• رعایت الزامات سلامت‘بهداشت وایمنی درمحیط کار بهداشت وایمنی
  ریال

  پيشگيري از عوامل زيان آور فيزيكي محل كار، پيشگيري از عوا مل زيان آور شيميايي ، بيولوژيكي ،روحي ، رواني ، ارگونومي و كنترل و كاهش خطرات محيط با استفاده از وسايل حفاظت فردي در محيط كار، پيش بيني و پيشگيري از خطرات ، انجام كمك هاي اوليه، اطفاء حريق و رعايت بهداشت فردي و عمومي در محيط كار

 • رعايت الزامات سلامت‘ بهداشت و ايمني درمحيط كارصنايع غذايي
  ریال

  پيشگيري از عوامل زيان آور فيزيكي محل كار، پيشگيري از عوا مل زيان آور شيميايي ، بيولوژيكي ،روحي ، رواني ، ارگونومي و كنترل و كاهش خطرات محيط با استفاده از وسايل حفاظت فردي در محيط كار، پيش بيني و پيشگيري از خطرات ، انجام كمك هاي اوليه، اطفاء حريق و رعايت بهداشت فردي و عمومي در محيط كار

 • بکارگیری HSEدر صنایع (مقدماتی)
  ریال

  HSE مخفف کلمه Health،safety،Environment به معنای بهداشت، ایمنی ومحیط زیست و ورود ایمن و بدون حادثه به محیط کار می باشد.

 • مسئول بهداشت کار
  ریال

  مسئول بهداشت كار شغلي است با شايستگي هاي تشخيص عوامل زيان اور محيط كار و كاهش اثرات جسماني ناشي از كار و ارايه روش هاي پيشكيري از بيماري و رعايت اصول بهداشت در محيط كار .

 • انجام عملیات کمک هاي اولیه
  ریال

  اقدامات اوليه ساده درجهت حفظ جان مصدوم كه مانع از مرگ و يابدتر شدن اوضاع مصدوم و كاهش عوارض ناشي از آسيب تا رسيدن نيروي امدادي گردد.

 • مشاوره در مراقبت پوست ،مو ،زیبایی و تناسب اندام
  ریال

  انجام تمام كارهاي مرتبط با مراقبت هاي پوست و مو و زيبايي جهت جلوگيري از پيري پوست و ايجاد زيبايي و تناسب اندام

 • مشاوره استفاده صحیح از محصولات بهداشتی و کر م ها
  ریال

  شناخت وكاربرد انواع محصولات بهداشتي و كرم ها در رابطه با مراقبت هاي پوست و مو جهت حفظ زيبايي و جلوگيري از پيري پوست و مو

 • مسئول حفاظت و ايمني
  ریال

  مسئول حفاظت و ايمني فردي است آگاه و ماهر در شناسائي و تشخيص ريسكها و خطرات محيط كار و ارائه دهنده اصول و مباني پيشگيري و يا كاهش آسيب به انسان – سرمايه – و شهرت در محيط كاري

 • رعايت الزامات سلامت‘ بهداشت و ايمني درمحيط كارحمل و نقل زميني
  ریال

  پيشگيري از عوامل زيان آور فيزيكي محل كار، پيشگيري از عوا مل زيان آور شيميايي، بيولوژيكي، روحي، رواني، ارگونومي و كنترل و كاهش خطرات محيط با استفاده از وسايل حفاظت فردي در محيط كار، پيش بيني و پيشگيرياز خطرات، انجام كمك هاي اوليه، اطفاء حريق و رعايت بهداشت فردي و عمومي در محيط كار

 • رعايت الزامات سلامت و بهداشت و ايمني در محيط كار صنايع دستي (طلا وجواهر)
  ریال

  پيشگيري از عوامل زيان آور فيزيكي محل كار، پيشگيري از عوا مل زيان آور شيميايي ، بيولوژيكي و ...

 • بکارگیری HSE در صنایع (پیشرفته)
  ریال

  ضرورت ورود ايمن و بدون حادثه به فعاليت هاي كاري بر اساس استاندارد تعريف شده

 • افسر HSE
  ریال

  افسر HSE، شغلی است که در محیط هاي کارگاهی و صنعتی به لحاظ حفظ ایمنی کار و پیشگیري از خطرات ، حفظ محیط زیست و رعایت مسایل بهداشتی، با سیستم مدیریت ایمنی همکاري می نماید.