• کاربر امور بانکي
  ریال

  کاربر امور بانکي از طريق عامل پرداخت کننده (بانک)، به کلیه فعالیت هاي مربوط به چک ها يا حساب هاي جاري مشترياش مي پردازد و يا از طريق ديگر روشهاي پرداخت انتقال مخابره اي يا تلگرامي يا ماشین گوياي اتوماتیک به مشترياش خدمت رساني مي کند.

 • مدیر ارشد کسب و کار MBA
  ریال

  مدير ارشد كسب كار به عنوان اداره كننده ، تصميم گيرنده، رهبر، كارفرما و اجرا كننده مسئوليت ها است. مدير ارشد (اجرايي) به عنوان رهبر يك شركت به هيات مديره مشورت ميدهد و كارمندان را تهيج ميكند و به عنوان يك كارفرما عمليات روزانه شركت را اداره مي كند.

 • کارآفرینی در شرکت هاي دانش بنیان
  ریال

  ايجاد تغيير رويكرد در دانشجويان و دانش آموختگان از كارجويي به كار آفريني با ايجاد بستر مناسب از طريق آموزش جهت شكل گيري و توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط دانش بنيان با همكاري مراكز دانشگاهي و جذب نخبگان و د انش آموخته گان از اهداف اصلي اين شايستگي مي باشد.

 • انباردار
  ریال

  انباردار شخصي است كه آمار و ارقام كالاهاي تولید شده يا خريداري شده را كه دريافت، توزيع و ارسال و ياا نبار شده ثبت و نگهداري مي كند.

 • بازار یاب بیمه
  ریال

  بازارياب بيمه كسي است كه بتواند از عهده انجام امور مربوط به بازاريابي، تشخيص اصول بيمه، بررسي عوامل فني بيمه، تشخيص اصول معاملات بيمه اي وانواع بيمه نامه ها برآيد.

 • بیمه گربیمه های بازرگانی
  ریال

  بيمه گر بيمه هاي بازرگاني كسي است كه بتواند از عهده تشخيص شريان اجتماعي، نشر و ترويج خدمات بيمه، برقراري ارتباط، تنظيم فرم هاي بيمه اي و تهيه گزارشات و ترسيم نمودارهاي لازم برآيد.

 • بازاریاب بیمه
  ریال

  بازارياب بيمه كسي است كه بتواند از عهده انجام امور مربوط به بازاريابي، تشخيص اصول بيمه، بررسي عوامل فني بيمه، تشخيص اصول معاملات بيمه اي وانواع بيمه نامه ها برآيد.

 • حسابدار مالیاتی
  ریال

  حسابدار مالیاتی کسی است که پس از گذراندن دوره های آموزشی لازم بتواند در یک واحد اقتصادی مسئولیت انجام امور مالیاتی مربوط به آن واحد اقتصادی شامل: محاسبات مربوط به مالیات بر درآمد، مالیات حقوق و ... را بر عهده داشته باشد.