خیاط لباس شب وعروس

توضیحات کامل دوره

خياط لباس شب و عر وس كسي است كه بتواند از عهده تهيه و رسم الگوي انواع لباس شب و عروس بر اساس ژورنال، سفارش مشتري و …، دوخت انواع لباس شب و عروس، تور سر، دستكش، ژيپون و ديگر متعلقات لباس، انجام دوختهاي تزئيني بر اساس ژورنال، سفارش مشتري و ابتكار خود، اتوكاري، بسته بندي وكار روي مانكن برآيد .

شناسنامه دوره آموزش خیاط لباس شب و عروس

کد بین المللی ISCO )سازمان بین المللی کار):1/3/1/97/91-7

طول دوره: 3 الی 4 ماه

مهارت پیش نیاز:الگوساز و برشکار لباس شب و عروس

نوع تدریس: عملی ، نظری

زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو

مخاطبین: دانش آموزان، دانشجویان، علاقمندان به خیاطی، فارغ التحصیلان و علاقمندان به ادامه تحصیل در رشته های طراحی و دوخت

مشاغل مرتبط:  خرازی و پارچه فروش،شخصی دوز لباس زنانه

نوع آموزش: حضوری و غیرحضوری(آنلاین)

سرفصل های دوره آموزش خیاط لباس شب و عروس:

سرفصل های دوره آموزش خیاط لباس شب و عروس  مطابق با نیاز بازار کار و سرفصل های استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای تهیه شده است.

1- توانايي دوخت هاي مقدماتي(اوليه) خاص لباس شب و عروس شامل:
♦  شناسايي اصول انواع دوخت هاي مقدماتي خاص لباس شب و عروس
- برودري دوزي
- قيطان دوزي
♦  دوخت انواع قزن(قزن از رو، قزن لايه دار، قزن دوبل و …)
- پاكدوزي
 - سردوزي
-  لبه دوزي
-  دوخت دوبله
♦  توردوزي در زواياي مختلف و انواع روشهاي وصل تور
- دوخت سيم نامريي
- دوخت پارچه هاي كشي
- كش دوزي
- دوخت مهره هاي تزئيني
- دوخت لايي ارگانزا و لايي پارچه اي
- دوخت انواع قلاب
 - روبان دوزي
- تزئينات پارچه اي روي لباس (پاپيون، پليسه، طرح گل و …)

2- توانايي تهيه الگوي لباس شب و عروس شامل:
♦  آشنايي با انواع مدل لباس شب و عروس (با توجه به مد روز و مدلهاي موجود، ژورنال)
♦  شناسايي اصول انتخاب مدل متناسب با انواع اندام، سن، موقعيت وكاربرد لباس
♦  شناسايي اصول استفاده از خطوط (عمودي، افقي، مايل و منحني ) براي اندام هاي مختلف (رفع اشكال اندام)
♦  شناسايي اصول رسم الگوي اوليه براي انواع مدل لباس شب و عروس و تهيه پاترون تيپ براي آن (حداقل سه مدل لباس شب و پنچ مدل لباس عروس)
♦  شناسايي اصول رسم الگوي انواع دستكش، مقنعه عروس، آستين، يقه،ژيپون، كلاه و شنل و …)
♦  شناسايي اصول شماره گذاري و اسم گذاري قطعات مختلف الگو
♦  شناسايي اصول رفع عيب اندام بوسيله پاترون
♦  شناسايي اصول اصلاح الگو
♦  شناسايي اصول تبديل اندازه ها (سايز به سايز كردن)
♦  شناسايي اصول انتقال پنس (مدلسازي، ژورنال كشي)

3- توانايي برش انواع مدل لباس شب و عروس شامل:
♦  آشنايي با راه و بيراه و پشت و روي انواع پارچه خاص لباس شب وعروس
♦  آشنايي با انواع پارچه خاص لباس شب و عروس از نظر طرح، نقش،جنس و بافت پارچه و كاربرد آنها با توجه به موقعيت لباس
♦  شناسايي اصول انتخاب رنگ پارچه، متناسب با انواع اندام و چهره
♦  شناسايي اصول برش قطعات مختلف الگو (براي حداقل تعداد مدل مذكور در توانايي شماره5)
♦  شناسايي اصول محاسبه مقدار پارچه لازم براي انواع مدل لباس شب و عروس با توجه به عرض پارچه، طرح پارچه، مدل و سايز اندام
♦  شناسايي اصول اتو زدن انواع پارچه قبل از برش
♦  شناسايي اصول چيدن قطعات مختلف الگو روي پارچه (بوسيله كاربن،وزنه هاي سنگين، سنجاق ته گرد بلند يا نقاط موازنه و …)
♦  شناسايي اصول برش پارچه و آستري با در نظر گرفتن اضافه درز
♦  شناسايي اصول برش گيپور با توجه به طرح گل هاي گيپور و مدل لباس

4-توانايي دوخت لباس شب و عروس شامل:
♦  شناسايي اصول وصل كردن قطعات مختلف پارچه به يكديگر (با كوك،سنجاق ته گرد بلند و …)
♦  شناسايي اصول دوخت كامل انوا ع لباس شب و عروس (حداقل تعدادمذكور در توانايي شماره 5) و متعلقات آنها (نظير دستكش ، تورسر،ژيپون، شنل، كلاه، مقنعه، چادر، كيف، كمربند و …)
♦  شناسايي اصول دوخت آستري و اتصال آن به لباس
♦  شناسايي اصول اتوكاري لباس در موقع نياز
♦  شناسايي اصول دوخت اپل و اپل گذاري (با ارگانزا، ابر و …)
♦  شناسايي اصول پرو لباس و رفع عيب آن در صورت نياز

5-توانايي انجام دوخت هاي تزئيني شامل:
♦  شناسايي اصول انواع دوخت هاي تزئيني بسته به مدل
- توردوزي در زواياي مختلف
-  گيپور دوزي (بصورت اپليكه)
- قيطان دوزي
- برودري دوزي
- سرمه دوزي
 پولك دوزي
- اشك دوزی
-  منجوق دوزي
-  مرواريد دوزي (انواع مرواريد)
-  مليله دوزي (انواع مليله)
-  سنگ دوزي و …

6- توانايي بسته بندي لباس شب و عروس شامل:
♦  آشنايي با تا زدن صحيح لباس در بسته
♦  شناسايي اصول چيدن لباس و متعلقات آن در بسته

7- توانایی کار روی مانکن شامل:
شناسايي اصول برش پارچه روي مانكن با توجه به مدل هاي مختلفي كه نياز به كار روي مانكن دارد
شناسايي اصول طريقه برش زدن گيپور روي مانكن