بافنده پوشاک دومیل

توضیحات کامل دوره

بافنده پوشاک 2میل یکی از مشاغل مربوط به صنایع دستی )بافت( می باشد که شایستگی هایی از قبیل بافت اولیه، نقشه خوانی ، بافت ژاکت ، پلیور، تاپ و شلوار ، دامن و سارافون ، بافت کلاه ، دستکش ، شال و اشارپ و مقنعه ، بافت جوراب و کفش ، بافت کیف و ساک و کوله ، بافت سیسمونی نوزاد ، بافت مواد تزئینی همراه با کاموا در لباس (پولک و منجوق و مروارید و .... )، شستشو و خشک کردن انواع بافته ها ، بازاريابي، فروش و ارائه محصولات را در بر می گیرد .

شناسنامه دوره آموزش بافنده پوشاک2میل:

کد بین المللی ISCO(سازمان بین المللی کار):731820750280001

طول دوره:1الی2ماه

مهارت پیش نیاز:ندارد

نوع تدریس: عملی ، نظری

زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو

مخاطبین: علاقمند به حوزه صنایع دستی و بافتنی

مشاغل مرتبط : قلاب بافان ، کاموافروشان و تولیدکننده های لباس بافتنی کلان

نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری(آنلاین)

سرفصل های دوره آموزش بافنده پوشاک2میل:

سرفصل های دوره آموزش بافنده پوشاک2میل  مطابق با نیاز بازار کار و سرفصل های استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای تهیه شده است.

1- بافت اولیه شامل:
♦ انواع میل بافتنی در ضخامت های مختلف ( میل صاف از شماره های 1/5الی 20 و  میل های گرد از شماره های 1/5الی 20و5میل)،میکرومیل( knoking )
♦ انواع سنجاق دانه نگه دار (کوچک و بزرگ)
♦ انواع کاموا براساس جنس الیاف (طبیعی و مصنوعی)
♦ وزن انواع کاموا
♦ روش اندازه گیری قسمتهای مختلف اندام مردانه
♦ روش اندازه گیری قسمتهای مختلف اندام زنانه
♦ روش اندازه گیری قسمتهای مختلف اندام کودک
♦ روش محاسبه مقدار کاموای مورد نیاز
♦ روش تقسیم بندی لباس بر اساس طرح
♦ انواع طرح های بافت اولیه
♦ روش دولا بافی یا کشباف در قسمت های مختلف
♦ روش کور کردن در بافت
♦ اندازه گیری قسمت های مختلف اندام
♦ محاسبه مقدار کاموای مورد نیاز
♦ سر انداختن بافت و ساده بافی
♦ تقسیم بندی لباس بر اساس طرح
♦ دولا بافی یا کشباف در قسمت های مختلف بافته
♦ بافت طرح و مدل های لباس بصورت (توری ، برجسته، دورنگه , پیچ و ...)
♦ کم و زیاد کردن در قسمت های مختلف بافته ( یقه حلقه آستین زیر حلقه آستین پهلوها )
♦ کور کردن در انتهای بافت

2- نقشه خوانی شامل:
♦ علائم اختصاري و نشانه ها
♦ روش طرحي وخواندن نقشه پوشاک
♦ روش خواندن طرح هاي شطرنجي
♦ مفهوم اندازه و شكل طرح
♦ بکارگيري علائم اختصاري و نشانه ها خواندن نقشه در طرح هاي متفاوت
♦ خواندن طرح هاي شطرنج خواندن رديف در بافت
♦ تشخيص اندازه و شكل طرح
♦ دو رنگ بافي و چند رنگ بافي

