• کاربر نقشه خوان فرش دستباف
  2,310,000 ریال

  كاربر نقشه خوان فرش دستباف كسي است كه علاوه بر فرش باف درجه 2 دستي بتواند از عهده تشخيص كاربري، راه اندازي دستگاه، انتخاب كارتريج و نصب آن بر روي دستگاه، بافتن فرش، كنترل ميزان بافت و مواد مصرفي، سرويس و نگهداري دستگاه برآيد

 • قالی بافی حجمی
  6,050,000 ریال

  قالي باف حجمي كسي است كه علاوه بر داشتن مهارتهاي آمده در استانداردهاي قالي باف درجه 1 و 2 طراح نقشه فرش و رفو گر فرش بتواند احجام هندسي و غير هندسي را طراحي نموده، دارهاي مناسب جهت بافت حجم را انتخاب نموده و با ابزار و مواد مناسب دارها را چله كشي نمايد و سطح مقطع حجم را بافته و آن را به دار حجمي متصل نمايد و در نهايت حجم مورد نياز را ببافد و آن را تكميل نمايد.

 • رنگ آمیزی فرش
  6,300,000 ریال
 • گلیم باف درجه 2
  8,162,000 ریال

  گلیم باف یکی از مشاغل مربوط به صنایع دستی ) بافت ( است که شایستگی هایی از قبیل رعایت ایمنی و بهداشت در محیط کار ، تهیه مواد اولیه و آماده سازی دار و ابزار گلیم بافی ، آماده سازی دار جهت بافت )بر اساس منطقه(، طراحی و رنگ بندی گلیم )بر اساس منطقه(، بافت گلیم به شیوه پودگذاری، بافت گلیم به شیوه پودپیچی ، رفع معایب گلیم حین بافت، انجام عملیات حین بافت و پایان کار ، بسته بندی ، بازاریابی و فروش محصولات را در بر می گیرد و در ضمن این شغل با مشاغلی از قبیل فروشنده مواد اولیه ، دار و ابزار قالیبافی در ارتباط

 • گلیم باف درجه 1
  8,162,000 ریال

  گلیم باف یکی از مشاغل مربوط به صنایع دستی ) بافت ( است که شایستگی هایی از قبیل رعایت ایمنی و بهداشت در محیط کار ، تهیه مواد اولیه و آماده سازی دار و ابزار گلیم بافی ، آماده سازی دار جهت بافت )بر اساس منطقه(، طراحی و رنگ بندی گلیم )بر اساس منطقه(، بافت گلیم به شیوه پودگذاری، بافت گلیم به شیوه پودپیچی ، رفع معایب گلیم حین بافت، انجام عملیات حین بافت و پایان کار ، بسته بندی ، بازاریابی و فروش محصولات را در بر می گیرد و در ضمن این شغل با مشاغلی از قبیل فروشنده مواد اولیه ، دار و ابزار قالیبافی در ارتباط است .

 • طراح نقشه فرش
  6,350,000 ریال
 • زيلوباف
  7,425,000 ریال

  زیلو نوعی کفپوش است که در گذشته از پنبه و پشم استفاده می شد اما امروزه فقط از نخ هاي پنبه اي استفاده و اغلب به صورت دو رنگ و دورو بافته می شود و محل تولید زیلو به طور عمده شهر یزد ( میبد ، اشکذر ، خرانق ) می باشد .

 • طراح نقشه گليم
  5,940,000 ریال

  طراح نقشه گليم كسي است كه بتواند از عهده شناخت ابزار و طرح و نقشه هاي مختلف گليم برآمده و با انجام محاسبات اوليه و تركيب موتيف ها و طراحي نقشه گليم هاي مناطق مختلف و رنگ آميزي آن را انجام دهد و سپس آن را تكميل نمايد.