حسابدار عمومی مقدماتی

توضیحات کامل دوره

حسابدار عمومی مقدماتی کسی است که بعد از گذراندن دوره های آموزشی لازم بتواند از عهده جمع اوری،تجزیه و تحلیل،اندازه گیری و ثبت  و طبقه بندی، تجمیع و تلخیص و گزارش رویدادهای دارای اثر مالی بر یک موسسه براید و نرم افزارهای حسابداری را در انجام امور مالی به کمک گیرد.

شناسنامه دوره آموزش حسابدار عمومی مقدماتی:

کد بین المللی(ISCO)سازمان بین الملی کار:5/2/15/10-1

طول دوره:1الی2ماه

مهارت پیشنیاز:ندارد

نوع تدریس: عملی، نظری

زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو

مخاطبین: دانش آموزان، دانشجویان، علاقمندان به امور حسابرسی

مشاغل مرتبط: کارمندان بخش مالی و حسابداری شرکت ها، کارخانه ها و ادارات دولتی

نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری(آنلاین)

سرفصل های دوره آموزشی حسابدار عمومی مقدماتی:

1- توانایی بررسی عملکرد مالی موسسات شامل:
♦ آشنایی با مفهوم حسابداری و تعریف ان
♦ آشنایی با اصطلاحات حسابداری(حساب ها،داریی ها،بدهی ها،حساب های سرمایه،اثر رویدادهای مالی روی حساب ها، ماهیت حساب ها
♦ آشنایی با انواع موسسات
- موسسات از لحاظ نوع فعالیت(خدماتی،بازرگانی،تولیدی)
- موسسات از لحاظ هدف (انتفاعی، غیر انتفاعی)
- موسسات از لحاظ نوع مالکیت(تعاونی،عمومی،خصو.صی)
- موسسات از لحاظ تعداد مالکیت(انفرادی،سهامی)
♦ آشنایی با انواع رشته های تخصصی حسابداری
♦ آشنایی با استفاده کنندگان از حسابداری
♦ آشنایی با دوره مالی
♦ آشنایی با فعالیت مالی
♦ آشنایی با چرخه حسابداری (دوره عمل حسابداری)
♦ آشنایی با اصول و مفاهیم اولیه حسابداری2- توانایی ثبت و گزارش حسابها شامل:
♦ آشنایی با انواع دفاتر
- دفاتر قانونی(روزنامه،کل،دارایی،کپیه)
- دفاتر غیر رسمی(معین)
♦  آشنایی با تراز آزمایشی
♦  آشنایی با انواع تراز آزمایشی
- دوستونی
-چهار ستونی
♦  آشنایی با کد گذاری حساب ها در دفاتر
- دفتر کل
- دفتر معین
♦ شناسایی اصول تنظیم اسناد حسابداری
♦ شناسایی اصول صدور اسناد  حسابداری در موسسات خدماتی
♦ شناسایی اصول ثبت و گزارش حساب ها


3- توانایی تهیه گزارش های مالی نهایی(صورت های مالی) شامل:
♦ آشنایی با صورت حساب سود و زیان
♦ آشنایی با صورت حساب سرمایه
♦ آشنایی با صورت حساب وضعیت مالی(ترازنامه)
♦ شناسایی اصول تهیه انواع صورت حساب
- سود و زیان
- سرمایه
- صورت وضعیت مالی(ترازنامه)
♦ شناسایی اصول تهیه گزارش مانده حساب ها در پایان دوره مالی
♦ شناسایی اصول تهیه گزارش از ماهییت و مانده حساب ها
4- توانایی ثبت حساب های خاص موسسات بازرگانی شامل:
♦ آشنایی با حساب های خرید
♦ شناسایی اصول روش ثبت حساب های خرید
♦ آشنایی با حساب های فروش
♦ شناسایی اصول محاسبه و ثبت تخفیفات
♦ آشنایی با انواع برگشت کالا
- برگشت از خرید و تخفیفات
- برگشت از فروش و تخفیفات
♦ آشنایی با موجودی کالا و حساب های مربوطه
♦ شناسایی اصول روش های نگهداری و کنترل موجودی کالا
- روش ثبت دائمی موجودی کالا
-روش ثبت ادواری موجودی کالا
- انبار گردانی موجودی کالا
♦ آشنایی با ارزیابی موجودی کالا
♦ آشنایی با انواع روش های ارزیابی موجودی کالا
- اولین صادره از اولین  وارده(Fifo)
- اولین صادره از اخرین وارده(Lifo)
- شناسایی ویژه
- میانگین (ساده - موزون)
♦ آشنایی با اثر تغییرات موجودی کالا در سود موسسه
♦ شناسایی اصول گزارش مانده حسابهای خرید و فروش در پایان دوره مالی