3- بافت ژاکت ، پلیور، تاپ و شلوار ، دامن و سارافون شامل:
♦ انواع تاب کاموا(Z زنجیره،Sتابیده)
♦ روش انتخاب کاموا با توجه به فرم های اندامی
 ♦ انواع یقه: هفت( باز و بسته) ، گرد( جلو بسته و جلوباز)، آرشال ، انگلیسی، قایقی، خشتی
♦ انواع حلقه ( سرخود، گرد یا کتی، رگلان، کیمونو)
♦ مدل های مختلف بافت انواع لباس
♦ روش بافت لباس از قسمت بالا به پائین و پهلو
♦ روش بافت ژاکت و پلیور
♦ روش بافت انواع تاپ
♦ روش بافت انواع شلوار
♦ روش بافت دامن ( ترک ، فون ، پلیسه ، کلوش و ...)
♦ روش بافت انواع سارافون
♦ روش بافت جیب (کج، افقی، پهلو و ....)
♦ مدل قرار گیری صحیح جیب در روی لباس
♦ روش بافت جا دگمه به صورت شیار یا حلقه
♦ ♦ روش اتصال تکه های بافته شده( دوخت با سوزن یا قلاب)
♦ روش دوخت دگمه و یا بند به لباس
♦ روش آستر کشی در لباس
♦ بافت انواع یقه
♦ بافت انواع حلقه آستین
♦ انتخاب کاموا بر اساس فرم های اندامی
♦ بافت از پائین لباس با قطعات جدا و یکسره
♦ بافت مدل های مختلف انواع ژاکت و پلیور
♦ بافت 2 نمونه تاپ
♦ بافت مدل های مختلف انواع شلوار (یک نمونه )
♦ بافت مدل های مختلف انواع دامن (چهار نمونه )
♦ بافت مدل های مختلف انواع سارافون ( دو نمونه )
♦ بافت جا دگمه به صورت شیار یا حلقه
♦ قرار دادن صحیح جیب در روی لباس
♦ بافت جیب و کیسه آن
♦ اتصال تکه های بافته شده ( دوخت با سوزن یا قلاب)
♦ دوخت دگمه یا بند به لباس
♦ آستر کشی در لباس

4- بافت کلاه ، دستکش ، شال و اشارپ و مقنعه شامل:
♦ محاسبه مقدار کاموای مورد نیاز با توجه به ضخامت آن
♦ روش اندازه گیری قسمت های مربوط به کلاه ، شال و اشارپ
♦ روش بافت انواع کلاه ( صاف ، معمولی ، گردبافی ،ترک بافی و ...)
♦ روش بافت انواع دستکش ( یک انگشتی و 5انگشتی و ....)
♦ روش بافت انواع شال (صاف و کراواتی و ... )
♦ روش بافت انواع اشارپ (سه گوش ،مستطیل و ... )
♦ ♦ نحوه اندازه گیری شال، اشارپ و بلندی آن
♦ روش اتصال تکه های بافته شده کلاه و دستکش
♦ روش درست کردن منگوله ،شرابی و ریشه
♦ روش بافت مقنعه
♦ اندازه گیری قسمت های مربوط به شال، کلاه واشارپ
♦ بافت انواع کلاه ( بوقی ، صاف ، لبه دار و ....)
♦ بافت انواع دستکش ( 2 نمونه )
♦ بافت انواع شال ( 2 نمونه )
♦ بافت انواع اشارپ ( 2 نمونه )
♦ اتصال تکه های بافته شده کلاه و دستکش
♦ ریشه زدن لبه های اشارپ و شال
♦ آماده کردن انواع منگوله
♦ بافت یک نمونه مقنعه


5- بافت جوراب و کفش شامل:
♦ محاسبه مقدار کاموای مورد نیاز با توجه به ضخامت آن
♦ انواع مدل بافت جوراب
♦ انواع مدل بافت کفش
♦ روش بافت جوراب بچه گانه
♦ روش بافت جوراب بزرگسال
♦ روش بافت کفش بچه گانه
♦ روش بافت کفش بزرگسال
♦ روش بافت پاشنه
♦ روش بافت پنجه
♦ بافت انواع جوراب بچه گانه ( 2 نمونه (
♦ بافت انواع جوراب بزرگسال ) 2 نمونه (
♦ بافت انواع کفش بچه گانه (2 نمونه (
♦ بافت کفش بزرگسال ( 2 نمونه (
♦ بافت پاشنه
♦ بافت پنجه

6- بافت کیف ، ساک و کوله شامل:
♦ روش محاسبه مقدار کاموای مورد نیاز بر اساس ضخامت
♦ روش محاسبه مقدار نخ قیطان مورد نیاز بر اساسضخامت آن
♦ انواع مدل بافت کیف ، ساک و کوله
♦ انواع اشکال کیف ، ساک و کوله
♦ روش بافت کوله
♦ روش بافت انواع ساک به حالت دسته دار
♦ روش بافت کیف
♦ روش بافت کوله
♦ روش بافت کیف مجلسی
♦ روش دوخت زیپ و آستری به کیف و ساک
♦ روش وصل دسته و بند به کیف ، ساک و کوله
♦ بافت انواع مدل مختلف کیف و کوله با کاموا
♦ بافت انواع ساک به حالت دسته دار
♦ بافت کیف و کوله با قیطان
♦ اتصال تکه های مختلف کیف ، ساک و کوله
♦ دوخت و وصل دسته و رویه به کوله
♦ دوخت زیپ و آستری به کیف ، ساک و کوله

