کارمند پیشرفته فروش بلیط

توضیحات کامل دوره

مشاغل حوزه گردشگری است كه ویژه ورود به بازار کار تهیه گردیده است.

کارمند پیشرفته فروش بلیط شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های : ارتباط با کارکنان دفاتر خدمات مسافرتی اصطلاحات و بخشنامه های مرتبط با فروش بلیط خواندن بخشنامه های خطوط هوایی داخلی خواندن بخشنامه های خطوط هوایی خارجی برقراری ارتباط با شرکت های هوایی داخلی و خارجی می باشد.

شناسنامه دوره آموزش کارمند پیش رفته فروش بلیط :

کد بین المللی ISCO )سازمان بین المللی کار) : 523020550030001

طول دوره: 1الی2ماه

مهارت پیش نیاز: :ندارد

نوع تدریس: عملی ، نظری

زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو

مخاطبین: دانش آموزان راهنمای عمومی گردشگری راهنمای محلی راهنمای تخصصی فرهنگی ، دانشجویان، علاقمندان به گردشگری، مورخان و تاریخ شناسان و باستان شناس ها

مشاغل مرتبط: کارمند مقدماتی فروش بلیط و کارمند متوسط فروش بلیط

نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری(آنلاین)

سرفصل های دوره آموزش کارمند پیشرفته فروش بلیط:

سرفصل های دوره آموزش کارمند پیشرفته فروش بلیط  مجتمع آموزشی مهرمادر مطابق با نیاز بازار کار و سرفصل های استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای تهیه شده است.

1- ارتباط با کارکنان دفاتر خدمات مسافرتی شامل:
♦  ساختار نیروی انسانی دفاتر خدمات مسافرتی
♦  شرح وظایف و حدود اختیارات کارمند دفاتر خدمات مسافرتی
♦  نحوه تقسیم کار بین کارمندان دفاتر خدمات مسافرتی
♦  رسیدگی به شکایات واصله مسافرین

2- اصطلاحات و بخشنامه های مرتبط با فروش بلیط شامل:
♦  اصطلاحات مرتبط با فروش بلیط (محدودیت کلاس پروازی Booking class)
♦  فصل فروش (Seasonality)
♦  رزرواسیون پیشرفته (Advance reservaition)
♦  کاربرد اصطلاحات مرتبط با فروش بلیط

3- خواندن بخشنامه های خطوط هوایی داخلی شامل:
♦  بخشنامه های خطوط مهم هوایی داخلی
♦  خواندن بخشنامه های خطوط مهم هوایی داخلی

4- خواندن بخشنامه های خطوط هوایی خارجی شامل:
♦  بخشنامه های خطوط مهم هوایی خارجی
♦  خواندن بخشنامه های خطوط مهم هوایی خارجی

5- برقراری ارتباط با شرکت های هوایی داخلی و خارجی شامل:
♦  اطلاع از وضعیت سهمیه بلیط آژانس
♦  اطلاع از سهمیه بلیط های تخفیف دارTD
♦  درخواست سهمیه بلیط آژانس TD
♦  درخواست سهمیه بلیط های تخفیف دار