الگوساز لباس با رایانه

توضیحات کامل دوره

در طی این دوره آموزشی، کارآموز شایستگی هایی از جمله توانايي نصب  نرم افزارهاي طراحي الگو و برش و لوازم جانبي، استفاده از فايل مخصوص الگوسازي، اعمال فرامين عمومي روي يك فايل، استفاده از ابزارهاي مديريت عمومي اشكال، استفاده از ابزارهاي خاص، اضافه نمودن اجزاء اضافي روي الگو، استفاده از پنجره چاپ، استفاده از فضاي كدنويسي براي الگوهاي پايه، توانايي رسم الگوي مستقل شخصي با استفاده از ابزارها و گزينه ها و بكارگيري ضوابط ايمني و بهداشت كار در محيط كار را بدست می آورد.

طول دوره آموزش 100 ساعت است که شامل 31 ساعت آموزش نظری و 69 ساعت آموزش عملی می باشد. برای کسب اطلاعات تکمیلی با مجتمع آموزشی مهر مادر تماس بگیرید.