الگوساز و برشکار لباس زنانه (تکدوزی)(مولاژ)

توضیحات کامل دوره

دوره آموزش الگوساز و برش كار لباس زنانه(مولاژ) مجتمع آموزشی مهرمادر يكي از مشاغل مربوط به صنايع پوشاك است كه ویژه ورود به بازار کار تهیه گردیده است.

هنرجو در طی دوره الگوساز و برشکار لباس زنانه (مولاژ)، شايستگي هايي از قبيل الگوي بلوز و كت بهاره، رسم الگوي دامن، ترسيم الگوي پيراهن، رسم الگوي شلوار، رسم الگوي مانتو را فرا خواهد گرفت.

 

شناسنامه دوره آموزش الگوساز و برشکار لباس زنانه (مولاژ):

کد بین المللی ISCO (سازمان بین المللی کار) : 103775075535557

طول دوره: 3 الی 4 ماه

مهارت پیش نیاز: نازکدوز زنانه

نوع تدریس: عملی ، نظری

زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو

مخاطبین: دانش آموزان، دانشجویان، علاقمندان به خیاطی، فارغ التحصیلان و علاقمندان به ادامه تحصیل در رشته های طراحی و دوخت

مشاغل مرتبط:  پارچه فروش و بنگاه هاي توليد پوشاك

نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری(آنلاین)

 

 الگوساز برشکار

سرفصل های دوره آموزش الگوساز و برشکار لباس زنانه (مولاژ) :

سرفصل های دوره آموزش الگوساز و برشکار لباس زنانه (مولاژ) مطابق با نیاز بازار کار و سرفصل های استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای تهیه شده است.

1. ترسیم الگوي بلوز شامل: 

♦استفاده از کاغذ ترسیم الگو(گراف،سفید تحریری، پوستی و ... )

♦استفاده از ابزار ترسیم الگو (خط کش - T ، منحنی، گونیا، پیستوله و ...)

♦تطبیق اندازه فردباجدول سایزبندی

♦ترسیم الگوی اساس بالاتنۀ

♦ترسیم الگوی بلوز از نظر آزادی(کاملاً تنگ، کمی تنگ، کمی گشاد، کاملاً گشاد)

♦تعیین انواع فرم بلوز(در شانه و لبه گشاد، دوبله، گشادی در شانه بیشتر از لبه غیر قرینه)

♦انتقال ساسون سینه به نقاط مختلف جهت مدل سازی(ابتدای شانه، میانۀ شانه، انتهای شانه، حلقۀ آستین، پهلو، محل تلاقی خط کمر و پهلو، خط کمر، محل تلاقی خط کمر و خط مرکزی جلو، حلقۀ گردن و ... )

♦انتقال پنس ساسون سینه به هر یک از نقاط به چهار شکل(تبدیل به برش، دوخت پنس، ردکردن پنس در برش، تبدیل پنس به پیلی یا چین)

♦ترسیم الگوی بلوز برش دار (برش از سرشانه، برش توأمان ((عمودی و افقی))، برش از حلقۀ آستین، انتقال ساسون سینه به زیر سینه و ...)

♦ترسیم الگوی بلوز لبه گشاد(انتقال ساسون سینه وساسون سرشانه پشت جهت مدل فون یا کلوش)

♦ترسیم الگوی بلوز با چین یا پیلی از شانه تا لبه(انتقال ساسون جلو در برش افقی سرشانه، انتقال ساسون سرشانۀ

♦پشت در برش با چین، انتقال به خط مرکزی جلو و ردکردن دربرش گرد ، زاویه دار و ...)

♦ترسیم الگوی بلوز با انتقال ساسون سینه به خط مرکز جلو(دراپه در یقه، چین وسط سینه و ...)

♦ترسیم الگوی بلوز غیر قرینه(با انتقال ساسون سرشانه به خط پهلو((دراپه))، بدون انتقال پنس به پهلو((چپ و راست)) و ...)

♦ترسیم الگوی بلوز کمر گشاد و با انتقال(ساسون سینه به برش عمودی، ساسون سینه به خط پهلو و ...)

