نقاش سیاه قلم

توضیحات کامل دوره

نقاش سیاه قلم از تکنیک های نقاشی است که از ذغال و دوده برای نقاشی در آن استفاده می شود.

دوره آموزش نقاش سیاه قلم مجتمع آموزشی مهرمادر یکی از مشاغل مربوط به هنرهای تجسمی  است که ویژه ورود به بازار کار تهیه گردیده است.نقاش سیاه قلم شغلی است از مشاغل هنرهای تجسمی که دارای شایستگی های طراحی اولیه،اجرای پرسپکتیو،طراحی منظره،طراحی چهره،طراحی آناتومی و فیگور،ایجاد تکنیک سایه روشن در طراحی،اجرای تکنیک سایه روشن با پودر و هاشور،ایجاد تکنیک سایه روشن در آناتومی،ایجاد تکنیک سایه روشن در چهره می باشد.

 

شناسنامه دوره آموزش نقاش سیاه قلم مجتمع آموزشی مهرمادر:

کد بین المللی( ISCOسازمان بین الملی کار):731620830070001

طول دوره:2الی3ماه

مهارت پیش نیاز: ندارد

نوع تدریس: عملی ، نظری

زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو

مخاطبین: افراد علاقمند به حوزه های هنری و نقاشی

مشاغل مرتبط: نقاش

نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری(آنلاین)

 

بهترین آموزشگاه نقاشی سیاه قلم

 

سرفصل های دوره آموزشی نقاش سیاه قلم مجتمع آموزشی مهرمادر:

1- طراحی اولیه شامل:

♦  تعاریف و مفاهیم نقطه و انواع آن, حالت های نقطه در کادر ابزارهای اثرگذار و اثر پذیر
♦  تعاریف خط، انواع خط، حالت های خطوط،خطوط ساختاری و بیانی،کاربرد خط، تاریخچه خط، خط دراثار هنرمندان
♦  تعریف فرم و سطح،انواع سطح(هندسی،غیر هندسی،مجازی،واقعی) روش ترسیم فرم و سطح و ترکیب با خط و نقطه،
♦  تعریف حجم، انواع حجم (هندسی،غیر هندسی،مجازی،واقعی) ، حجم های ترکیبی در هنرهاای تجسامی و حجمای ,
♦  رابطه حجم و فضا و بعد, ارتباط حجم با خ و سطح, حجم در سایر هنرها, روش های حجم پردازی
♦  مفهوم ریتم و حرکت و بافت ، تعریف حرکت و کاربرد آن , چگونگی حرکت, ریتم و انواع آن در طبیعت و رابطه با حرکت
♦  تعریف ترکیب بندی, عناصر ترکیب بندی, مفهوم کادر و  انواع آن, اصول ترکیب بندی(تعاادل، توازن، تناساب، نقاط طلایی), مفهوم انرژی های بصری, مفهوم فضا و انواع آن , انواع ترکیب بندی, تاریخچه ترکیب بندی و مطالعه آثار هنری
♦  روش فیکس کردن اثر قبل و بعد از انجام کار
♦  مفهوم انواع طراحي، تاريخچه طراحي در ايران و جهان، مفهوم فرم، ساختار، جهت، فضا، موقعیت ، جاذبه و عناصرذهني
ابزارها (اثر گذار و اثر پذیر،کمکی)
♦  مفاهيم اسكيس، اتود، طرح نهايي، نسبت و عين به عين
♦  مفهوم و روش تكنيك سازي و روشن (نور، محو کردن، سايه ، نيم سايه ، روشن و تناليته )
♦  بافت و انواع  خطوط ( انواع بافت ، شيوه هاي ايجاد بافت، بافت طبیعی ومصنوعي، طراحي خطي، طراحي محیطي ،انواع خطوط)
♦  ترسیم نقطه در یک کادر مشخص, ترسیم نقطه و ارتباط تصویری آن, ترسیم تراکم نقطه در کادر مشخص , ترسیم
نقطه در کادر در حالت های مختلاف تجمع- تعادل , ایجاد تاریکی و روشنی به وسیله ابزار اثرگذار ،تمرین ترام (تصاویردلخواه چهره)
♦  ترسیم خطوط در کادر مشخص, ترکیب انواع خط با نقطه, ایجاد حالت های مختلف بیانی با ترکیب و تکرار خطوط, ایجاد
بافت با خطوط, اجرای خطوط محیطی
♦  ترسیم انواع سطح (فرم ) و ترکیب با خط و نقطه در یک کادر مشخص, ساده سازی سطوح ترکیبی در طراحی, به کاربردن سطح مجازی و حقیقی در طراحی, تبدیل نقطه یا خط به سطح در کادر10*10 و ایجاد سایه روشن
♦  ترسیم انواع حجم و ترکیب با خط و نقطه و سطح, ساده سازی حجم های ترکیبی در طراحی, به کاربردن حجم درکادر با توجه
به فضای کادر, ترسیم حجم با خط و سطح
♦  بافت سازی با عناصر مختلف و جنسیت پردازی (استفاده از -شیشه ،گونی وچوب)
♦  ایجاد ریتم و حرکت با تکنیک کلاژ (نخ کاموا یا مشابه )
♦  اجرای ترکیب بندی, اجرای انواع کادر با شکل و اندازه های  مختلف, ترسیم نقاط طلایی, ترسیم محورهای تناسب, نقطه،
خط ، سطح در کادر با رعایت اصول ترکیب بندی , اجرای ی
♦  قواننین ترکیب بندی در طراحی اجسام , فضاسازی درترکیب بندی, تبدیل ترکیب بندی به عناصر بصری و برعکس,
♦  آنالیز آثار هنری
♦  اجراي طرح(دو شيوه drawing , design )
♦  اجراي يك طرح با ترکيب چندعنصر بصري جهت مشخص کردن عناصر ارتباطي جهت، فضا،موقعیت...)
♦  اجراي طرح ( اسكيس ، اتود و يك طرح نهايي)
♦  اجراي گامهاي سايه خاکستري ( توسط  مداد گرافیکی  و ذغال)
♦  اجراي انواع بافت ( يك بافت ترسيمي ، يك بافت تصويري)

