سرایدار

توضیحات کامل دوره

سرايدار از مشاغل حوزه خدمات گروه امور اداري بوده و شامل وظايف:
انجام نظافت محوطه ساختمان( داخل و خارج )، جمع آوري و انتقال زباله از درب منازل ساكنين، رسيدگي به گلدانها و
فضاي سبز، كنترل ورود و خروج افراد و مراقبت از امنيت ساختمان وواحد ها، سركشي به تاسيسات(گرمايشي ،سرمايشي
وبرقي... )ساختمان و گزارش خرابي به مدير ساختمان، بكارگيري اصول ايمني و بهداشت (فردي و اجتماعي) است.

شناسنامه دوره آموزش سرایدار :

کد بین المللی ISCO(سازمان بین الملی کار):513120430020001

طول دوره:1ماهه

مهارت پیش نیاز:ندارد

نوع تدریس: عملی ، نظری

زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو

مخاطبین:نگهبان شرکت، ادارات،کارخانه ها، مناطق مسکونی و...

مشاغل مرتبط: كارگر خدماتي و مدير ساختمان و نگهبان

نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری(آنلاین)

سرفصل های دوره آموزشی سرایدار:

1-انجام نظافت محوطه ساختمان (داخل و خارج ) شامل:
♦   تعريف نظافت
♦   تعریف مشاعات
♦   مكان ها :داخلي (لايي ، راهرو، راه پله ، اتاقك، آسانسورو موتورخانه ) خارجي (حياط –پشت بام ،پاركينگ، پياده رو، درب ورودي، حياط خلوت)
♦   انواع ابزار و وسايل نظافت
♦   نحوه نظافت صحيح مكان ها
♦   تعريف ارگونومي
♦   مفهوم برنامه زمان بندي نظافت
♦   انواع مواد شوينده و پاك كننده
♦   ابزار نظافت
♦   جدول الويت بندي نظافت بر اساس مكان و زمان
♦   نظافت هاي فصلي
♦   شناسايي ابزار مناسب نظافت، ساختمان
♦   شناسايي كاربرد پاك كننده ها و شوينده ها
♦   نظافت راه پله ها( عمومي و اضطراري و راهروها )
♦   نظافت حياط خلوت, اتاقك آسانسور و پشت بام ها
♦   شستشوي ديوارراهروها , نرده ها, درب ورودي و پاركينگ و شيشه ها و راهرو ها در زمانهاي معين
♦   استفاده از جدول الويت بندي نظافت طبق دستور كارفرما
♦   برف روبي حياط و راه عبوري و محوطه بيروني در فصل سردسال
♦   پاشيدن شن و نمك در پياده رو و محل عبور ساكنان

2-  جمع آوري ، و انتقال زباله از درب منازل ساكنين شامل:
♦   زمان جمع زباله
♦   تعريف زباله و مواد دورريختني و انواع آن
♦   وسايل جمع آوري زباله
♦   روشهاي جمع آوري زباله و مواد دورريختني
♦   تعريف مواد دور ريختني
♦   تعريف تفكيك از مبدا
♦   زمان مناسب جمع آوري زباله
♦   جمع آوري زباله ها در زمان مقرر
♦   تفكيك از مبدا
♦   بكارگيري وسايل و ابزار جهت تفكيك مواد دورريختني
♦   جمع آوري وسايل و اشيا طبق مقررات از مشاعات
♦   انتقال زباله به محل تعيين شده

3-  رسيدگي به گلدانها و فضاي سبز شامل:
♦   تعريف گياه آپارتماني
♦   تعريف فضاي سبز
♦   ابزار هاي باغباني
♦   انواع گياهان آپارتماني
♦   شرايط نگهداري گياهان آپارتمان
♦   زمان سم پاشي
♦   آبياري باغچه ها و گلدان ها
♦   چمن زني و نگهداري از گياهان
 ♦   هرس گياهان فضاي سبز
♦   سم پاشي گياهان فضاي سبز
♦   بكارگيري اصول بهداشت محيط