♦تعیین نقاط اساسی برای ترسیم یقه(خط گردن، لبۀ بیرونی طرح، پایه، خط شکست، نقطۀ شکست، برگرد، پهنای پشت، دال، رویه، زیره، سجاف سرخود، سجاف جدا، دکمه خور((یک ردیف دکمه، دو ردیف دکمه)) ، دکمه بندینک ، دکمه مخفی و ...)

♦ترسیم انواع یقه خطی(هفت، گرد، چهارگوش و ...)

♦ترسیم انواع یقه روی پایۀ هفت (برگرد، مسطّح، ایستاده)

♦ترسیم انواع یقه برگرد روی پایۀ هفت(جدا، سرخود)

♦ترسیم انواع یقه برگرد جدا روی پایۀ هفت(انگلیسی با انواع((دال و نقطۀ شکست))، برگرد با پایه((سرخود و جدا)) )

♦ترسیم انواع یقه برگرد سرخود روی پایه هفت(شال، انگلیسی، آمریکایی، بدون پشت یقه )

♦ترسیم انواع یقۀ مسطّح روی پایۀ هفت(مسطّح ملوانی، مسطّح پایه دار((گودی به شکل v ))، لبه گشاد((حلزونی)) و...)

♦ترسیم انواع یقۀ ایستاده روی پایۀ هفت(جدا، سرخود((هفت ایستاده)) و...)

♦ترسیم انواع یقه روی پایۀ گرد(مسطّح((ب ب))، برگرد((با پایه و بدون پایه))، شومیز((با پایۀ جدا، با پایۀ سرخود))، ایستاده

جدا((فرنچی))، کراواتی، ایستاده سرخود و...)

♦ترسیم انواع الگوی سجاف بلوز جلوباز(ساده، دکمه((دوبل، مخفی))، غیر متقارن، نوار جدا و ...)

♦ترسیم الگوی سجاف یکسره بلوز آستین حلقه ای ترسیم انواع الگوی سجاف بلوز جلو بسته(دکمۀ بندینک، سجاف نیمه همراه با زیپ، سجاف نوار تا نیمه و ...)

♦ترسیم انواع آستین جدا(چین در بالا و پایین((پفی))، چین در بالا((کاپ دار))، چین در پایین((مچ چین دار))، گشادی درلبه((کلوش))، در بالا و پایین هم اندازه، غیر قرینه((لاله ای))، شانۀ افتاده و ...)

♦ترسیم انواع مچ (با دو جادکمه، تک جادکمه، دوبل، با برگردان سجاف جدا، برگردان به فرم ذوزنقۀ سجاف جدا، مچ بلند زنانه، کلوش و ...)

♦ترسیم فرم آستین سرخود (کیمونو، رگلان، شانۀ افتاده ((دلمن))،خفاشی،حلقۀ چهارگوش، کیمونو همراه با یوک، سرخود کوتاه با مرغک، سرخود همراه با پنل، شنلی، کلوش و ...)

♦مدل سازی انواع بلوز

♦رنگی کردن هر یک از قطعات الگوی با یک رنگ

♦ترسیم علائم قراردادی الگو جهت شناسایی قطعات الگو

♦تعیین قطعات الگو جهت چسباندن لایی

♦کپی برداری از هر یک از قطعات الگو به طور جداگانه

♦تعیین خصوصیات پارچه(پشت و رو، خواب پارچه از نظر((طرح، بافت)) )

♦انتخاب پارچه متناسب با مدل بلوز

♦قراردادن کلیۀ قطعات الگو روی پارچه

♦برش انواع مدل های بلوز

♦جمع آوری کلیه قطعات الگو جهت بایگانی

♦درج کلیۀ مشخصات روی هر یک از قطعات الگو( درج سایز، ردیف، تاریخ و ...)

♦فایل بندی الگو( قراردادن در یک پاکت، کشیدن طرح روی پاکت، تاریخ، ردیف)

2. ترسیم الگوي دامن شامل:

♦ استفاده از جدول سایزبندی

♦ تطبیق الگوی استاندارد با اندازه فرد

♦ ترسیم الگوی اساس دامن

♦ تعیین انواع فرم دامن جهت کشیدن الگوی پایه (عرض در کمر و لبه یکسان، در کمر تنگ و در لبه گشاد، در کمر گشاد و در لبه تنگ، ترکیبی و غیر قرینه)

♦ ترسیم الگوی دامن عرض در کمر لبه یکسان (پیلی دار جلو و پشت، جیب دار، دورچین، تنگ، پلیسه، چین دار طبقاتی و ...)