2- اجرای پرسپکتیو شامل:
♦  مفهوم پرسپکتیو
♦  مفهوم نقطه گریز و خط افق
♦  انواع پرسپکتیوهای خطی (یک نقطه ای, دو نقطه ای, سه نقطه ای)، ایزومتریک
♦  پرسپکتیو جوی (رنگی)
♦  ترسیم یک پرسپکتیو یک نقطه ای (جاده)
♦  ترسیم پرسپکتیو دو نقطه ای با الهام از مکعب (خیابان)
♦  ترسیم پرسپکتیو سه نقطه ای با اساتفاده از مکعب (دید پرنده, ساختمان)
♦  ترسیم پرسپکتیو دایره (سیلندر)
♦  تعیین فواصل و اندازه ها با قاعده پرسپکتیو (فضا سازی راهروی مدرسه یا بیمارستان)
♦  فضا سازی کامل همراه با تونالیته رنگی یک اثار (منظره باکوه و دریا و درخت)

3- طراحی منظره شامل:
♦  مفهوم طبيعت ( طبيعت بي جان و طبيعت)
♦  مفهوم ترکيب بندي و چيدمان
♦  مفهوم بافت و جنسيت
♦  مفاهيم و روش هاي طراحي چشمي از طبيعت( انواع طراحي آزاد منظره ياب)
♦  مطالعه آثار هنرمندان طبيعت پرداز (تاريخچه هنر طبيعت پردازي و نقاشان بنام آن ، بررسي تفاوتهاي تكنيكي هنرمندان طبيعت پرداز)
♦  تاثير پرسپكتيو جوي و خطي در طراحي طبيعت , مفاهيم  عمق نمايي در طراحي طبيعت
♦  شيوه هاي اسكيس زدن از طبيعت( زاوي ديد ، نور انواع سطوح و ابزار مناسب اسكيس )
♦  سبك و تكنيك هاي مختلف طبيعت پردازي (تاثیير نور در ساعات مختلف روز و در سبك هاي متفاوت )
♦  اجراي يكي از سه کمپوزيسيون مستطيل, مثلث يا قطري  
♦  اجراي جنسيت هاي سفال خام ,سفال لعاب دار, پارچه استيل
♦  ايجاد انواع بافت ترسيمي و تصويري از طبيعت
♦  اجراي يك کپي از آثار هنرمندان طبيعت پرداز )در ابعاد  a3 با مرکب يا ذغال )
♦  اجراي يك طبيعت با هدف ايجاد عمق نمايي جوي و خطي ( يك اثر در اباعاد a3 با تكنيك مرکب يا ذغال با پرسپكتيو يك نقطه اي و جوي)
♦  اجراي اسكيس هاي مختلف از طبیعت(2 اسكيس توسط ذغال ، 2 اسكيس توسك مرکب در ابعاد a4)
♦  اجراي يك طبيعت با سوژه دريا يا جنگل يا کوير با ذغال خشك و چرب

