کاربرگرافیک رایانه ایindesign

توضیحات کامل دوره

کاربرگرافیک رایانه ای In Design از مشاغل حوزه فناوري اطلاعات ميباشد. از شايستگي هاي اين شغل ميتوان پیکر بندی و کار با محیطIn Design  مديريت صفحات اسناد،رسم اشكال و اشيا،مديريت اشكال و اشيا استفاده از متن،کار باMaster و کاربرد ان در صفحه آرایی،مدیریت رنگ و زمینه،کار با جدول،ساخت یک پروژه Interactive خروجي گرفتن از پروژه و توليد پروژه ،راهبري طرح كسب و كار براي طراح گرافيك رايانه اي با ، Indesignرا نام برد.

مشخصات کلی دوره:

کدبین المللی ( ISCO) (سازمان بین المللی کار):732120530080001

طول دوره:2الی3ماه

مهارت پیش نیاز :کاربرICDL

زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو

مخاطبین: علاقمندان در حوزه فناوری اطلاعات،طراحان وب و ناشرین کتاب مجلات و....

مشاغل مرتبط: كليه مشاغل نشريات ,تبليغات ،مجلات و چاپ و چند رسانه اي و توليد محتوا

نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری(آنلاین)

سرفصل های دوره آموزشی کاربر گرافیک رایانه ایIn Design

1- پیکر بندی و کار با محیط In Design شامل:

♦  مفهوم نماي ظاهري و پنجره هاي نرم افزار
♦  معيار كار با پنجره هاي نمايش سند
♦  نحوه تنظيمات نوار ابزار و پنل كنترل
♦  چگونگي كار با فضاهاي كاري مختلف و ايجاد فضاي كاري سفارشي
♦  چگونگي ايجاد صفحات و انواع كاربرد آن
♦  مفهوم Bleed,Slug,Margin
♦  چگونگي استفاده از خط كش و خطوط راهنما
♦  روشهاي مختلف بزرگ نمايي روي صفحات
♦  روشهاي استفاده از الگوها
 ♦  نصب و راه اندازي نرم افزار
♦  بازكردن يك سند
♦  ايجاد سند
♦  مخفي نمودن پانل ها در حين انجام كار
♦  ايجاد يك فضاي كاري سفارشي
♦  بكارگيري خطوط راهنما و تغيير آنها پس از ايجاد سند
♦  بررسي چگونگي تغيير تنظيمات سند پس از ايجاد
♦  بكارگيري ابزار هاي Gap-Page
♦  بررسي تنظيم حاشيه و ستون بندي صفحات
♦  استفاده از الگوها
♦  پياده سازي يك اثرگرافيكي بر اساس دانش و مهارتهاي آموزش داده شده تاكنون

2- مديريت صفحات اسناد شامل:
♦  روش اضافه كردن-پاك كردن-جابجايي و كپي صفحات
♦  نحوه استفاده از پانل Page
♦  مديريت همزمان چند سند
♦  چگونگي انتخاب صفحات
♦  بكارگيري منوي Layout در مديريت صفحات
♦  بكار گيري پانل Page
♦  تكميل اثر گرافيك ي تولید شد ه قبلي بر اساس دانش و مهارتهاي آموخته شده جديد

3- رسم اشكال و اشيا شامل:
♦  چگونگي استفاده از ابزار هاي رسم شكل
♦  مفهوم Frame و تفاوت آن با شكل
♦  روش ايجاد مسير
♦  چگونگي ورود تصاوير به نرم افزار
♦  بكارگيري ابزارهاي رسم شكل و ويراش آنها از نوارControl
♦  بكارگيري Frame و وارد كردن تصاوير در آن ها
♦  بكارگيري ابزارترسيم وبررسي ابزار Direct Selection
♦  بكارگيري ابزار Smooth , Eraser
♦  تكمیل اثر گرافيكي توليد شد ه قبلي بر اساس دانش و مهارتهاي آموخته شده جديد

4- مديريت اشكال و اشيا شامل:
♦  روشهاي انتخاب اشيا
♦  مفهوم لايه و انواع آن
♦  چگونگي استفاده از منوي Object در ويرايش اشيا
♦  مراحل ساخت كادر,فريم و اشيا و اشيا ء تركيبي
♦  كاربرد انواع تنظيمات جاي دهي تصاوير
♦  مفهوم معيار متناسب كردن كادر و تصوير
♦  مفهوم و كاربرد پانل Link
♦  بررسي Transform اشيا
♦  رسم فريم و اشكال
♦  كار با منوي object
♦  انتخاب-جابجايي-حذف-تغييرشكل-جايگزيني اشيا
♦  بررسي گروه كردن و قفل كردن اشيا
♦  ايجاد گوشه هاي فانتزي
♦  بكارگيري افكت براي اشيا
♦  بررسي جانمايي تصاوير در كادر
♦  چيدن چند تصوير در يك كادر
♦  مديريت تصاوير پيوند داده شده
♦  بكارگيري pathfinder در ساخت اشيا و كادر تركيبي
♦  تنظيمات خط دور
♦  كار با پانل
♦  تكميل اثر گرافيكي تولید شد ه قبلي بر اساس دانش و مهارتهاي آموخته شده جديد