♦ مدل سازی انواع دامن در کمر تنگ و لبه گشاد(فون ها، کلوش ها، ترک ها، پیلی دارها، گودت دارها، دامن شلواری ها ، جیب دارها و ...)

♦ مدل سازی انواع دامن در کمر گشاد و لبه تنگ(خمره ای، دراپه در پهلوها و ...)

♦ استفاده از چهار فرم دامن جهت ترسیم انواع الگوی دامن ترکیبی(برش افقی با حاشیه)کلوش، چین دار، پلیسه، برش افقی بالای خط باسن و ...)

♦ مدل سازی انواع دامن غیر قرینه (لنگی با والان و پیلی، در یک طرف، برش مایل، پیلی در یک طرف و ...)

♦ مدل سازی انواع کمری(ساده، سجاف دار، منحنی، سرخود)

♦ کشیدن هر یک از قطعات مدل سازی شدة الگو با یک رنگ

♦ ترسیم علائم قراردادی الگو جهت شناسایی قطعات الگو

♦ کپی برداری از هر یک از قطعات الگو به طور جداگانه

♦ تعیین خصوصیات پارچه(پشت و رو، خواب پارچه از نظرطرح، بافت)

♦ انتخاب پارچه متناسب با مدل دامن

♦ قراردادن کلیه قطعات الگو روی پارچه

♦ برش انواع مدل های دامن

 

3. ترسيم الگوي پيراهن شامل:

♦ روش جمع آوری کلیه قطعات الگو

♦ ترسیم الگوی اساس بالاتنه با قدّ پیراهن ترسیم الگوی انواع پیراهن(کاملاً تنگ، کمی تنگ، کمی گشاد، گشاد، خیلی گشاد)

♦ تعیین انواع فرم پیراهن(گشادی در شانه و لبه یکسان، گشادی در لبه، گشادی در شانه و لبه، گشادی بیشتر در لبه،غیر قرینه و ... )

♦ انتقال ساسون سینه به نقاط مختلف جهت مدل سازی(ابتدای شانه، میانۀ شانه، انتهای شانه، حلقۀ آستین، پهلو، محل تلاقی خط کمر و پهلو، محل تلاقی خط کمر و خط مرکزی جلو، مرکز جلو، حلقۀ گردن و ... )

♦ انتقال ساسون سینه به هر یک از نقاط به چهار شکل (تبدیل به برش، دوخت پنس، ردکردن پنس در برش، تبدیل به پیلی یا چین)

♦ ترسیم الگوی انواع پیراهن با برش عمودی همراه با لبۀ تنگ ((پیراهن تنگ یکسره)) بدون آستین

♦ ترسیم الگوی سجاف یکسره پیراهن آستین حلقه ای ترسیم الگوی انواع پیراهن با برش عمودی و لبۀ گشاد (پیراهن ترک)

♦ ترسیم الگوی انواع پیراهن با برش افقی قرینه و غیر قرینه (بالای خط کف حلقه، زیر خط کف حلقه، درز در خط کمر، برش افقی در دامن)

♦ ترسیم الگوی پیراهن با انواع برش بالای خط کف حلقه (مستقیم، مایل، جناقی، هلال)

♦ ترسیم الگوی پیراهن با انواع برش افقی زیر خط کف حلقه (مستقیم، مایل، جناقی، هلال) با بالاتنه (قرینه، غیر قرینه)

♦ انتقال ساسون سینه در برش زیر خط کف حلقه با بالاتنۀ قرینه (زیرسینه، مرکزجلو، یقه، سرشانه، حلقۀ آستین و ...)

♦ ترسیم الگوی پیراهن با برش افقی زیر خط کف حلقه با لبة گشاد (تنگ، فون، ترک نیلوفری، ترک گودت دار، کلوش، چین دار از 1 تا چند طبقه و...)

♦ ترسیم الگوی پیراهن با دو برش افقی و عمودی

♦ ترسیم الگوی انواع پیراهن با دو برش افقی (بالای خط کف حلقه و کمر، بالای خط کف حلقه و دامن، زیر خط کف حلقه و کمر، زیر خط کف حلقه و دامن و ...)

