شلواردوز

توضیحات کامل دوره

دوره آموزش شلوار دوز زنانه مجتمع آموزشی مهرمادر يكي از مشاغل مربوط به صنايع پوشاك است كه ویژه ورود به بازار کار تهیه گردیده است.
هنرجو در طی دوره شلوار دوز زنانه،دوخت شلوار ساده، دوخت شلوار جین، دوخت شلوار راحتی و دوخت شلوار بارداری را فرا خواهد گرفت.


شناسنامه دوره آموزش شلوار دوز زنانه:

کد بین المللی ISCO (سازمان بین المللی کار): 753120510060002
طول دوره :2الی3ماهه
مهارت پیش نیاز: ندارد
نوع تدریس: عملی ، نظری
زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو
مخاطبین: دانش آموزان، دانشجویان، علاقمندان به خیاطی، فارغ التحصیلان و علاقمندان به ادامه تحصیل در رشته های طراحی و دوخت
مشاغل مرتبط: پارچه فروش، خرازی و فروشنده پوشاک
نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری(آنلاین)


سرفصل های دوره آموزش شلوار دوز زنانه:


سرفصل های دوره آموزش شلوار دوز زنانه مجتمع آموزشی مهرمادر مطابق با نیاز بازار کار و سرفصل های استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای تهیه شده است.

 

 1. دوخت شلوار ساده شامل:
  ♦انواع ملزومات دوخت(قیچی "ساده، زیگزاک، نخ چین دستی، بشکاف " ، نخ "پلی استر، مرسریزه وکوک"، سوزن دستی و ماشینی خط کش، متر و صابون علامت گذاری)
  ♦روش انتقال الگو روی پارچه متناسب با جنس پارچه
  ♦روش دوخت پشت شلوار ساده
  ♦روش دوخت پیش شلوار ساده
  ♦روش دوخت آستری پیش شلوار متناسب با مدل شلوار ساده
  ♦روش دوخت درزهای پهلو متناسب با جنس پارچه
  ♦روش پاکدوزی درزها متناسب با جنس پارچه
  ♦روش دوخت درزهای داخل پای شلوار ساده متناسب با جنس پارچه

♦روش دوخت پل کمری شلوار ساده متناسب با فرم کمر
♦روش چسباندن لایی به کمر شلوار ساده
♦روش دوخت کمری شلوار متناسب با مدل شلوار ساده
♦روش لبه دوزی شلوار ساده متناسب با جنس پارچه
♦روش اتصال جلوی کمر شلوار ساده)دکمه و جادکمه وقزن
♦روش دوخت شلوار کمر تنگ و دم پا گشاد متناسب با مدل شلوار ساده
♦روش دوخت شلوار کمر گشاد (چین، پیلای، کاش) متناسب با مدل شلوار ساده
♦روش دوخت شلوار دم پا تنگ (پاکتی و ساده) متناسب با مدل شلوار ساده 
♦روش دوخت شلوار کمر و دم پا گشاد متناسب با مدل شلوار ساده
♦روش دوخت شلوار ساده ترکیبی
♦روش دوخت شلوار ساده غیرقرینه
♦روش اتوکاری شلوار ساده در تمامی مراحل دوخت
♦انتخاب ملزومات دوخت(قیچی "ساده، زیگزاک، نخ چین دستی، بشکاف " ، نخ "پلی استر، مرسریزه واوک "، سوزن دستی ماشینی، خط کش، متر و صابون علامت گذاری)
♦انتقال الگو روی پارچه متناسب با جنس پارچه(کوک شل، کاربن وچرت)
♦انتقال خط اتوی شلوار ساده(پیش و پشت)
♦دوخت انواع ساسون،چین و پیلی پشت شلوار ساده متناسب با مدل آن
♦پاکدوزی درزهای فاق پشت شلوار ساده
♦دوخت فاق پشت شلوار ساده(یک فیلتاب، دوفیلتاب)
♦اتوکاری به همراه کش کاری فاق پشت شلوار ساده
♦اتوکاری خط اتوی پشت شلوار به همراه کش کاری در قسمت باسن
♦مدل آن دوخت انواع ساسون، چین، پیلی پیش شلوار ساده متناسب با
♦پاکدوزی فاق پیش شلوار ساده
♦دوخت فاق پیش شلوار ساده
♦دوخت زیپ شلوار ساده
♦دوخت نقاب زیپ شلوار ساده
♦دوخت آستری پیش شلوار ساده متناسب با جنس پارچه
♦دوخت درزهای پهلوی شلوار ساده
♦پاکدوزی درزهای پهلوی شلوار ساده
♦اتوکاری درزهای پهلوی شلوار ساده
♦دوخت درزهای داخل پای شلوار ساده
♦پاکدوزی درزهای داخل پای شلوار ساده
♦اتوکاری و کش کاری درزهای داخل پای شلوار ساده
♦دوخت پل کمری شلوار ساده متناساب با فرم کمر راست، منحنی،سجاف دار)
♦نصب لایی به کمر شلوار ساده
♦دوخت کمری شلوار متناسب با مدل شلوار ساده(راست، "همراه با نوار مقاوم،کرسله"، منحنی، سجاف دار)
♦لبه دوزی شلوار ساده متناسب با جنس پارچه(پس دوزی "دستی و ماشینی"، زانفیکس و پاکتی)  
♦اتصال جلوی کمر شلوار ساده( دکمه، جادکمه، قزن و...)
♦اتوکاری قسمت های مختلف شلوار ساده

