بچه گانه و دخترانه دوز

توضیحات کامل دوره

شناسنامه دوره آموزش بچگانه و دخترانه دوز:

کد بین المللیISCO )سازمان بین المللی کار): 7-91/43/1/3

طول دوره: 1الی2ماه

مهارت پیش نیاز: نازکدوز زنانه

نوع تدریس: عملی ، نظری

زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو

مخاطبین: دانش آموزان، دانشجویان، علاقمندان به خیاطی، فارغ التحصیلان و علاقمندان به ادامه تحصیل در رشته های طراحی و دوخت

مشاغل مرتبط: شخصي دوز ماهر لباس زنانه و بنگاههای توليد کلان لباس

نوع آموزش:حضوری و غیرحضوری(آنلاین)

سرفصل های دوره آموزش بچگانه و دخترانه دوز:

سرفصل های دوره آموزش بچگانه و دخترانه دوز  مجتمع آموزشی مهرمادر مطابق با نیاز بازار کار و سرفصل های استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای تهیه شده است.

1- توانايي دوختهاي مقدماتي شامل:
♦   آشنايي با انواع دوخت

- دوخت راسته

- دوخت زيگزاگ و پ سدوزي با چرخ و دست

- دوخت درزهاي منحني

- دوخت درزهاي شكسته

- دوخت درزهاي فرانسوي

- دوخت مغزي

- دوخت سجاف

- دوخت نوار و بندينك

- دوخت زيپ
دوخت انواع دكمه

- دوخت انواع مادگي

- دوخت قزن

- دوخت لايي چسب

- دوخت آستر

- اسمك دوزي

- توردوزي

- اريب دوزي

- دالبردوزي

- دوخت انواع جيب (جيب رو- جيب تو- جيب فيلتاپي)

- دوختهاي تزئيني

2- توانايي شناخت و اندازه گيري اندام شامل:
♦   آشنايي با قسمتهاي مختلف اندام جهت انداز هگيري و ساي زبندي
♦   آشنايي با انواع اندام
♦   آشنايي با واحدهاي انداز هگيري و تبديل آنها به هم
♦   آشنايي با جدول ساي زبندي
♦   شناسايي اصول اندازه گيري قسمتهاي مختلف اندام

3- توانايي تهيه الگوي لباس نوزاد شامل:
♦   آشنايي با رسم الگوهاي اساس
♦   شناسايي اصول مدلسازي الگو
♦   شناسايي اصول سايزبندي
♦   شناسايي اصول رسم الگوي انواع لباس نوزاد
- ناف بند
- پيراهن زير
- پيراهن
- لباس خواب
- قنداق
- روقنداقي
- پيراهن شلوار سرهم
- شلوار جوراب دار
- پيش بند
- كلاه
- سرويس خواب (كيسه خواب- ملحفه- لحاف- روبالشي و …)
- سينه بند و سينه پوش
- كت
- مامي شورت
- كفش
- آغوشي
- ساك
- حوله و ربدشامبر

4-  توانايي تهيه الگوي لباس دخترانه شامل:
♦   آشنايي با رسم الگوهاي اساس
♦   شناسايي اصول مدلسازي الگو
♦   شناسايي اصول سايزبندي
♦   شناسايي اصول رسم الگوي انواع لباس دخترانه
- بلوز شوميزه
- بلوز يقه ب ب – آرشال- انگليسي- گرد- هفت - قايقي - والان دار-اسكي- شكاري- يوناني- ملواني و ...
- انواع دامن كلوش
- دامن اسكاتلندي
- دامن شلواري
- دامن فون
- دامن قارچي
- دامن پليسه
- پيراهن ساده دخترانه
- پيراهن چي ندار دخترانه
- پيراهن كلوش
- پيراهن اسمك دوزي
- برش زير سينه
- انواع آستين ها (شوميز- پفي- كلوش- رگلان- افتاده- كيمونو و ...)
- شلوار و شلوارك
- سارافون
- كت و دامن

5- توانايي برش انواع لباس نوزاد و دخترانه شامل:
♦   آشنايي با انواع جنس و طرح پارچه خاص لباس نوزاد و دخترانه
♦   شناسايي اصول محاسبه مقدار لازم پارچه با توجه به عرض پارچه، مدل،طرح پارچه و ...
♦   شناسايي با اتو زدن پارچه قبل از برش در صورت نياز
♦   شناسايي اصول قراردادن الگو روي پارچه با رعايت صرف هجويي
♦   شناسايي اصول خط كشي دور الگو
♦   شناسايي اصول برش قطعات مختلف لباس نوزاد - دخترانه و آستر با درنظر گرفتن ميزان اضافه درز
♦   شناسايي اصول علامت گذاري قطعات پارچه

6- توانايي دوخت انواع لباس نوزاد شامل:
♦   شناسايي اصول دوخت انواع لباس نوزاد

- ناف بند

- پيراهن زبر

- پيراهن

- لباس خواب

- قنداق

- روقنداقي

- پيراهن شلوار سرهم

- شلوار جوراب دار

- پيش بند

- كلاه

- سرويس خواب (كيسه خواب- ملحفه- لحاف- روبالشي و ...)

- سينه بند يا سينه پوش

- كت

مامي شورت

- كفش

- آغوشي

- ساك

- حوله و ربدوشامبر

♦   شناسايي اصول دوختهاي تزييني

7- توانايي دوخت انواع لباس دخترانه شامل:
♦   شناسايي اصول وصل قطعات مختلف لباس
♦   شناسايي اصول دوخت انواع بلوز
-بلوز شوميزه
-ب ب
-آرشال
- انگليسي
-گرد
- هفت
-قايقي
-والان دار
-اسكي
- شكاري
-يوناني
-ملواني و ..
-شناسايي اصول دوخت انواع دامن
-دامن كلوش
-دامن اسكاتلندي
-دامن شلواري
- دامن فون
- دامن قارچي
 -دامن پليسه
شناسايي اصول دوخت انواع پيراهن
-پيراهن ساده دخترانه
- پيراهن چي ندار دخترانه
-پيراهن كلوش
-پيراهن اسمك دوزي
-پيراهن برش زير سينه

♦   شناسايي دوخت انواع آستين (شوميز- پفي - كلوش - رگلان - افتاده -كيمونو و ...)
♦   شناسايي اصول دوخت انواع شلوار و شلوارك
♦   شناسايي اصول دوخت سارافون
♦   شناسايي اصول دوخت كت
♦   شناسايي اصول انواع دوخت تزئيني