• مدير مهد کودک
  ریال

  مدير مهد كودك كسي است كه توانايي مديريت آموزشي مراكز پيش دبستاني را داشته و بتواند برنامه ريزي درسي و آموزشي، سازمان دهي و هماهنگي، رهبري، اداره مالي و بهداشتي، تحقيق و ارائه سمينارهايي در زمينه مديريت و ساخت چند وسيله كمك آموزشي را در مهد كودك و مراكز پيش دبستاني انجام دهد.

 • مربي مهدکودک
  ریال

  مربي مهد کودک داراي توانائي شناخت عاطفي و روحي و جسمي کودکان بوده و توانائي طبقه بندي مراحل رشد و نحوهء نگهداري و مراقبت، بهداشت وتغذيه اطفال، شعرخواني، قصه گوئي، نمدايش، بازي و سرگرمي، انتقال نكات اجتماعي، اخلاقي، ايمني و بهداشت، زبان آموزي، تدوين و ساخت وسايل کمک آموزشي و سرگرمي و بازي، انتقال مفاهیم رياضي و علوم به کودکان را دارا مي باشد.

 • سخنراني حرفه اي
  ریال

  سخنراني به نحوه حرفه اي براي مناسبتهاي مختلف و مخاطبان مختلف

 • تدوین کننده استاندارد آموزشی
  ریال

  تدوين كننده استاندارد آموزشي در حوزه خدمات آموزشي بوده و شايستگي هاي از قبيل تجزيه و تحليل اطلاعات بازار كار، تهيه استاندارد حرفه و شغل، سازماندهي و اجراي كارگاه هاي آموزشي تدوين استاندارد، طراحي محتواي استاندارد آموزشي، مستند سازي و ارزيابي و بازبيني محتواي استاندارد آموزشي را دارد.

 • مشاور شاغل
  ریال

  مشاورمشاغل باید بتواند ازعهده شناسایي انوام مشاغل و شرایط احراز آ ن ها، انوام مكان هاي داراي پتانسیل کاري جهت هدایت ومشاوره افراد جویاي شغل یا شاغل باتوجه به انوام پارامترهاي اساسي در مشاغل و استعدادلازم براي ایجاد شغل، تغییرشغل، یا ارتقا شغل انجام دهد.

 • پژوهشگر
  ریال

  پژوهشگر كسي است كه بتواند يك پروژه تحقيقاتي را طراحي و اجرا نمايد.

 • پژوهشگر ماهر
  ریال

  پژوهشگر ماهر ضمن دارا بودن توانمندي هاي تخصصي لازم براي انجام پژوهش، مي تواند علاوه بر اجرا و مديريت پروژة پژوهشي، نسبت به تأسيس مؤسسة پژوهشي اقدام نمايد.

 • برنامه ريز امور اقتصادي - اجتماعي خانواده
  ریال

  برنامه ریز امور اقتصادی اجتماعی خانواده فرد را برای انجام تنظیم بودجه در خانواده و مدیریت هزینه های آن، برقراری – روابط سالم انسانی و اخلاقی در خانواده و جامعه، تعلیم و تربیت فرزند و پرورش شخصیت خلاق و کارآفرین وجایگاه آن در خانواده، بهره گیری از حقوق قانونی خود و آگاه نمودن سایر اعضای خانواده نسبت به حقوق خود آماده می سازد.

 • آموزش حقوق شهروندي
  ریال

  آموزش حقوق شهروندي شغلي است در حوزه خدمات آموزشي که قادر به نيازسنجي آموزشي، برنامه ريزي آموزشي، طرح ريزي آموزشي، ارائه مطالب اموزشي به صورت مؤثر، آموزش اصول و مفاهيم شهروندي، آموزش اصول و مفاهيم حقوق مدني و شهروندي و در نهايت ارزشيابي آموزشي مي باشد.