کاربرگرافیک رایانه ایillustrator

توضیحات کامل دوره

کارور Illustrator ، شغلي است از گروه فناوري اطلاعات که شامل شايستگي هايي از قبیل نصب و راه اندازي نرم افزار، کار با اشیاء و ترسیمات و پنل ابزار، مديريت رنگ و نور، کار با پالت ها، کار با متن، کار با symbol وGraphic style ، کار با تصاوير و Effect ها و چاپ و خروجي اسناد را دارد.

شناسنامه دوره آموزشی کارور Illustrator:

کدبین المللی ( ISCO))سازمان بین المللی کار):732120530170001

طول دوره:1الی 1/5ماه

مهارت پیش نیاز : کار با سیستم عامل و کار با اينترنت

زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو

مخاطبین: علاقمندان در حوزه فناوری اطلاعات،کارمندان و شاغلین بخش اداری

مشاغل مرتبط: طراحی و گرافیک

نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری(آنلاین)

سرفصل های دوره آموزشی کارورIllustrator:

1- نصب و راه اندازی نرم افزار شامل:
♦  مفاهیم پایه و کاربرد نرم افزار Illustrator
♦  مقایسه تصاویر Bitmap و Vector
♦  نصب و راه اندازی نرم افزار
♦  شروع کار و آشنایی با محیط نرم افزار ایلوستریتور
♦  ایجاد سند جدید و کار با پنجره ویژگی های آن
♦  استفاده از خطوط راهنما Guide، Grid ،Ruler
♦  کار با Workspace
♦  کار با پنل ها

2- کار با اشیاء و ترسیمات و پنل ابزار شامل:
path♦ 
♦  ابزار های انتخاب
♦  مفاهیم پرسپکتیو
♦  ترسیم اشیاء پایه
♦  کار با ابزارهای انتخاب
♦  کار با ابزارهای انتخاب
♦  کار با پنل های Align و pathfinder
♦  کار با ابزار Free Transform
♦  کار با ابزار ترسیم Pencil و Pen
♦  کار با Brush ها و کار با پالت brushes
♦  کار با ابزار shape builder و Compound path
♦  ویرایش شکل اشیاء با Envelope ها
♦  کار با ابزار پرسپکتیو
♦  کار با ابزار Liquify warp ، Twirl ، width tool
♦  کار با ابزار Blend
♦  کار با ابزار chart
♦  کار با ابزار shaper
♦  کار با Puppet Warp
♦  کار با ابزار Draw (normal, inside , outside
♦  کار با ابزار live paint
♦  کار با ابزارهای برش knife, slice tool
♦  کار با ابزار eraser tool

3- مدیریت رنگ و نور شامل:
♦  انواع روش های مختلف رنگ آمیزی
♦  مفاهیم رنگ های Spot
♦  مفاهیم مد های رنگی
♦  کاربرد Fill و Stroke
♦  کار با پالت Color
♦  کار با پالت Swatches
♦  کار با پالت Gradient
♦  استفاده از Patterns
♦  کار با ابزار Mesh
♦  کار با پروفایل های رنگی
♦  تبدیل مد های رنگی
♦  کار با ابزار Eyedropper

4- کار با پالت ها شامل:
♦  مفهوم پالت
♦  کار با پالت Layers
♦  کار با پالت properties
♦  کار با پالت Transform
♦  کار با پالت stroke
♦  کار با پالت Artboard
♦  کار با گروه بندی لایه ها و اعمال ویژگیها به گروه

5- کار با متن شامل:
♦  انواع متن
♦  نحوه ایجاد یک متن (کار با پالت کاراکتر، پالت پاراگراف(
♦  نوشتن متن (روی مسیر و داخل مسیر(
♦  استفاده از ابزار  Touch Type Tool
♦  تبدیل متن به مسیر  Create Outlines

♦  کار با Glyphs
♦  تنظیمات تایپ فارسی برای حروف و اعداد
♦  فراخوانی متن Import به سند
♦  تنظیم متون سرریز شده
♦  کار با پنل کاراکتر استایل و پاراگراف استایل

6- کار با Symbol و Graphic style شامل:
♦  مفهوم Symbol
♦  مفهوم Graphic style
♦  کار با پنل Symbol و ایجاد آن )ویرایش و ذخیره(
♦  ذخیره سازی ترسیم به عنوان یک Symbol
♦  کار با ابزار Symbol Sprayer Tool
♦  کار با پنل Appearance
♦  اعمال Graphic style
♦  کار با ابزار های Symbol


7- کار با تصاویر و Effect ها شامل:
♦  مفهوم تصاویر Link و Embed
♦  مفهوم بکارگیری Effect
♦  مفهوم ماسک
♦  مفهوم سه بعدی سازی
♦  مفهوم Action
♦  کار با تصاویر Link و Embed

Placeکردن تصاویر و Image Trace
♦  کار با پنل Link
♦  باز کردن فایل های لایه باز فتوشاپ
♦  کاربرد Mask
♦  نحوه ایجاد اشیاء سه بعدی ) Revolve , Extrude )
♦  کار با Convert to shape
♦  کار با Distort and Transform
♦  کار با Rasterize
♦  کار با Stylize
♦  کار با SVG filter
♦  کار با Warp
♦  کاربرد Action
8- چاپ و خروجی اسناد شامل:
♦  انواع فرمت های خروجی BMP, PNG, JPEG, Tiff, PDF, SVG, EPS
♦  بررسی تنظیمات General در پرینت
♦  بررسی Marks and Bleed
♦  گرفتن خروجی از یک سند با فرمت های مختلف
Embed♦   کردن تصاویر

Package♦  کردن سند
♦  تنظیمات General از بخش پرینت
♦  تنظیمات Marks and Bleed
♦  تنظیمات خروجی بخش Output
♦  تنظیمات مدیریت رنگ ها و پروفایل
♦  تنظیمات Advanced Print
♦  خروجی برای صفحات وب
♦  کار با پالت attribute
♦  کار با پالت separation preview