کاربررایانه

توضیحات کامل دوره

كاربر رایانه شغلی است در حوزه فناوري اطلاعات، كه شایستگی هاي، به كارگیري مفاهیم اولیه و اساسی كامپیوتر، كار

با سیستم عامل ویندوز، كار با اینترنت، شناخت شبکه وتولید پروژه را شامل می شود.

مشخصات کامل دوره

کدبین المللی ISCO) سازمان بین المللی کار):732120530130001

طول دوره:2ماهه

مهارت پیش نیاز :ندارد

زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو

مخاطبین: علاقمندان در حوزه فناوری اطلاعات،طراحان وب و ناشرین کتاب مجلات و....

مشاغل مرتبط:  ناشر كتاب ومجلات، و اپراتورهاي كامپیوتر در مشاغل مختلف

نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری (آنلاین)

سرفصل های دوره آموزشی کاربر رایانه:

 1-  بکارگیري مباني و مفاهیم اولیه کامپیوتر شامل:
تعریف كامپیوتر
مفاهیم پایه كامپیوتر
مفهوم سیستم و سیستمهاي كامپیوتري
تعریف دادهData
تعریف پردازشprocess
تعریف اطلاعات Information
تعریف دانش ) Knowledge )

تعریف سخت افزار ) Hardware )

تعریف نرم افزار ) Software )

فن آوري اطلاعات ) IT )

انواع كامپیوتر بر اساس قدرت پردازش و كاربرد آن

انواع كامپیوترها شخصی، كاربرد و كاربران آنها

ساختار عمومی یک Desktop PC

مفهوم Case

مفهوم Keyboard

مفهوم Mouse

مفهوم Monitor

مفهوم Peripheral Devices

پردازشگر مركزي

2- کار با سیستم عامل ويندوز شامل:

3- کار با اينترنت شامل:

4- تنظیم و پیکر بندي شبکه شامل:

 

5- تولید پروژه شامل: