راهنمای موزه

توضیحات کامل دوره

راهنمای موزه شغلی از حوزه گردشگری است که دارای شایستگی های : مفاهیم و تاریخچه موزه کلیات و ساختار موزه وظایف و عملکرد موزه موزه های ایران و جهان فنون موزه داری بازاریابی موزه و طراحی موزه می باشد

شناسنامه دوره آموزش راهنمای موزه:

کد بین المللی ISCO (سازمان بین المللی کار) : 511320550070001

طول دوره: 2 ماه (10 جلسه)

مهارت پیش نیاز: راهنماي عمومي گردشگري

نوع تدریس: عملی ، نظری

زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو

مخاطبین: دانش آموزان راهنمای عمومی گردشگری راهنمای محلی راهنمای تخصصی فرهنگی ، دانشجویان، علاقمندان به گردشگری، مورخان و تاریخ شناسان و باستان شناس ها

مشاغل مرتبط:  مدیر رستوران، مسئول انبار و فروشنده

نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری(آنلاین)


سرفصل های دوره آموزش راهنمای موزه :

سرفصل های دوره آموزش راهنمای موزه  مجتمع آموزشی مهرمادر مطابق با نیاز بازار کار و سرفصل های استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای تهیه شده است.

1- مفاهیم و تاریخچه موزه شامل:
♦  واژه شناسی موزه
♦  تاریخچه موزه (ایران و جهان(
♦  معرفی شورای بین المللی موزه ها
♦  درک مفاهیم پایه ای موزه
♦  تجزیه و تحلیل اصطلاحات و مفاهیم موزه
♦  نحوه تشخیص کدهای اخلاقی ایکوم

2- کلیات و ساختار موزه شامل:
♦  انواع طبقه بندی موزه ها
♦  طبقه بندی موضوعی موزه ها
♦  روند ها و چالش های پیش روی موزه ها -
♦  نحوه تشخیص و طبقه بندی موزه ها بر اساس موضوع
♦  چگونگی طبقه بندی موزه ها بر اساس نحوه اداره
♦  کاربرد حوزه جغرافیایی و سطح تخصص مخاطبان در طبقه  بندی موزه ها
♦  شیوه ارایه و نمایش آثار در طبقه بندی موزه ها

3- وظایف و عملکرد موزه شامل:
♦  وظایف موزه
♦  منابع درآمد موزه
♦  فضای فیزیکی موزه ها
♦  پژوهش و آموزش در موزه
♦  نحوه تعیین هویت اشیا
♦  شیوه گردآوری و آثار موزه ای
♦  چگونگی ثبت و ضبط آثار
♦  نحوه نگهداری و مرمت آثار
♦  نحوه ارائه و نمایش آثار در سالن ها
♦  نحوه نورپردازی و ساختمان بنای موزه

4- موزه های ایران و جهان شامل:
♦  موزه های شاخص ایران
♦  مشهورترین موزه های جهان
♦  بازدید از موزه های هنری، تاریخی و کاخ موزه ها
♦  بازدید از موزه های طبیعی (اکو موزه ها(
♦  بازدید از موزه های آموزشی و علمی
♦  بازدید از نمایشگاه های دائمی و موقت

5- فنون موزه داری شامل:
♦  مدیریت منابع انسانی در موزه
♦  ویژگیهای فردی و تخصصی راهنمای موزه
♦  عملکرد و وظایف راهنمای موزه
♦  نحوه ارتباط با گردشگران در موزه
♦  نحوه راهنمایی گردشگران بر اساس سن افراد
♦  ایجاد انگیزش در مخاطبین

6- بازاریابی موزه شامل:
♦  مطالعات بازار
♦  مطالعه بازار هدف
♦  عوامل موثر بر تقاضای بازدید از موزه
♦  آمیخته های بازاریابی موزه
♦  کاربرد انواع تقاضاهای بازار
♦  بکارگیری ابزار های آمیخته بازاریابی در موزه
♦  بکارگیری روش های فن بیان
♦  بکارگیری روش های تعیین جایگاه موزه در بازار و بررسی رقبا

7- طراحی موزه شامل:
♦  موزه و گالری آثار هنری
♦  فضاهای کاربردی موزه
♦  تجهیزات مخازن موزه
♦  شرایط دسترسی اشیاء و جابجایی آنها
♦  مکان گزینی و امکان سنجی فضای موزه
♦  نحوه استفاده از فضاهای انتخابی
♦  تطبیق ساختمان های انتخابی موزه بر اساس موضوع موزه
♦  بکارگیری گرافیک مناسب در طراحی موزه