♦ ترسیم الگوی انواع پیراهن با دو برش عمودی، افقی (افقی بالای خط کف حلقه و عمودی تا لبه، افقی زیر خط کف حلقه و عمودی تا لبه،افقی در کمر و عمودی تا لبه، عمودی تا زیر خط کف حلقه و افقی زیر خط کف حلقه،عمودی تا کمر و افقی در خط کمر، عمودی تا قسمتی از دامن و افقی در دامن و ...)

♦ ترسیم الگوی انواع پیراهن جلوباز(خط مرکزی کنار هم، یک ردیف دکمه، دو ردیف دکمه، غیر قرینه)

♦ ترسیم الگوی انواع پیراهن همراه با انتقال ساسون به دهانه جیب((زاویه دار، منحنی))  و جیب لای درز

♦ ترسیم الگوی انواع پیراهن غیر قرینه(بالاتنۀ چپ و راست و درز در خط کمر و دامن لنگی دراپه، پیراهن دراپه در((سرشانه، بالای خط کمر، زیر خط کمر)) و...)

♦ ترسیم الگوی پایۀ پیراهن گشاد

♦ ترسیم پیراهن با گشادی در شانه و لبه(چین در سرشانه تا لبه، پیلی در سرشانه تا لبه و...)

♦ تعیین نقاط اساسی ترسیم یقه (خط گردن، لبه بیرونی طرح پایه ،خط شکست، نقطه شکست ، برگرد پهنای پشت ، دال ، رویه، زیره،سجاف ،سرخود جدا ،دکمه خور ( یکردیف ، دو ردیف دکمه ، دکمه بندینک ، دکمه مخفی)

♦ ترسیم انواع یقه خطی( هفت ، گرد ، چهارگوش و  ... )

♦ ترسیم انواع یقه روی پایه ( هفت ، گرد )

♦ ترسیم انواع یقه روی پایه هفت ( برگرد ، مسطح ، ایستاده

♦ ترسیم انواع یقه برگرد روی پایه هفت (جدا ، سرخود)

♦ ترسیم انواع یقه برگرد جدا روی پایه هفت (انگلیسی با انواع دال، نقطه شکست ، برگرد با پایه "سرخود و جدا")

♦ ترسیم انةواع یقةه برگةرد سةرخود روی پایه هفت ( شال ، انگلیسی ، آمریکائی، بدون پشت یقه و...)

♦ ترسیم انواع یقه مسطح رو پایةه هفةت ( مسطح ، ملوانی ، مسطح پایه دار در گودی به شکل v ، لبه گشاد "حلزونی")

♦ ترسیم انواع یقه ایستاده روی پایه هفت ( جدا، سرخود ، هفت ایستاده و ... )

♦ ترسیم انواع یقه رو پایه گرد( مسطح ب ب ، برگرد با پایه و بدون پایه ، شومیز ، پایه جدا با پایه سرخود ، ایستاده جدا "فرنچی" کرواتی، ایستاده سرخود و ... )

♦ ترسیم انواع الگوی سجاف پیراهن جلو باز ( ساده ، دکمه "دوبل مخفی" غیر متقارن ، نوار جدا و ... )

♦ ترسیم الگو سجاف یکسره پیراهن آستین حلقه ای

♦ ترسیم انواع الگوی سجاف پیراهن جلوبسته (دکمه بندینک، سجاف نیمه همراه با زیپ ، سجاف نوار تا نیمه و ....)

♦ ترسیم انواع آستین جدا ( چین در بالا و پایین "پفی" جین در بالا "رکاب دار" چین در پایین " مچ چین دار " گشادی در لبه "کلوش" در بالا و پایین اندازه غیر قرینه " لالةه ای " شانه افتاده و ... )

♦ ترسیم انواع مچ ( با دو جادکمه ، تک جادکمه ، دوبل ، با برگردان سجاف جدا، برگردان به فرم ذوزنقه ، سجاف جدا ، مچ بلند زنانه و... )

♦ مدل سازی لبه آستین ( لبه گشاد با درز افقی، چاک دار با درز افقی)

♦ ترسیم فرم آستین سرخود ( کیمونو ، رگلان ، شانه افتاده، "دلمن" خفاشی ، حلقه چهةارگوش،کیمونو همراه با یوک ، سرخود کوتاه با مرغک ، سرخود همراه با پنل ، شنلی ،کلوش و  ...)