5- توانایی ثبت اسناد تجاری شامل:
♦ آشنایی با اسناد تجاری
-سفته،برات،چک
♦ آشنایی با تفاوت های سفته،برات،چک
♦ شناسایی اصول روش ثبت سفته
- سفته موجود در صندوق
- زمان تجدید یا تعویض سفته
- سفته ای که برای وصول به بانک ارسال میگردد
- سفته ای که به بانک فروخته میشود
- سفته ای که به صورت تضمین داده میشود
- شناسایی اصول مراحل صدور ثبت برات

6- توانایی انجام عملیات حسابداری مربوط به تنخواه گردان،صندوق و بانک شامل:
♦ آشنایی با حساب صندوق
♦ شناسایی اصول مراحل ثبت حساب صندوق
♦ شناسایی اصول روش کنترل  مانده واقعی صندوق با دفاتر و ثبت مغایرات مربوطه در حساب کسر و اضافه صندوق
♦ آشنایی با حساب تنخواه گردان
-تنخواه گردان ثابت
-تنخواه  گردان متغییر
♦ شنااسایی اصول ثبت حساب تنخواه گردان
♦ آشنایی با حساب بانک ها
♦ شناسایی اصول ثبت حساب بانک ها
♦ آشنایی با انواع روش های تهیه مغایرات بانکی
♦ شناسایی اصول روش های کنترل مغایرات بانکی
♦ آشنایی با اقلام باز
- اقلام باز صورتحساب بانک
- اقلام باز در دفتر کل
♦ شناسایی اصول تهیه صورت مغایرات بانکی و محاسبه موجودی واقعی
♦ شناسایی اصول ثبت اصلاحات مغایرات بانکی در دفاتر کشور
♦ روش محاسبه موجودی بانک از مانده دفتر
♦ روش محاسبه موجودی بانک طبق صورت حساب بانک

7- توانایی اصلاح حساب ها شامل:
♦ آشنایی با تعریف حساب های مختلط
♦ شناسایی اصول اصلاحات در طول دوره مالی
♦ شناسایی اصول اصلاحات در پایان دوره مالی
- اصلاح حساب دارائی هایی که مبلغی از آنها در دوره مالی هزینه شده (ملزومات،پیش پرداخت ها، موجودی)
- اصلاح حساب هزینه های تحقق نیافته
♦ شناسایی اصول اصلاح بدهی های جاری  و پیش دریافت ها
♦ شناسایی اصول اصلاح هزینه های تحقق یافته پرداخت نشده(عوارض،بیمه،حقوق)

8- توانایی بستن حساب ها در پایان دوره مالی شامل:
♦ آشنایی با مفهوم بستن حساب ها
♦ شناسایی اصول بستن حساب های موقت در پایان دوره با خلاصه حساب سود و زیان
♦ شناسایی اصول  بستن حساب های دایمی با تراز اختتامیه
♦ شناسایی اصول افتتاح حساب با تراز افتتاحیه