5- استفاده از متن شامل:
♦  چگونگي استفاده از ابزار متن
♦  نحوه انداختن متن روي مسير
♦  مفهوم گليف
♦  مفهوم Tabs
♦  مفهوم فريم متني
♦  نحوه ويرايش متن
♦  نحوه كاربرد سبك هاي متن
♦  مفهوم قالب بندي و تنظيمات آن
♦  بكارگيري پانل كاراكتر و پاراگراف در ويراش متون
♦  براي كاراكتر و پاراگراف ها style -تهيه سبك و
♦  بكارگيري Tab,glyph,bulletدر تایپ متن
♦  بررسي متن روي مسير و تنظيمات آن
♦  بررسي حالت هاي مختلف چيدمان متن و اشيا
♦  كار با فريم هاي متني
♦  تنظيمات قالب بندي
♦  تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش و مهارتهاي آموخته شده جديد

6- کار باMasterو کاربرد آن در صفحه آرایی شامل:
♦  مفهومMaster
♦  چگونگي ساخت master هاي گوناگون براي صفحات
♦  نحوه ايجاد شماره صفحه
♦  نحوه ايجاد فهرست مطالب
♦  نحوه ايجاد كتاب
♦  نحوه چاپ فصل ها و كتاب ها
♦  نحوه كار با بخش ها در فصول
♦  بكارگيري Master و تنظيمات آن
♦  ايجاد شماره صفحه با استفاده از master
♦  ايجاد فهرست مطالب و تنظيمات آن
♦  افزودن پانويس ها
♦  ايجاد راهنماي موضوعي
♦  ايجاد فهرست مطالب
♦  چاپ فصل ها و كتاب ها
♦  تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش و
♦  مهارتهاي آموخته شده جديد

7-  مديريت رنگ و زمينه شامل:
♦  مفهوم مدل هاي رنگ RGB,CMYK
♦  مفهوم پروفايل رنگ
♦  نحوه تنظيم شدت رنگ
♦  بكارگيري پانل Color,swatch
♦  ايجاد يك شيب رنگ
ايجاد جوهرهاي تركيبي
♦  تغيير ويژگي خط دوره
♦  تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش و مهارتهاي آموخته شده جديد

8- كار با جدول شامل:
♦  ساختار جدول
♦  معيار تبديل متن به جدول
♦  چگونگي استفاده از سبك در جدول
♦  ساخت جداول و تنظيمات آن
♦  ويرايش نوشته هاي درون يك جدول
♦  افزودن رنگ زمينه و خط دوره به خانه هاي جدول
♦  بكارگيري سبك در جدول
♦  تكميل اثر گرافيكي توليد شد ه قبلي بر اساس دانش ومهارتهاي آموخته شده جديد

9- ساخت يك پروژه Interactive شامل:
 ♦  مفهوم interactive
♦  استاندارد طراحي يك سند interactive 
♦  مفهوم Hyperlink
♦  بررسي نحوه ايجاد يك فايل Interactive
♦  بكارگيري Hyperlink
♦  بكارگيري animation
♦  بكارگيري transition
♦  بكارگيري دكمه و ساخت فرم transition
♦  بررسي خروجي فايل هاي Interactive
♦  تكميل اثر گرافيكي توليد شده قبلي بر اساس دانش و مهارتهاي آموخته شده جديد

10- خروجي گرفتن از پروژه شامل:
♦  نحوه Save,Save as
♦  مفهوم Export
♦  انواع روشهاي وارد كردن اسناد
♦  روشهاي وارد كردن تصاوير گرافيكي
♦  مفهوم اصول چاپ
♦  مفاهيم اوليه صفحه آرايي
♦  انواع كاغذ براي چاپ
♦  استاندارد طراحي بروشور
♦  استاندارد طراحي كاتالوگ
♦  استاندارد طراحي كتاب و مجله
♦  مفاهيم مربوط به وب
♦  كار با انواع فرمت هاي ذخيره سازي نرم افزار
♦  بكارگيري فرمت هاي مختلف Export براي ذخيره سازي و ارسال فايل به ساير نرم افزارها
♦  بكارگيري package
♦  بررسي تنظيمات يك فايل PDF
♦  وارد كردن تصاوير گرافيكي
♦  بررسي سند قبل از چاپ
♦  تنظيم فرم كتاب
♦  انتخاب گزينه هاي چاپ
♦  كاليبره كردن رنگ
♦  صادر كردن وب
♦  تكميل اثر گرافيكي توليد شد ه قبلي بر اساس دانش و مهارتهاي آموخته شده جديد

11- توليد پروژه شامل:
♦  نحوه برنامه ريزي پروژِه
♦  نحوه زمانبندي انجام مراحل پروژه
♦  تهيه يك بروشور
♦  تهيه يك پوستر
♦  تهيه يك كاغذ كادو
♦  تهيه يك كاتالوگ
♦  تهيه يك سند Interactive
♦  انجام صفحه آرايي مجله و كتاب


12- راهبري طرح كسب و كار براي طراح گرافيك رايانه اي با Indesignشامل:
♦  مفهوم كسب و كارساختار تهيه كسب و كار
♦  نحوه انجام تعهدات و قراردادهاي حقوقي
♦  مراحل انجام يك پروژه براي indesign
♦  تهيه فهرستي از مراحل انجام يك پروژه با illustrator
♦  تهيه يك پلان ويژه كسب و كار براي انجام پروژه با illustrator