• روپوش ربدوشامبردوز: کت و پیژامه : سربند وپیشبند
  7,362,000 ریال

  خياط روپوش، ربدوشامبر ، كت و پيژاما، سارافون، سربند و پيش بند دوز كسي است كه ابزار كار را شناخته و از عهده راه اندازي، سرويس، نگهداري انواع دوخت با چرخ خياطي و ماشين هاي اورلوك، شناخت و اندازه گيري اندام، محاسبه مقدار پارچه ، رسم الگو ، انتقال آن روي پارچه ، طراحي و دوخت آنها برآيد و همچنين با مقررات اداري و نكات ايمني و بهداشت محيط كار و پيش گيري از حوادث ضمن كار آشنايي داشته باشد .

 • الگوساز و برشکارلباس زنانه(تکدوزی)
  13,627,500 ریال

  الگوساز و برش كار لباس زنانه يكي از مشاغل مربوط به صنايع پوشاك است كه شايستگي هايي از قبيل الگوي بلوز و كت بهاره، رسم الگوي دامن، ترسيم الگوي پيراهن، رسم الگوي شلوار، رسم الگوي مانتو را در بر مي ويرد و در ضمن اين شغل با مشاغلي از قبيل پارچه فروش و بنگاه هاي توليد پوشاك در ارتباط است.

 • الگوسازبه روش حجمی
  17,298,000 ریال

  الگوساز لباس به روش حجمي كسي است كه پس از گذراندن دوره آموزشي لازم در الگوسازي مسطح بتواند الگوسازي به روش حجمي را روي مانكن و اندام در برش ها و دوخت هاي انواع دامن، بالاتنه، آستين، يقه، دراپه و مدل سازي انجام دهد.

 • الگوسازی لباس با رایانه
  10,296,000 ریال

  لگوساز با رايانه كسي است كه علاوه بر داشتن مهارت خياطي و طراحي لباس بصورت دستي، پس از گذراندن دوره آموزشي لازم از عهده كار با رايانه و نرم افزار طراحي الگو برآيد و با استفاده از ساير لوازم جانبي رايانه اي از جمله اسكنر، رسام، برش كامپيوتري و چاپگر نسبت به طراحي الگو و اخذ تصاوير الگو و همچنين طراحي برش اقدام نمايد.

 • شلواردوز
  405,000 ریال

  شلواردوز كسي است كه بتواند از عهده الگوسازي- برش و دوخت انواع مدل شلوار مردانه و زنانه با توجه به مدل- ژورنال و سفارش مشتري برآيد.

 • نازک دوز زنانه
  13,627,500 ریال

  يكي از مشاغل مربوط به صنعت پوشاك است كه وظايف كار با انواع ماشين دوخت، استفاده از انواع اتو،انتخاب پارچه، رسم انواع الگو، انتقال الگو روي پارچه ، دوخت هاي اوليه خياطي و دوخت انواع لباس نازكدوز زنانه را در بر مي گيرد در ضمن اين شغل با مشاغل شخصي دوز لباس زنانه، پارچه فروش، بنگاه هاي توليد لباس كلان در ارتباط است.