دوزنده و تزیین کار لباس

توضیحات کامل دوره

دوزنده و تزيين كار لباس شامل كليه دوخت ها، طراحي و رنگ گذاري بر پارچه، گلسازي پارچه اي و... مي باشد و وظايفي از قبيل نقش اندازي، دوخت ابزار و مواد تزييني، رنگ و پارچه را در بر دارد . اين هنر با مشاغلي همچون دوزندگي ها، مزون هاي لباس، توليد كنندگان لباس و... ارتباط دارد .

طول دوره آموزشی 193 ساعت است که شامل 20 ساعت آموزش نظری و 173 ساعت آموزش عملی است. برای کسب اطلاعات تکمیلی با موسسه آموزشی مهر مادر تماس حاصل فرمایید.