مدير مهد کودک

توضیحات کامل دوره

مدير مهد كودك كسي است كه توانايي مديريت آموزشي مراكز پيش دبستاني را داشته و بتواند برنام هريزي درسي و آموزشي، سازمان دهي و هماهنگي، رهبري، اداره مالي و بهداشتي، تحقيق و ارائه سمينارهايي در زمينه مديريت و ساخت چند وسيله كمک آموزشي را در مهد كودك و مراكز پيش دبستاني انجام دهد.

طول دوره آموزشی 260 ساعت است که شامل 171 ساعت آموزش نظری و 89 ساعت آموزش عملی است. برای کسب اطلاعات تکمیلی با موسسه آموزشی مهر مادر تماس حاصل فرمایید.