500 ریال

  يكي از مشاغل مربوط به صنعت پوشاك است كه وظايف كار با انواع ماشين دوخت، استفاده از انواع اتو،انتخاب پارچه، رسم انواع الگو، انتقال الگو روي پارچه ، دوخت هاي اوليه خياطي و دوخت انواع لباس نازكدوز زنانه را در بر مي گيرد در ضمن اين شغل با مشاغل شخصي دوز لباس زنانه، پارچه فروش، بنگاه هاي توليد لباس كلان در ارتباط است.