بازارياب صنايع دستي

توضیحات کامل دوره

طول دوره آموزشی 176 ساعت است که شامل 67 ساعت آموزش نظری و 109 ساعت آموزش عملی است. برای کسب اطلاعات تکمیلی با موسسه آموزشی مهر مادر تماس حاصل فرمایید.