• کارگر عمومي ساختمان
    ریال

    اين شغل از سري مشاغل گروه شغلي عمران مي باشد كه وظيفه آن شناخت مصالح و ابزار كار سفت كاري و بار گيري و بار اندازي و حمل مصالح و همكاري در ساخت ملات و پاكسازي و نظافت كارگاه و تجهيزات وابزار در اين شغل صورت مي پذيرد وبا مشاغل بناي سفت كار گچ كار كاشي كار نقاش ساختمان در ارتباط مي باشد.

  • مشاور خريد و فروش املاك
    ریال

    اين شغل در حوزه خدمات آموزشي مي باشد. امور مربوط به ثبت اطلاعات املاكي كه صاحبان آنها براي فروش يا اجاره به بنگاه ميسپارند درفايل اطلاعات بنگاه، جستجوي مورد تقاضاي مشتري در فايل مزبور، نشان دادن محل هاي مناسب بادرخواست مشتري ونهايتا"تهيه وتنظيم مبايعه نامه از وظايف اين شغل ميباشد.