• منشی پزشکی درجه 2
  ریال

  منشی پزشکی درجه 2 شغلی است که فرد در آن باید شایستگی برخورد محترمانه با ارباب رجوع و رسیدگی به امور ارباب رجوع را داشته باشد و بتواند مسئولیتهای کلی مربوط به اداره مطب را به عنوان یک واحد درمانی ،اجتماعی و اقتصادی از قبیل نوبت دادن ،کنترل امور مالی مطب ،تنظیم روزانه برنامه های مطب را انجام دهد.

 • منشی پزشکی درجه 1
  ریال

  منشي پزشكي درجه 1 شغلي است كه درآن فرد شايستگي اجراي مسئوليتهاي كلي مربوط به اداره امور مربوط به منشي بخش،پذيرش و ترخيص بيمار،تحويل بيماران به بخشهاي ديگر بيمارستاني،مرتب نمودن پرونده بيماران،آماده سازي پرونده هاي بيماران جهت ويزيت پزشكان،آماده كردن ليست غذائي بيماران،انبارداري بخش و برخورد محترمانه با ارباب رجوع را داشته باشد.

 • مشاور مهارتهای سالم زیستن
  10,809,500 ریال

  مهارت هاي سبك زندگي سالم براي هر دو جنس و كليه رده هاي سني جهت پيشگيري از عارضه ها و بيماري ها ورويكرد صحيح به عارضه ها و بيماري هاي احتمالي و همچنين حفظ سلامت در چهار بعد جسمي ، رواني، اجتماعي و معنوي و در هر دو بعد زندگي فيزيكي و مجازي.