• لايحه نويس قضایی
  8,401,400 ریال

  وظايف اين شايستگي اين است كه با تسلط بر قوانين و مقررات در موضوعات مختلف از قبیل كلاهبرداري تجاري، فسخ قرارداد، طلاق و موضوعات مدني، لايحه براي احقاق حق و دفاع لايحه تنظيم كند.

 • کارشناس آسیب هاي اجتماعي
  6,747,300 ریال

  آسيب شناس اجتماعي همچون ساير حوزه هاي اجتماعي و علمي از شيوه عملي براي بررسي موضوعات مورد نظر استفاده مي کند.

 • تربیت مربي روخواني و روانخواني قرآن کريم
  2,891,700 ریال

  مربي روخواني و روانخواني قرآن از مشاغل تخصصي در حوزه خدمات آموزشي است که وظيفه آموزش روخواني (آموزش خواندن درست و شمرده کلمات و عبارات آيات قرآن) و روانخواني (آموزش خواندن يوسته و روان آيات و سوره هاي قرآن) قرآن کريم را به عهده دارد و با مربّيان و مديران مراکز قرآني، آموزشي و ساير نهادهاي متقاضي دريافت آموزش هاي قرآني ارتباط دارد

 • پژوهشگر عمومی
  ریال

  پژوهشگر كسي است كه بتواند يك پروژه تحقيقاتي را طراحي و اجرا نمايد.

 • آفرينشگر
  ریال

  آفرینشگر یعنی خلاقيت و نو آفریني.

 • آزمونگر
  4,569,600 ریال

  آزمونگر از مشاغل تخصصی در حوزه ارزشیابی مهارت است که وظایفی از قبیل اجرای انواع آزمون های عملی، پروژه محور، کتبی- عملی و از این قبیل در بر می گیرد.

 • مدیریت آموزشگاه فنی و حرفه ای
  3,986,500 ریال

  مديريت آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي شامل مديريت منابع انساني و مالي، برنامه ريزي امور، اجراي قوانین و دستورالعمل ها و تهیه گزارشات و انجام مكاتبات مربوطه مي باشد.

 • مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده
  6,402,200 ریال

  مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده فرد را برای انجام تنظیم بودجه در خانواده و مدیریت هزینه های آن، برقراری روابط سالم انسانی و اخلاقی در خانواده و جامعه، تعلیم و تربیت فرزند و نظیر آن آگاه می سازد.

 • پداگوژی عمومی (مربیگری)
  4,575,550 ریال

  بکارگیري پداگوژي در آموزش هاي فني و حرفه اي بعنوان يکي از شايستگي هاي مورد نیاز مربیان در ارائه دانش،مهارت و نگرش ، انجام نیازسنجي آموزشي، برنامه ريزي آموزشي، تهیه برنامه درسي و طرح درس، استفاده ازفناوري آموزشي، اجراي آموزش و ارزشیابي آموزشهاي مهارتي اطلاق مي گردد.