منبت كار چوب

توضیحات کامل دوره

منبت كار چوب شغلي در حوزه صنايع دستي چوبي مي باشد و شامل وظايف انتخاب چوب، ابزار و طرح مناسب، حكاكي، منبت كاري كم برجسته، نيم برجسته و تمام برجسته و ساخت چند نمونه طرح متفاوت منبت و سمباده زني، ليسه كاري و پرداخت نهايي مي باشد و با مشاغل صنايع دستي و نمايشگاهها و فروشگاههاي صنايع دستي ارتباط دارد .

طول دوره آموزشی 500 ساعت است که شامل 130 ساعت آموزش نظری و 370 ساعت آموزش عملی است. برای کسب اطلاعات تکمیلی با موسسه آموزشی مهر مادر تماس حاصل فرمایید.