• طراح معماري با نرم افزار 3D Max
  11,880,000 ریال

  طراح معماري با نرم افزار 3D Max كسي است كه بتواند پس از طي دوره آموزشي لازم از عهده نصب نرم افزار 3D MAX و ساختن اجسام و بكارگيري دستورات ابزاري و ساختن اجسام مركب و ايجاد دوربين و نور و تعريف متريال و مواد و ايجاد انيميشين و رندرسازي برآيد.

 • طراح معماري داخلي
  58,295,000 ریال

  طراح معماري داخلي كسي است كه بتواند از عهده انجام طراحي معماري داخلي، ترسيم نقشه هاي مربوط به فضاهاي داخلي ساختمان، ترسيم نقشه هاي اجرايي مبلمان، رسم رنگي پرسپكتيوهاي احجام مختلف مشخص و احجام نامشخص و غيره برآيد.

 • نقشه کش ساختمان با نرم افزار Auto CAD
  7,912,000 ریال

  نقشه کش ساختمان با نرم افزار Auto CAD مي تواند جهت ترسیم و مدل سازي انواع پروژه هاي ساختماني مورد استفاده قرار گیرد و فرد نقشه کش با داشتن مهارت کار با رايانه از عهده ترسیم و طراحي انواع نقشه هاي ساختماني برآيد.

 • نقشه كشي عمومي ساختمان
  11,340,000 ریال

  نقشه كشي عمومي ساختمان شغلي است از مشاغل حوزه عمران كه در اين شغل وظايفي مانند تهيه انواع مختلف نقشه هاي ساختماني، برش و نصب كاغذ بر روي ميز نقشه كشي، ترسيم سه نما و غيره را بر عهده دارد.

 • نقشه كشي معماري درجه 1
  11,340,000 ریال

  نقشه كشي معماري شغلي است از حوزه مشاغل عمران كه در اين شغل وظايف ترسيم انواع پلانهاي ساختماني طراحي پلان اداري و تجاري، پلان هاي ويلايي، پلانهاي آپارتماني در زمينهاي محدود، طراحي انواع راه پله هاي مورد استفاده در ساختمان با استفاده از نرم افزار اتوكد صورت مي پذيرد.