راهنمای عمومی گردشگری

توضیحات کامل دوره

راهنمای عمومی گردشگری شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های: کلیات و مفاهیم گردشگری بررسی ویژگی های جغرافیایی ایران, بررسی ویژگی های تاریخی ایران, بررسی ویژگی های فرهنگی و ارتباط آن  با مردم شناسی, بررسی روحیات ملل, بررسی صنایع دستی و معماری ایران از دیدگاه گردشگری , سخنوری و فن بیان الگوهای رفتاری بین المللی, قوانین و مقررات مرتبط با صنعت گردشگری, بررسی مذاهب گوناگون, سازماندهی و اجرای تورهای گردشگری است.

شناسنامه دوره آموزش راهنما عمومی گردشگری

کد استاندارد از سازمان بین المللی کار(ISCO):51132055010001

طول دوره: 2 ماه 10 جلسه

مهارت پیش نیاز: راهنماي عمومي گردشگري

نوع تدریس: عملی ، نظری

زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو

مخاطبین: دانش آموزان راهنمای عمومی گردشگری راهنمای محلی راهنمای تخصصی فرهنگی ، دانشجویان، علاقمندان به گردشگری، مورخان و تاریخ شناسان و باستان شناس ها

مشاغل مرتبط: راهنمای موزه راهنمای محلی و راهنمای طبیعت گردی

نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری(آنلاین)

سرفصل های دوره آموزش راهنمای عمومی گردشگری :

سرفصل های دوره آموزش عمومی گردشگری مجتمع آموزشی مهرمادر مطابق با نیاز بازار کار و سرفصل های استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای تهیه شده است.

1- کلیات و مفاهیم پایه صنعت گردشگری شامل:
♦    تعاریف و مفاهیم گردشگری

♦    انواع گردشگری و گردشگران

♦    انواع جاذبه های گردشگری

♦    محصولات صنعت گردشگری

♦    بررسی انواع اقامتگاه ها و تاثیر آن در صنعت گردشگری

♦    کاربرد انواع روش های حمل و نقل در صنعت گردشگری

♦    مقایسه انواع جاذبه های گردشگری

2- بررسی ویژگی های جغرافیایی ایران شامل:
♦    تعاریف و مفاهیم جغرافیایی عمومی ایران
♦    روش مسیریابی در تورهای گردشگری

♦    معرفی جاذبه های گردشگری بر اساس مناطق جغرافیایی

♦    شناسایی محورهای گردشگری ایران

♦    مقاصد گردشگری تابستانه و زمستانه

♦    بکارگیری نقشه راه ها و تقسیمات سیاسی

♦    اولویت بندی جاذبه ها بر اساس زمان و مکان

♦    طراحی محورها و مسیرهای گردشگری

3- بررسی ویژگی های تاریخی ایران شامل:
♦    تقسیم بندی دوره های پیش از تاریخ و تاریخی ایران
♦    تقسیم بندی تمدن های پیش از تاریخ ایران
♦    رویدادهای مهم و تحولات ایران در دوران تاریخی قبل از اسلام

♦    رویدادهای مهم و تحولات ایران در دوران آغازین اسلامی(از صدر اسلام تا سلجوقی(

♦    رویدادهای مهم و تحولات ایران در دوران میانه اسلامی(از حمله مغول تا آغاز صفویه(

♦    رویدادهای مهم و تحولات ایران در دوران متاخر اسلامی(از صفویه تا معاصر)
♦    بازدید از سکونتگاه ها و جاذبه های پیش از تاریخ ایران
♦    بازدید از جاذبه های تاریخی و اسلامی

♦    تجزیه و تحلیل ادوار مختلف تاریخی ایران

4- بررسی ویژگی های فرهنگی و ارتباط آن با مردم شناسی شامل:
♦    تعاریف مردم شناسی و جایگاه آن در صنعت گردشگری

♦    شکل گیری فرهنگ و ارتباط آن با تمدن

♦    بررسی آداب ، رسوم وسنن قومیت های مختلف کشور
♦    بازدید از اقوام مختلف ایران

♦    تجزیه و تحلیل آداب و رسوم اقوام ایرانی

5- بررسی روحیات ملل شامل:
♦    بررسی روحیات ملل اقوام آسیایی
♦    بررسی روحیات ملل اقوام آفریقایی

