کباب زنى و تخته کار

توضیحات کامل دوره

كباب زن و تخته كار كسي است كه بتواند از عهده شناسايي مواد اوليه و ابزار كار مناسب، پاك كردن، شستشو، خرد كردن (انواع برشها) بدون ايجاد آلودگي صوتي، آماده سازي مواد اوليه با در نظر گرفتن صرفه اقتصادي، تشخيص و تهيه سسهاي مورد نياز و پخت انواع كباب با كيفيت مطلوب برآيد.

طول دوره آموزشی 74 ساعت است که شامل 26 ساعت آموزش نظری و 48 ساعت آموزش عملی است. برای کسب اطلاعات تکمیلی با موسسه آموزشی مهر مادر تماس حاصل فرمایید.