9- توانایی تشخیص مفروضات و اصول حسابداری و اهمیت ان در حسابداری شامل:
♦ آشنایی با مفروضات حسابداری
- فرض تفکیک شخصیت
- قرض تداوم یا استمرار فعالیت
- فرض واحد اندازه گیری
- فرض دوره مالی
-فرض تعهدی
♦ آشنایی با اصول حسابداری
- اصل بهای تمام شده تاریخی
- اصل تحقق درآمد
10- توانایی بکارگیری رایانه در حسابداری شامل:
♦ آشنایی با سیستم کامپیوتر
- سخت افزار
- نرم افزار
♦ آشنایی با ساختار کامپیوتر
♦ شناسایی سیستم عامل windows
♦ شناسایی اصول ورود به محیط کار ویندوز
♦ آشنایی با اشیای ثابت میز کار
♦ آشنایی با مفاهیم اساسی کار با اشیاء
♦ آشنایی با اجزای یک پنجره در ویندوز،نوار ابزارفنوار منو،نوار عنوان،نوار ادرس ،نوار وضعیت،نوار پیمایش عمودی،نوار پیمایش افقی
♦ آشنایی با منوstart وکاربرد ان
♦ آشنایی با نرم افزارهای حسابداری
♦ آشنایی با زمینه های استفاده از نرم افزار های برنامه حسایداری
♦ آشنایی با انواع سیستم ها و نرم افزارهای حسابداری
♦ شناسایی اصول نصب سیستم های مالی
♦ آشنایی با ویژگی های کاربردی یک نرم افزار حسابداری
♦ شناسایی اصول ثبت حساب ها (افتتاح حساب ها با مانده یا بدون مانده قبلی)اولیه
♦ آشنایی با کد بندی حساب ها و کالاها،حساب مشتریان،انبارها،لیست کالا،صندوق های مالی،کد هزینه ها،کارکنان شرکت حساب های بانکی،حساب خدمات و سرویس ها،سر فصل معین
♦ شناسایی اصول ثبت اسناد حسابداری
♦ شناسایی اصول ایجاد شماره سند موقت و دائم
♦ آشنایی با وارد کردن کد در ثبت اسناد حسابداری
♦ شناسایی اصول تهیه گزارش های حسابداری
- گزارش دفتر روزنامه
- گزارش دفتر کل
- گزارش تراز کل،معین و ویژه
- گزارش کارت معین حسابداری
- گزارش کارت معین اسناد دریافتی و پرداختی
- گزارش تراز نامه
- گزارش های دارائی
♦ شناسایی اصول پشتیبانی از سیستم و نگهداری آن
- رمز گذاری در سیستم
- ایجاد قفل سخت افزاری
♦ شناسایی اصول چاپ گزارشات11- توانایی به کار گیری نرم افزار Excel در عملیات حسابداری شامل:
♦ آشنایی با صفحه گسترده
♦ آشنایی با انواع مختلف داده ها،داده های ورودی،متن،ارقام،فرمول ها،فرامین
♦ آشنایی با اصول استفاده از توابع
♦ شناسایی اصول استفاده  از کلید های عمل کننده
♦ شناسایی اصول فرمت کردن یک دیسکت
♦ شناسایی اصول راه اندازی Excel
♦ آشنایی با کار برگExcel ، منوی افقی،خط وضعیت،خط فرمول،خط ابزار استاندارد،خط ابزار فرمت کردن،جعبه نام، راهنمای On line
♦ شناسایی اصول ذخیره کاربرگ در نرم افزارExcel
♦ آشنایی با ساخت یک الگو  برای حذف داده ها
♦ شناسایی اصول اصلاح اشتباهات
♦ شناسایی اصول تغییر اندازه  عرض و ستون
♦ آشنایی با روش انتخاب ستون یا سطر
♦ آشنایی با روش کپی کردن
♦ شناسایی اصول جا به جایی
♦ آشنایی با پاک کردن محتویات داخل سلول
♦ آشنایی با فیلد،رکورد و فایل
♦ شناسایی اصول اضافه یا حذف کردن سطر یا ستون
♦ شناسایی اصول تغییر قالب نمایش اطلاعات
♦ ایجاد جداول،بخش Wraptext،بخشMerge
♦ شناسایی اصول انتقال و پردازش اطلاعات از نرم افزار اصلی به صفحه Excel
♦ آشنایی با اصول تغییر نامSheet
♦ شناسایی اصول فرمول نویسی
♦شناسایی اصول استفاده از توابع
♦ شناسایی اصول چاپ کردن