پیرایشگرموی زنانه

توضیحات کامل دوره

هنرجو در طی دوره  شایستگی هایی چون آلودگی زدایی محیطی، حفاظت وبهداشت فردی، مشاوره و پذیرش مشتری، شستشوی موی سر، کوتاهی پایه، کوتاهی با زوایای مختلف، کوتاه کردن مو به روش ترکیبی، فرم دهی به موها بعد از کوتاهی و ویتامینه کردن مو را فرا میگیرد.

شناسنامه دوره آموزشی پیرایشگر موی زنانه:

کدبین المللی isco(سازمان بین المللی کار):514120570010001

طول دوره:2الی3ماهه

مهارت پیش نیاز :ندارد

زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو

مخاطبین: علاقمندان حوزه مراقبت و زیبایی 

مشاغل مرتبط: متعادل ساز چهره زنانه، آرایشگر ناخن، آرایشگر موی زنانه، کاربر مواد شیمیایی، پیرایشگر صورت و ابرو

نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری(آنلاین)

سرفصل های دوره آموزشی پیرایشگر موی زنانه:

1-مشاوره و پذیرش مشتری شامل:
♦روش های برقراری ارتباط موثر با مشتری

♦ مشاوره حرفه ای با مشتری

♦   تصاویر مربوط به کار

♦   کارت سوابق مشتری

♦   پوشش ظاهری و بهداشت فردی

♦  ارتباط صحیح و پذیرش مشتری

♦  رسیدگی به در خواست و اعتراض مشتری

♦ پرکردن کارت سوابق مشتری

♦ رعایت پوشش ظاهری و رعایت بهداشت فردی

♦ ارائه رفتار مناسب با مشتری و کارکنان

2-شستشوی موی سر شامل:
♦   انواع پوست
♦   ساختمان مو
♦   عوامل صدمه زدن به ساختار مو و قابلیت های آن
♦   انواع شامپوها و نرم کننده ها
♦   ابزار کار
♦   آماده سازی مشتری
♦   تقسیم بندی موی سر
♦   استفاده صحیح مواد مصرفی
♦   شستشوی موی سر
♦   استفاده صحیح ابزار کار

3-کوتاهی موی سر با زوایای مختلف شامل:
♦   انواع مو
♦   انواع قیچی ،برس و شانه
♦   تعریف زوایا (زوایای مختلف)
♦   روش کوتاهی طولی وعرضی
♦   تصاویر مربوطه مطابق با انواع مو
♦   انتخاب مدل مطابق با اشکال هندسی صورت
♦   آماده سازی مشتری
♦   تقسیم بندی موی سر
♦   استفاده صحیح از ابزار کار
♦   صحیح ایستادن هنگام کار
♦   صحیح گرفتن قیچی و شانه
♦   کوتاهی با تقسیم بندی پیوسته و ناپیوسته
♦   کوتاهی با زاویه صفر در اندازه های مختلف
♦   کوتاهی با زاویه چهل و پنج درجه
♦   کوتاهی با زاویه نود درجه با قیچی
♦   کوتاهی با زاویه صدو سی و پنج درجه
♦   کوتاهی با زاویه صد و هشتاد درجه
♦   کوتاهی به روش طولی (عمودی)
♦   کوتاهی به روش عرضی(افقی)
♦   کنترل نهایی

4-کم حجم کردن مو (پیتاژ) شامل:
♦   تعریف پیتاژ
♦   انواع تیغ پیتاژ
♦   انواع قیچی پیتاژ
♦   خطرات ناشی از کار پیتاژ
♦   تصاویر مربوط به پیتاژ
♦    مواد ضد عفونی کننده وسایل
♦    استفاده صحیح از ابزار کار
♦  انتخاب مدل مطابق با موی مشتری
♦  کم حجم کردن مو با تیغ (پیتاژ)
♦  کم حجم کردن مو باقیچی(پیتاژ)
♦  کنترل نهایی مو

5-کوتاه کردن مو به روش ترکیبی (از روی عکس و تصاویر)شامل:
♦  مفهوم کوتاهی ترکیبی
♦  انتخاب مدل ترکیبی از تصاویر مربوطه
♦  ترکیب زوایای مختلف در کوتاهی مو
♦  ماشین موزنی
♦  روش های کوتاهی کودکان و بانوان مسن
♦  روش کوتاهی موهای خشک
♦  مواد مصرفی و ابزار کار
♦  کوتاهی ترکیبی با زوایای مختلف با قیچی
♦  کوتاهی ترکیبی با زوایای مختلف با تیغ
♦  استفاده صحیح از ماشین موزنی
♦  کوتاهی ترکیبی با ماشین موزنی
♦  کوتاه کردن موهای خشک
♦  کوتاه کردن موی کودکان
♦ کوتاه کردن موی بانوان مسن
♦  کنترل نهایی مو
♦  استفاده صحیح از مواد مصرفی و ابزار کار

6-فرم دهی به موها بعد از کوتاهی شامل:
♦  انواع سشوار سالنی و ابزار مربوطه
♦  انواع لوسیون، کاندیشنر و حالت دهنده ها
♦  روش دست گرفتن سشوارو برس همزمان
♦  انواع روش های حالت دهی مو متناسب با مدل مو
♦  خشک کردن ریشه و ساقه
♦  گرفتن صحیح سشوار و برس همزمان
♦  خشک کردن ریشه و ساقه
♦  خشک کردن وحالت دادن بوسیله شانه و دست
♦  حالت دادن موهای موج دار با ابزار مخصوص (دیزپانسیل )
♦  حالت دادن موهای کوتاه و متوسط و بلند با سشوار و برس
♦  صاف نمودن موهای مجعد با اتو و سشوار
♦  حالت دادن موهای پیتاژشده با اتو و سشوار
♦  استفاده صحیح از ابزار کار و مواد مصرفی

7-ویتامینه کردن مو شامل:
♦  (PH) پوست و مو
♦  (PH) مواد مصرفی
♦  امراض پوست و موی سر
♦  انواع ویتامینه گیاهی و شیمیایی
♦  روش ویتامینه کردن مو
♦  ابزار کار و مواد مصرفی
♦  آماده سازی مشتری
♦  انتخاب مواد ویتامینه مطابق با جنس مو
♦  ویتامینه کردن مو
♦  شستشوی سر بعد از ویتامینه کردن