• بیمه گربیمه های بازرگانی
  12,259,000 ریال

  بيمه گر بيمه هاي بازرگاني كسي است كه بتواند از عهده تشخيص شريان اجتماعي، نشر و ترويج خدمات بيمه، برقراري ارتباط، تنظيم فرم هاي بيمه اي و تهيه گزارشات و ترسيم نمودارهاي لازم برآيد.

 • بازاریاب بیمه
  10,465,000 ریال

  بازارياب بيمه كسي است كه بتواند از عهده انجام امور مربوط به بازاريابي، تشخيص اصول بيمه، بررسي عوامل فني بيمه، تشخيص اصول معاملات بيمه اي وانواع بيمه نامه ها برآيد.

 • بازاریاب
  11,040,000 ریال
 • حسابدار مالیاتی
  4,910,500 ریال

  حسابدار مالیاتی کسی است که پس از گذراندن دوره های آموزشی لازم بتواند در یک واحد اقتصادی مسئولیت انجام امور مالیاتی مربوط به آن واحد اقتصادی شامل: محاسبات مربوط به مالیات بر درآمد، مالیات حقوق و ... را بر عهده داشته باشد.

 • حسابدار عمومی پیشرفته
  5,186,500 ریال

  حسابدار عمومي پيشرفته كسي است كه بتواند از عهده تشخيص انواع شركت و انجام عمليات حسابداري شركتهاي سهامي، غيرسهامي، تعاوني و تنظيم و نگهداري حسابهاي شركت سهامي، تنظيم ترازنامه و حساب تصفيه در مواقع انحلال شركتها برآيد.

 • حسابدار حقوق و دستمزد
  3,691,500 ریال

  حسابدار حقوق و دستمزد كسي است كه پس از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم، توانايي محاسبه حقوق و دستمزد و تنظيم گزارشات لازم را با توجه به اصول و مفاهيم حسابداري، قوانين جاري و اطلاعات فردي كاركنان داشته باشد.

 • حسابدار صنعتی درجه1
  5,531,500 ریال

  حسابدار صنعتي مقدماتي كسي است كه بعد از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم بتواند از عهده درك مفاهيم حسابداري صنعتي، طبقه بندي هزينه ها و گزارشات مربوطه، روش ثبت حسابداري مواد در دفاتر، ثبت حقوق و دستمزد در حسابداري صنعتي، هزينه يابي در موسسات توليدي، شناخت هزينه يابي سربار در موسسات توليدي برآيد.

 • حسابدار عمومی (مقدماتی)
  4,841,500 ریال

  حسابدار (عمومي مقدماتي) فردي است كه پس از گذراندن دوره ي آموزشي مربوطه شايستگي هاي اوليه در حوزه حسابداري بتواند از عهده جمع آوري، ثبت و طبقه بندي، تجميع و تجزيه تحليل، اندازه گيري و ارائه گزارش رويدادهاي مالي به وسيله نرم افزار اكسل برآيد.

 • حسابدار عمومی تكميلی
  5,531,500 ریال

  حسابدار عمومي تكميلي كسي است كه بعد از گذراندن دوره هاي آموزشي لازم بتواند از عهده بكارگيري مفاهيم نظري حسابداري، انجام عمليات مربوط به مطالبات، سفارشات و ... برآید.

 • بیمه گر بیمه هاي بازرگانی
  12 ریال

  بيمه گر بيمه هاي بازرگاني كسي است كه بتواند از عهده تشخيص شريان اجتماعي، نشر و ترويج خدمات بيمه، برقراري ارتباط، تنظيم فرم هاي بيمه اي و تهيه گزارشات و ترسيم نمودارهاي لازم برآيد.

 • مدیر بازاریابی
  14,720,000 ریال

  مدير بازاريابي كسي است كه پس از گذراندن دوره آموزشي بتواند با تجزيه و تحليل، طرح ريزي، اجراء وكنترل برنامه هاي بازاريابي، زمينه انجام مبادلات مطلوب را با بازارهاي مورد نظر جهت دستيابي به اهداف سازمان فراهم كند.

 • بازاریاب
  11,040,000 ریال

  بازارياب كسي است كه علاوه بر آشنايي به زبان انگليسي و توانايي كار با كامپيوتر بتواند از عهده تشخيص مفهوم بازاريابي، اندازه گيري و پيش بيني تقاضا، تشخيص دوره عمر كالا، توزيع كالا، برقراري ارتباط، تعيين قيمت و بازاريابي بين المللي برآيد.