کارگر عمومي ساختمان

توضیحات کامل دوره

اين شغل از سري مشاغل گروه شغلي عمران مي باشد كه وظيفه آن شناخت مصالح و ابزار كار سفت كاري و بار گيري و بار اندازي و حمل مصالح و همكاري در ساخت ملات و پاكسازي و نظافت كارگاه و تجهيزات وابزار در اين شغل صورت مي پذيرد وبا مشاغل بناي سفت كار گچ كار كاشي كار نقاش ساختمان در ارتباط مي باشد.

طول دوره آموزشی 31 ساعت است که شامل 14 ساعت آموزش نظری و 17 ساعت آموزش عملی است. برای کسب اطلاعات تکمیلی با موسسه آموزشی مهر مادر تماس حاصل فرمایید.