♦    بررسی روحیات ملل اقوام آمریکایی
♦    بررسی روحیات ملل اقوام اروپایی

♦    بررسی روحیات ملل اقوام شرق آسیا و اقیانوسیه
♦    تجزیه و تحلیل و بررسی روحیات ملل مختلف

♦    بکارگیری روحیات ملل در برنامه ریزی سفر

♦    مقایسه تطبیقی روحیات ملل مختلف

 

6- بررسی صنایع دستی ایران از دیدگاه گردشگری شامل:
♦    تعاریف و مفاهیم صنایع دستی

♦    تاریخچه صنایع دستی ایران

♦    انواع صنایع دستی در مناطق مختلف
♦    بکارگیری صنایع دستی در راستای اعتلای فرهنگی

♦    استفاده از صنایع دستی در ایجاد مشاغل خانگی

♦    کاربرد صنایع دستی در جذب گردشگران

♦    بازدید از مراکز تهیه و تولید صنایع دستی

7- بررسی معماری ایران از دیدگاه گردشگری شامل:
♦    تعاریف معماری

♦    سبک های مختلف معماری در ایران قبل از اسلام

♦    سبک های مختلف معماری در ایران بعد از اسلام

♦    معرفی معماری شاخص جهان
♦    بازدید از جاذبه های معماری قبل از اسلام

♦    بازدید از جاذبه های معماری بعد از اسلام

♦    تجزیه و تحلیل سبک های معماری ایران و جهان

8- سخنوری و فن بیان شامل:
♦    تعریف فن بیان و ضرورت آن در گردشگری

♦    خواص صدا ، مکانیزم و تاثیر آن در فن بیان
♦    بهداشت بیان

♦    تلفظ صحیح

♦    مدیریت استرس در سخنرانی ها

♦    کارکرد فن بیان در گردشگری

♦    تمرین های تنفس

♦    تمرینات عضلات و اندام های گفتار (گلو، حنجره، حفره، دهان، زبان)

 

9- الگوهای رفتاری بین المللی شامل:
♦    شیوه های رفتاری مهمان

♦    شیوه های رفتاری میزبان

♦    شیوه های رفتاری کارگزاران

♦    شیوه های رفتاری بالادست و پایین دست

♦    تمرین روش های رفتاری مهمان به صورت کارگاهی

♦    تمرین روش های رفتاری میزبان به صورت کارگاهی

10- قوانین و مقررات مرتبط با صنعت گردشگری شامل:
♦    نظام حکومتی و مصوبات قانون سیاست گذاری و ساختاری صنعت گردشگری

♦    قوانین و مقررات حفظ میراث فرهنگی و طبیعی و شرایط بازدید از جاذبه های مختلف
♦    مصوبات قانونی حاکم بر تاسیس و فعالیت موسسات و اشخاص حقیقی مرتبط با صنعت گردشگری
♦    قوانین و مقررات ورود و خروج و اقامت گزارشگران

♦    تفکیک قوانین مقررات ورود و خروج گزارشگران

♦    تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات مرتب با حمل و نقل هوایی دریایی ریلی و زمینی

♦    تجزیه و تحلیل حقوق گردشگران داخلی و بین المللی

11- بررسی مذاهب گوناگون شامل:
♦    مذاهب ملل شرقی (هندو ،سیک ،بودا ،شیتو کنفسیوس)

♦    مذاهب ایران باستان (رزوانسیم ،میترایسیم ،زرتشت مانوی،مزدک(
♦    معرفی دین اسلام، مسیحیت و یهودیت

♦    مقایسه تطبیقی مذاهب شرقی

♦    تجزیه و تحلیل مذهاب ایران باستان

♦    بازدید از اماکن مقدس مذهبی

12- سازماندهی ، برنامه ریزی و اجرای تورهای گردشگری شامل:
♦    انتخاب روش های مناسب برای برنامه ریزی مکانی و زمانی سفر
♦    روش های هزینه یابی و قیمت گذاری بسته سفر
♦    آماده سازی برنامه تورهای یک روزه و چند روزه
♦    تجزیه و تحلیل هزینه ها و قیمت گذاری تور