• نگارنده متون فارسی (آیین نگارش)
  ریال

  نگارنده متون فارسي كسي است كه بتواند از عهده خواندن، درك مطالب و نگارش كليه متون فارسي، ويرايش و تصحيح تايپي آنها برآيد.

 • نگارنده ي متون خارجی(آئین نگارش)
  ریال

  نگارنده مكاتبات عمومي به زبان بيگانه كسي است كه از عهده نگارش انواع پاراگراف، نامه هاي شخصي،نامه هاي رسمي، نامه هاي حرفه اي، نامه درخواست شغل و تحصيل در دانشگاه برآيد .

 • اپراتور پاسخگوي مشترکین تلفن همراه
  ریال

  اپراتور پاسخگوي مشتركين خدمات تلفن همراه، كسي است كه از عهده انجام پاسخگويي به درخواستهايتماس گيرندگان در خصوص اطلاعات خاص از طريق دسترسي به منابع اطلاعاتي مختلف وثبت وارجاع خدمات مورد نيازبه ساير واحدهاي ذيربط برآيد.

 • بایگان
  ریال

  بایگان امور اداري کسی است که بتواند از عهده تشکیل پرونده هاي مختلف اداري، تحویل و تحول آنها و بایگانی اسناد و مدارك، پرونده ها و اسناد خرید ها و ... کد گذاري آنها با روش هاي مختلف اعم از دستی و کامپیوتري برآید.

 • پیشخدمت مراسم و تشریفات در سازمان ها
  ریال

  پيشخدمت ضيافت مراسم ها فردي است كه با اصول چيدمان هاي مختلف و رايج و شيوه هاي سرويس آشنا مي شود و اطلاعات لازم را جهت نحوه پذيرايي مراسم و تشريفات از عهده پذيرايي افراد و ميهمانان و ... برآيد.

 • تحصیل دار
  ریال

  دریافت، تحویل اسناد و مدارک درون شرکتی، رسیدگی به امور صندوق های پستی وتحویل نامه ها به اشخاص مربوطه، انجام امور بانکی، انجام امور پستی، انجام امور بیمه

 • رئیس کارگزینی
  ریال

  رئیس کارگزینی کسی است که علاوه بر مهارت کارمند گزینی بتواند از عهده جمع بندی و محاسبه کارکرد پرسنل با توجه به گزارشات دریافتی،کنترل، نظارت بر تحویل و تحول پرونده ها و تنظیم آنها، همکاری در برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در سیستم جاری برآید.

 • سرایدار
  ریال

  سرايدار فردي است كه ضمن سكونت دائمي در مكان ، عهدار انجام اموري از قبيل حفظ امنيت ساختمان، تاسيسات و لوازم و وسايل از سرقت، كليه ساعات شبانه روزي مي باشد.

 • سرپرست دبیرخانه
  ریال

  سرپرست دبیرخانه کسی است که بتواند از عهده برناممه ریزی، تقسیم کار، تامین نیازهای مربوطه، ایجاد هماهنگی، سازماندهی و رهبری سیستم دبیرخانه برآید.

 • سرویس و نگهدار منازل
  ریال

  تميزكاري و شستشوي واحدهاي مختلف، شستشو و خشك لباس و پرده، فرش، موكت، مبلمان و ...

 • کارشناس امور اداري
  ریال

  وظايفي چون بررسي انواع سيستم ها، راههاي ايجاد روابط انساني مطلوب در سازمان و برنامه زمان بندي شده فرايند انجام کار، بررسي و پياده سازي قوانين و مقررات کار و تامين اجتماعي مرتبط با امور کارکنان و ...

 • کارگر خدماتی
  ریال

  انجام امور مربوط به نظافت وجمع آوري زباله ها و شستشو ي سالنها راهروها و راه پله ها اتاقها محوطه ودرب و پنجره ها و غیره