4- طراحی چهره شامل:
♦  مفهوم چهره و اجزای آن
♦  تناسبات چهره در سنین مختلف
♦  حالات مختلف چهره و تاثیر آن بر اندازه ها
♦  مفاهیم اسکیس, اتود, در نمایش حجم در چهره
♦  روش و تکنیک های مختلف سایه زدن (هاشور, سایه زدن و ترام)
♦  طراحی اجزای چهره
♦  طراحی چهره در دوره های (کودکی, نوجوانی , بزرگساالی , پیری)
♦  طراحی یک چهره در حالت تمام رخ با ارزش خطی با استفاده از مداد B6
♦  طراحی یک چهره در حالت سه رخ با استفاده از ذغال
♦  طراحی یک چهره در حالت نیم رخ با اجرای گام های خاکستری
♦  استفاده از خطوط مختلف برای ایجاد بافت قسمت های مختلف( پوست ,مو و غیره )

5- طراحی آناتومی فیگور و چهره شامل:
♦  مفهوم آناتومی انسان (تقسیم بندی  , آنااتومی در سنین و نژادهای مختلف, جنسیت)
♦  مفهوم استخوان , ماهیچه و پوست در آناتومی
♦  مفهوم حالات مختلف اجزای بدن( پا , دست, سر و بالا تنه)
♦  مفهوم تغییرات تناسبات فیگور انسان در پرسپکتیو
♦  مفهوم آناتومی حیوان
♦  طراحی آناتومی انسان (خطی, استوانه ای , مکعبی
♦  طراحی دست در حالات و زوایای مختلف ( خم, راست, کف دست, بسته و باز)
♦  طراحی فیگور در حالت های مختلف (ایستاده, نشسته,خم و...)
♦  طراحی پا در حالات وزوایای مختلف
♦  طراحی آناتومی بیش از 18 مدل حیوان در گونه های پوستی ,مویی, پری
♦  بررسی و اجرای تندیس های کلاسیک یونانی و رمی

6- ایجاد تکنیک سایه روشن در طراحی شامل:

♦  مفهوم ابزاراثر پذير، اثرگذار،کمكي مرتبط با تكنيك سياه قلم 0مداد کنته ، مدادهاي گرافیتي، پودرهاي چرب و خشك ذغال، پدر نراهيك, رف دريا، قلمو هاي مناسب ،انواع مقوا )
♦  شيوه هاي ايجاد نور, سايه ، نيم سايه با انواع ابزارها با دو روش محو کردن و هاشور
♦  شيوه های  تبديل والورهاي رنگي به وارياسيونهاي خاکستري
♦  بررسی تفاوت جنسیت های آینه , فلز , شیشه , لعاب و سفال
♦  اجراي وارياسيونهاي خاکستري توسط مداد ، ذغال فشرده و انواع پودرهاي ذغال به صورت هاشور و سايه روشن
♦  مفهوم حجم در پودر یا هاشور
♦  اجرای یک اثر سیاه قلم دلخواه با پودر (محوکن و پنبه)
♦  اجرای یک اثر سیاه قلم دلخواه با هاشور
♦  اجرای یک اثر سیاه قلم دلخواه با پودر و هاشور
♦  اجرای یک اثر سیاه قلم دلخواه با پودر (قلمو)

7- ایجاد تکنیک سایه روشن در آناتومی شامل:
♦  مفهوم سایه و نیم سایه در اناتومی
♦  مفهوم هاشور وپودر در آناتومی
♦  اجرای یک اثر فیگور با استفاده از هاشور
♦  اجرای یک اثر فیگور با استفاده از پودر
♦  اجرای یک اثر فیگور با استفاده از پودر و هاشور

8-ایجاد تکنیک سایه روشن در چهره شامل:
♦  مفهوم سایه و نیم سایه در چهره
♦  مفهوم هاشور وپودر در چهره
♦  اجرای یک اثر چهره با استفاده از هاشور
♦  اجرای یک اثر چهره با استفاده از پودر
♦  اجرای یک اثر چهره با استفاده از پودر و هاشور

 

جهت اطلاع از روز و ساعت کلاسها و یا کسب اطلاعات تکمیلی با مجتمع آموزشی مهر مادر تماس حاصل فرمایید.

 

منبع استاندارد سازمان فنی و حرفه ای:http://rpc.irantvto.ir/home/dn-std/2745