رودوزی سنتی درجه1

توضیحات کامل دوره

1 بكارگيري فنون سوزن دوزي ها

2 طراحي سنتي (نقوش سنتي دررودوزي ها)

3 بكارگيري مباني نقش اندازي

4 انجام رودوزي هاي سنتي اوليه (شمسه دوزي ، شرفه دوزي ،كمند دوزي و يراق دوزي)

5 انجام آينه دوزي ، سكه دوزي ، صدف دوزي به همراه نوار دوزي

6 انجام تكنيك هاي تلفيقي مهره هاي تزييني

7 مرصع دوزي

8 لكه گيري ، شستشو و نگهداري از رودوزي ها

9 بسته بندي ، بازاريابي و فروش محصولات