 1. دوخت شلوار جین شامل:
  ♦روش نصب راهنمای اضافه ی درز با ماشاین دوخت(پایه،سطح ماشین دوخت)
  ♦روش دوخت درز خوابیده ی شلوار جین
  ♦روش دوخت پشت شلوار جین
  ♦روش دوخت پیش شلوار جین
  ♦روش دوخت درزهای داخل پای شلوار جین
  ♦روش پاکدوزی درزها متناسب با جنس پارچه
  ♦روش دوخت درزهای پهلوی شلوار جین
  ♦روش دوخت پل کمری متناسب با شلوار جین
  ♦روش دوخت کمری متناسب با شلوار جین
  ♦روش لبه دوزی شلوار جین متناسب با مدل آن
  ♦روش اتصال جلوی کمر شلوار جین(دکمه، جادکمه و دکمه،منگنه)
  ♦روش دوخت شلوار کمر تنگ و دم پا گشاد متناسب با مدل شلوار جین
  ♦روش دوخت شلوار دم پا تنگ متناسب با مدل شلوار جین
  ♦روش دوخت شلوار جین ترکیبی
  ♦روش دوخت شلوار جین غیر قرینه
  ♦روش اتوکاری شلوار جین در تمامی مراحل دوخت
  ♦نصب راهنمای اضافه درز به ماشین دوخت(پایه و سطح ماشین دوخت) 
  ♦دوخت انواع ساسون پشت شلوار جین متناسب با مدل آن
  ♦دوخت برش پشت شلوار جین متناسب با مدل آن(درز ساده و خوابیده)
  ♦پاکدوزی برش پشت شلوار جین متناسب با مدل دوخت درز
  ♦رودوزی برش پشت شلوار جین متناسب با مدل آن
  ♦دوخت فاق پشت شلوار جین(درز ساده وخوابیده)
  ♦پاکدوزی فاق پشت شلوار جین متناسب با مدل دوخت درز
  ♦رودوزی درز فاق پشت شلوار جین متناسب با مدل آن
  ♦رودوزی جیب قسمت پشت شلوار جین
  ♦اتصال جیب به قسمت پشت شلوار جین
  ♦دوخت فاق پیش شلوار جین (ساده وخوابیده)
  ♦پاکدوزی فاق پیش شلوار جین(ساده و خوابیده)
  ♦دوخت جیب شلوار جین(سجاف، کیسه و مغزی)
  ♦رودوزی لبه جیب شلوار جین متناسب با مدل آن
  ♦اتصال فاق پیش شلوار جین(دکمه ، جادکمه و زیپ)
  ♦دوخت نقاب فاق پیش شلوار جین
  ♦رودوزی نقاب فاق پیش شلوار جین
  ♦دوخت درز داخل پای شلوار جین (ساده و خوابیده)
  ♦پاکدوزی درز داخل پای شلوار جین (ساده وخوابیده)
  ♦رودوزی درز داخل پای شلوار جین متناسب با مدل آن
  ♦دوخت درزهای پهلوی شلوار جین
  ♦پاکدوزی درزهای پهلوی شلوار جین
  ♦رودوزی درزهای پهلوی شلوار جین متناسب با مدل آن
  ♦دوخت پل کمری شلوار جین متناسب با فرم کمر (راست،منحنی و سجاف دار)
  ♦لبه دوزی شلوار جین متناسب با مدل آن(چرخ کاری، زیپ و ریشه)
  ♦ اتصال جلوی کمر شلوار جین(دکمه ، جادکمه، دکمه منگنه)
  ♦دوخت شلوار کمر تنگ و دم پا گشاد متناسب با مدل شلوار جین 
  ♦دوخت شلوار دم پا تنگ متناسب با مدل شلوار جین
  ♦دوخت شلوار جین ترکیبی
  ♦دوخت شلوار جین غیر قرینه
  ♦اتوکاری قسمت های مختلف شلوار جین

3. دوخت شلوار راحتی شامل:

♦روش دوخت درزهای شلوار راحتی با استفاده از ابزار راهنمای دوخت 
♦روش دوخت جیب پیش و پشت شلوار
♦روش دوخت درز پهلوی شلوار راحتی
♦روش دوخت درز داخل پای شلوار راحتی
♦روش دوخت یکسره فاق پیش و پشت
♦روش دوخت کمر شلوار راحتی(کشی، لیفه ای، کشباف ترکیبی)
♦روش لبه دوزی دم پای شلوار راحتی(کشی، لیفه ای، کشباف و ساده) 
♦روش دوخت شلوار راحتی با پارچه های تاری و پودی
♦روش دوخت شلوار لگ(پارچه های کشی در جهت طول و عرض)
♦دوخت درزهای شلوار راحتی با پارچه های حلقوی بافت با استفاده از ابزار راهنمای دوخت 
♦دوخت جیب پیش شلوار راحتی(داخلی و خارجی)
♦دوخت زیپ به دهانه جیب شلوار راحتی(داخلی و خارجی)
♦دوخت جیب پشت شلوار راحتی
♦دوخت درز پهلوی شلوار راحتی
♦دوخت نوار تزیینی روی درز پهلوی شلوار راحتی با توجه به مدل آن
♦دوخت درز داخل پای شلوار راحتی
♦دوخت کمر شلوار راحتی(کشی، لیفه ای، کشباف ، ترکیبی)
♦دوخت لبه شلوار راحتی(کشی، لیفه ای، کشباف ، ساده)
♦دوخت شلوار لگ(پارچه های کشی در جهت طول و عرض)
♦دوخت درزهای شلوار متناسب با مدل شلوار لگ با ماشین دوخت 4نخ 
♦دوخت کمر شلوار لگ با ماشین دوخت میان دوز
♦دوخت لبه شلوار لگ با ماشین دوخت میان دوز 
♦دوخت شلوار راحتی با پارچه های تاری و پودی
♦دوخت جیب خارجی در بالای شلواردرپارچه های تاری و پودی
♦دوخت جیب پاکتی روی درزپهلوی شلوار باپارچه های تاری و پودی

4. دوخت شلوار بارداری شامل :

♦روش انتقال الگو روی پارچه متناسب با جنس پارچه(چرت، ابزار اضافه درز)
♦روش دوخت درز داخل پای شلوار بارداری
♦روش دوخت درز پهلوی شلوار بارداری متناسب با مدل آن (جیب نما ، سایز به سایزکردن کمرشلوار )
♦روش دوخت یکسره فاق پیش و پشت شلوار بارداری
♦روش پاکدوزی درزهای شلوار بارداری
♦روش لبه دوزی دم پای شلوار بارداری متناسب با جنس پارچه(ساده،پاکتی،زانفیکس،پس دوزی،چرخکاری)
♦روش نصب لایی به کمر شلوار بارداری متناسب با جنس پارچه و مدل شلوار
♦روش دوخت کمر شلوار بارداری متناسب با مدل آن (لیفه ای، کشباف، کشی، جادکمه ای و دکمه، سجاف دار )
♦ روش دوخت شلوار بارداری متناسب با مدل و جنس پارچه های ترکیبی  
♦روش اتوکاری شلوار بارداری در تمامی مراحل دوخت
♦انتقال الگو روی پارچه متناسب با جنس پارچه(چرت، ابزار اضافه درز)
♦  دوخت درز داخل پای شلوار بارداری
♦دوخت درز پهلوی شلوار بارداری متناسب با مدل آن (جیب نما، سایز به سایزکردن کمرشلوار)
♦دوخت سجاف لبه جیب نما
♦دوخت پارچه اضافه به لبه درز پهلو جهت سایز به سایز کردن کمر شلوار بارداری 
♦دوخت یکسره فاق پیش و پشت شلوار بارداری
♦پاکدوزی درزهای شلوار بارداری
♦نصب لایی به کمر شلوار بارداری متناسب با جنس پارچه و مدل شلوار 
♦دوخت کمر شلوار بارداری متناسب با مدل آن (لیفه  ای، کشباف، کشی، جادکمه ای و دکمه، سجاف دار)
♦لبه دوزی دم پای شلوار بارداری متناسب با جنس پارچه(ساده،پاکتی،زانفیکس،پس دوزی)
♦دوخت شلوار بارداری با پارچه ترکیبی متناسب با مدل شلوار بارداری(غیرقرینه، برش دار، دم پاگشاد)
♦دوخت شلوار بارداری متناسب با جنس پارچه ترکیبی(پارچه"جین، کتان، کرپ" وپارچه"ریون، کشباف، تریکو) 
♦اتوکاری قسمتهای مختلف شلوار بارداری


جهت اطلاع از روز و ساعت کلاسها و یا کسب اطلاعات تکمیلی با مجتمع آموزشی مهر مادر تماس حاصل فرمایید

 

منبع استاندارد سازمان فنی و حرفه ای: http://rpc.irantvto.ir/home/dn-std/8622