♦ ترسیم علائم قراردادی شناسایی قطعات الگو

♦ تعیین قطعات الگو جهت چسباندن لایی

♦ کپی کردن از هر یک از قطعات به طورجداگانه

♦ تعیین خصوصیات پارچه ( پشت و رو ، خواب پارچه از نظر "طرح،بافت")

♦ انتخاب پارچه متناسب با مدل پیراهن

♦ قرار دادن کلیه قطعات الگو روی پارچه

♦ برش پارچه پیراهن

 

4. ترسیم الگوي شلوار شامل:

♦ استفاده از جدول سایزبندی

♦ ترسیم الگوی اساس شلوار

♦ تعیین انواع فرم شلوار(ساده، کمر تنگ و دم پا گشاد، کمر گشاد(چین،پیلی،کش) ، دم پا تنگ، کمر و دم پا گشاد، ترکیبی، غیر قرینه)

♦ ترسیم الگوی شلوار با انواع قد(شلوارک، زیرزانو، روی ساق پا، بالاتر از مچ، قد کامل)

♦ ترسیم انواع الگوی دم پا گشاد

♦ ترسیم الگوی شلوار کلوش

♦ ترسیم الگوی شلوار یکسره گشاد

♦ ترسیم الگوی شلوار با گشادی در کمر(چین یا پیلی) و دم پا تنگ

♦ ترسیم الگوی شلوار جیب دار با پیلی در کمر

♦ ترسیم الگوی شلوار تنگ(ساده، دم پا گشاد، راسته و...)

♦ ترسیم الگوی شلوار تنگ رکاب دار از پارچۀ تمام کش

♦ ترسیم الگوی انواع شلوار جین(فاق کوتاه جیب دار، فاق کوتاه ، دم پا گشاد، فاق کوتاه با کمربند منحنی و ...)

♦ ترسیم الگوی انواع شلوارهای مسافرتی و گشاد(ساده، پیش سینه دار، یکسره و جدا )

♦ ترسیم الگوی شلوار خیلی گشاد (پیژاما)

♦ ترسیم ترکیبی از انواع شلوار با برش های عمودی و افقی

♦ ترسیم انواع الگوی شلوار غیر قرینه (شلوار، با لنگ دامن، دراپه در قسمت روی یک سمت شلوار و ...)

♦ ترسیم انواع الگوی کمر(راست، سجاف دار، منحنی، سرخود)

♦ مدل سازی انواع شلوار

♦ رنگی کردن هر یک از قطعات الگو با یک رنگ

♦ ترسیم علائم قراردادی قطعات الگو

♦ تعیین قطعات الگو جهت چسباندن لایی

♦ کپی برداری از هر یک از قطعات به طور جداگانه

♦ تعیین خصوصیات پارچه(پشت و رو، خواب پارچه از نظر((طرح، بافت)) )

♦ انتخاب پارچه متناسب با مدل شلوار

♦ قراردادن کلیۀ قطعات الگو روی پارچه

♦ برش پارچۀ شلوار

♦ جمع آوری کلیه قطعات الگو جهت بایگانی

♦ درج تمامی مشخصات روی هر یک از قطعات الگو (درج سایز، شمارة قطعه، تاریخ)

♦ فایل بندی الگو(قراردادن در یک پاکت، کشیدن طرح روی پاکت، تاریخ، ردیف)

 

5. ترسیم الگوي مانتو شامل:

♦ روش جمع آوری کلیه قطعات الگو

♦ ترسیم الگوی انواع مانتو )اداری، رسمی، مجلسی، اسپرت، فانتزی)

♦ ترسیم الگوی اساس بالاتنه با قد مانتوی مورد نظر (کمی تنگ، کمی گشاد، گشاد، خیلی گشاد)

♦ تعیین انواع فرم مانتو (در شانه و لبه یکسان، گشادی در لبه، گشادی در شانه و لبه، گشادی بیشتر در لبه، غیر قرینه)

♦ انتقال ساسون سینه به نقاط مختلف جهت مدل سازی(ابتدای شانه، میانۀ شانه، انتهای شانه، حلقۀ آستین، پهلو، محل تلاقی

♦ خط کمر و پهلو، محل تلاقی خط کمر، خط مرکزی جلو، حلقۀ گردن)

♦ انتقال ساسون سینه به هر یک از نقاط به چهار شکل (تبدیل به برش، دوخت پنس، ردکردن پنس در برش، تبدیل پنس به پیلی یا چین)

♦ ترسیم الگوی اساس بالاتنه جهت ساخت مانتوی اداری با برش(عمودی، افقی)

♦ ترسیم الگوی انواع مانتوی اداری با برش عمودی و افقی (هم عرض در شانه و لبۀ((برش از سرشانه، حلقۀ آستین، برش از سرشانه همراه با دهانه، جیب و ...)) با انواع ((آستین، یقه، روی هم گرد)) )

♦ ترسیم الگوی انواع مانتوی اداری با برش عمودی و افقی (گشادی در لبه (( هشت ترک، گودت دار، فون، برش پرنسسی بدون درز پهلو و ...)) با انواع فرم((آستین، یقه، دکمه خور)) )

♦ ترسیم الگوی انواع مانتوی رسمی با برش عمودی و افقی (در شانه و لبه یکسان ((برش از سرشانه، حلقۀ آستین، برش از سرشانه همراه با دهانۀ جیب، درز در خط کمر، دامن راسته و...) با انواع فرم«آستین، یقه، دکمه خور»

♦ ترسیم الگوی اساس بالاتنه برای مانتوهای آزاد مجلسی با انواع فرم((آستین، یقه، دکمه خور))

♦ ترسیم الگوی انواع مانتوی اسپرت با دو برش افقی و عمودی(جدا و توأمان)

♦ ترسیم الگوی انواع مانتو اسپرت با دو برش افقی(بالای خط کف حلقه و کمر، بالای خط کف حلقه و دامن، زیر خط کف حلقه و کمر، زیرخط کف حلقه و دامن)

♦ ترسیم الگوی انواع مانتو با دو برش(افقی بالای خط کف حلقه و عمودی تا لبه، افقی زیر خط کف حلقه و عمودی تا لبه، افقی در کمر و عمودی در لبه، عمودی تا زیر خط کف حلقه و افقی زیر خط کف حلقه، عمودی تا کمر و افقی در خط کمر، عمودی تا قسمتی از دامن و افقی در دامن)

♦ ترسیم الگوی انواع مانتو جلو باز(خط مرکزی کنار هم، یک ردیف دکمه، دو ردیف دکمه، غیر قرینه)

♦ ترسیم الگوی انواع مانتو فانتزی و غیر قرینه

♦ ترسیم الگوی پایۀ مانتو گشاد

♦ ترسیم مانتو با گشادی در شانه و لبه(چین در سرشانه تا لبه، پیلی در سرشانه تا لبه ...) با انواع فرم((آستین، یقه، دکمه خور))

♦ ترسیم الگوی انواع مانتو

♦ رنگی کردن هر یکی از قطعات الگو با یک رنگ

♦ مدل سازی انواع مانتو

♦ ترسیم علائم قراردادی قطعات الگو

♦ تعیین قطعات الگو جهت چسباندن لایی

♦ کپی برداری از هر یک از قطعات به طور جداگانه

♦ تعیین خصوصیات پارچه (پشت و رو ، خواب پارچه از نظر  "طرح، بافت" )

♦ انتخاب پارچه متناسب با مدل مانتو

♦ قرار دادن کلیه قطعات الگو روی پارچه

♦ برش پارچۀ مانتو

♦ جمع آوری کلیه قطعات الگو جهت بایگانی

♦ درج تمامی مشخصات روی هر یک از قطعات الگو( درج سایز، ردیف، تاریخ و ...)

♦ فایل بندی الگو (قراردادن در یک پاکت، کشیدن طرح لباس روی پاکت با مشخصات و ... )

 

جهت اطلاع از روز و ساعت کلاسها و یا کسب اطلاعات تکمیلی با مجتمع آموزشی مهر مادر تماس حاصل فرمایید.

 

منبع استاندارد سازمان فنی و حرفه ای: http://rpc.irantvto.ir/home/dn-std/8426