4- كنترل ورود و خروج افراد و مراقبت از امنيت ساختمان و واحدها شامل:
♦   مفهوم گشت زني
♦   ساعت تردد
♦   مراجعين عمومي
♦   ساكنان و اهالي(موجر،مستاجر،مالك)
♦   وسايل نقليه
♦   ميهمانان
♦   افراد مشكوك
♦   پله هاي اضطراري
♦   مكانهاي ورود و خروج
♦   دوربين مدار بسته
♦   سارق و انواع سرقت
♦   دزد گير
♦   نحوه اطلاع رساني نيروي انتظامي هنگام سرقت
♦   كنترل تردد (ورود و خروج)افراد و وسايل نقليه و خودروها
♦   پاسخگويي به مراجعين عمومي (پستچي- مامور برق, آب,گاز, تلفن)
♦   توزيع قبوض و نامه ها و مراسلات پستي
♦   هماهنگي با ساكنين و راهنمايي ميهمانان
♦   كنترل فضاي مشاعات و آسانسور براي جلوگيري از ايجاد مزاحمت (بوسيله دوربين مدار بسته )
♦   روشن نمودن دزدگير در ساعت شب
♦   نظارت بر جابجايي وسايل و اسباب كشي ساكنين طبق مقررات ساختمان
♦   گشت زني در ساختمان (براي اطمينان از حفظ امنيت پاركينگ و محوطه در ساعات مختلف در شبانه روز)
♦   اطلاع رساني و همكاري با نيروي انتظامي در هنگام بروز
♦   سرقت و موارد مشكوك
♦   پر كردن فرم ثبت نام ورود و خروج
♦   نظارت بر رفت و آمد ساكنين به پشت بام در صورت نياز
♦   رعايت آداب اجتماعي در برخورد با سكنان و ميهمانان

5- سركشي به تاسيسات ساختمان ( سرمايشي ، گرمايشي، برقي ) و گزارش خرابي به مدير ساختمان شامل:
♦   مفهوم سركشي
♦   تعريف تاسيسات ساختمان مسكوني
♦   روش هاي كنترل تاسيسات ساختمان
♦   حوادث ساختمان (تركيدگي لوله آب- حريق اتصال برق - نشت گاز قطع برق و ساير موارد )
♦   كنترل روزانه تاسيسات ساختمان
♦   بازديد روزانه از پشت بام , محوطه, انبارها و پاركينگ
♦   كنترل روشنايي راهروها و خاموش نمودن برق هاي اضافي
♦   چك نمودن قفل درب پشت بام و بسته بودن درب هاي ورودي پنجره ها در ساعت مقرر
♦   بازديد از اتاقك آسانسور , پمپ هاي آب و تانكرها
♦   اعلام اشكالات و عيوب مشاهده شده به مسئول فني و مدير ساختمان
♦   آگاه كردن مديريت و مالكان ساختمان از نياز به تعميرات اساسي
♦   كنترل سيستم هاي آتش نشاني و گزارش به مدير ساختمان

6- بكارگيري اصول ايمني و بهداشت( فردي و اجتماعي) شامل:
♦   تعریف ایمنی
♦   تعريف حوادث ضمن كار
♦   تعريف سانحه
♦   حريق
♦   انواع حوادث و خطرها در هنگام نظافت
♦   اصول پيشگيري از حوادث
♦   تعريف بهداشت فردي
♦   تعريف بهداشت محيط
♦   تعريف بهداشت اجتماعي
♦   عوامل انتقال بيماري و روش هاي جلوگيري از آن
♦   سازمانهاي امداد رسان و وظايف آنها (اورژانس ، آتش نشانی)
♦   مفهوم كمك هاي اوليه
♦   بكارگيري اصول ايمني در ساختمان
♦   همكاري و كمك رساني در هنگام بروز سانحه براي ساكنان
♦   اطلاع رساني به آتش نشاني جهت هنگام بروز سوانح و آتش سوزي
♦   همكاري با مامورين آتش نشاني
♦   همكاري با مامورين اورژانس
♦   انجام اقدامات لازم درپيشگيري از حوادث
♦   انجام اقدامات اوليه در صورت بروز حادثه
♦   بكارگيري اصول بهداشت فردي و اجتماعي
♦   بكارگيري اصول كمك ه اي اوليه قبل از رسيدن نيروهاي امدادي