گلدوز سه بعدي (برزيلی)

توضیحات کامل دوره

گلدوز سه بعدي شغلي است زير مجموعه صنايع دستي كه شامل شايستگي هايي چون ابزارشناسي و به كارگيري ابزار و مواد اوليه، انتقال طرح بر روي پارچه، گلدوزي سه بعدي با دوخت هاي پايه، دوخت برگ و ساقه ها و گل ها در گلدوزي سه بعدي و تركيب بندي دوخت بر پارچه، دوخت سوزن بافي و دندان موشي و خفت زني در گلدوزي سه بعدي، دوخت گل و طرح هاي مربوط به گل به صورت سه بعدي و برجسته (ابريشم دوزي برجسته)، تكميل طرح گلدوزي شده، آهار زدن و تكميل يك محصول نهايي، لكه گيري، شستشو و نگهداري از محصولات گلدوزي شده، بسته بندي، بازاريابي و فروش محصولات مي باشد.

طول دوره آموزشی 202 ساعت است که شامل 27 ساعت آموزش نظری و175  ساعت آموزش عملی است. برای کسب اطلاعات تکمیلی با موسسه آموزشی مهر مادر تماس حاصل فرمایید.