7- بافت سیسمونی نوازد شامل:
♦ انواع کاموای مناسب کودک از نظر جنس و ضخامت وبهداشت
♦ روش سایز بندی لباس کودک
♦ روش محاسبه مقخدار کخاموای مخورد نیخاز بخر اسخاس
♦ ضخامت و لطافت آن
♦ روش بافت پلیور کودک
♦ روش بافت شلوار
♦ روش بافت جوراب شلواری
♦ روش بافت شلوار پیش سینه دار
♦ روش بافت سارافون و دامن
♦ روش بافت کلاه نوزادی
♦ روش بافت شال
♦ روش بافت لباس سرهمی
♦ روش بافت انواع ژاکت
♦ روش بافت کت و کلاه
♦ روش بافت پاپوش
♦ روش بافت شنل کودک
♦ روش بافت کیسه خواب
♦ روش بافت پتو
♦ روش ایجاد جا دگمه و بند برای انواع لباس نوزاد
♦ بافت پلیور نوزاد
♦ بافت شلوار نوزاد
♦ بافت شلوار پیش بندی نوزاد
♦ بافت جوراب شلواری نوزاد
♦ بافت سارافون و دامن نوزاد
♦ بافت انواع ژاکت نوزاد
♦ بافت کت و کلاه نوزاد
♦ بافت لباس سرهمی نوزاد
♦ بافت پاپوش نوزاد
♦ بافت شنل کودک نوزاد
♦ بافت کیسه خواب کودک
♦ بافت پتوی کودک
♦ ایجاد جا دگمه و بند برای انواع لباس نوزاد
♦ بافت تل و تزئینات روی لباس نوزاد( بافت شکل)
♦ روش بافت تل و تزئینات روی لباس نوزاد

8- بافت مواد تزئینی همراه با کاموا در لباس (پولک و منجوق و مروارید و ...) شامل:
♦ انواع نوار تزئینی ( روبان ، قیطان ، نوار ریشه و ....(
♦ انواع کاموای پولکی و منجوق و منگوله دار
♦ انواع پولک و مروارید
♦ روش گلدوزی با کاموا روی لباس
♦ روش شماره دوزی
♦ انواع موتیف دومیل
♦ مدل های مناسب بافت قلاب در قسمت های کشباف و یقه لباس
♦ روش بافت تلفیقی کاموا با چرم
♦ انتخاب میل بافتنی براساس نوع بافت
♦ بافت نوارهای تزئینی با توجه به طرح
♦ اضافه نمودن مواد تزئینی لباس همزمان با بافت آن
♦ (بافت روبان ، مروارید ، پولک با کاموا ...)
♦ بافت کامواهای پولکی و منگوله دار در لباس
♦ بافت قلاب در قسمت های کشباف و یقه لباس
♦ شماره دوزی روی بافت
♦ موتیف بافی با دو میل
♦ وصل کردن لباس بافته شده به یکدیگر به وسیله قلاب یا سوزن
♦ بافت تلفیقی کاموا با چرم

9- شستشو , اتوکشی و نگهداری بافت ها شامل:
♦ مواد شوینده مناسب بافته ها( مایع(
♦ روش شستشو ( با دست و ماشین (
♦ علایم شستشو
♦ روش اتوکشی بافته ها
♦ علایم اتوکشی بافته ها
♦ روش نگهداری از بافته ها
♦ شستشوی انواع بافته ها ( لباس , کیف , سیسمونی (
♦ اتوکشی انواع بافته ها
♦ نگهداری از بافته ها

10- بازاريابي‘ فروش و ارائه محصولات شامل:
♦  نحوه ارتباطات و عرضه محصول به بازار
♦ تبلیغات میدانی و اینترنتی
♦  بررسی نیاز بازار و ارائه محصول
♦  قدرت بیان و نحوه کاربرد الفاظ صحیح
♦  بسته بندی شکیل و مناسب محصول
♦ انتخاب مکان های خاص جهت ارائه محصولات
♦  جذب و تعامل موثر با مشتریان
♦  ارتباط موثر با صنعتگران
♦  برنامه ریزی تولید
♦  بازاریابی و فروش محصولات (دست بافت ها ) بوسیله تلفن ،اینترنت، فضای مجازی