خیاط لباس زیر زنانه

توضیحات کامل دوره

دوره آموزش خیاط لباس زیر زنانه  مجتمع آموزشی مهرمادر يكي از مشاغل مربوط به صنايع پوشاك است كه ویژه ورود به بازار کار تهیه گردیده است. در آموزشگاه خیاطی مهرمادر ، خیاطی به صورت حرفه ای با متدهای مولر، متریک، ایتالیایی، گرلاوین، تجاری  و ... آموزش داده می شود و هنرجو می تواند از تمامی امکانات این موسسه به صورت کاملا رایگان جهت آموزش بهتر استفاده نماید.

هنرجو در طی دوره خیاط لباس زیر زنانه  شایستگيهایي از قبيل راه اندازی ، سرویس و نگهداری ماشينهای دوخت ،رسم و دوخت کرست و شورت زنانه،رسم الگو و دوخت زیر پوش،زیر دامنی،لباس خواب،ربدوشامبر،رسم الگو و دوخت بادی و رسم الگو و دوخت گن را در بر می گیرد.

شناسنامه دوره آموزش خیاط لباس زیر زنانه:

کد بین المللیISCO (سازمان بین المللی کار):753120510280001

طول دوره: 1الی2ماه

مهارت پیش نیاز: نازکدوز زنانه

نوع تدریس: عملی ، نظری

زمان برگزاری دوره: مطابق با انتخاب هنرجو

مخاطبین: دانش آموزان، دانشجویان، علاقمندان به خیاطی، فارغ التحصیلان و علاقمندان به ادامه تحصیل در رشته های طراحی و دوخت

مشاغل مرتبط: تریکو دوز

نوع آموزش:حضوری و غیرحضوری(آنلاین)

 

سرفصل های دوره آموزش خیاط لباس زیر زنانه:

سرفصل های دوره آموزش خیاط لباس زیر زنانه مجتمع آموزشی مهرمادر مطابق با نیاز بازار کار و سرفصل های استاندارد سازمان آموزش فنی و حرفه ای تهیه شده است.

1- رسم  الگوی کرست و شورت زنانه  شامل:
♦  نحوه اندازه گیری قسمت های مختلف اندام
♦  نحوه استفاده از علائم قراردادی اندام
♦  نحوه استفاده از جدول سایز بندی
♦  نحوه ترسیم اساس الگوی پاترون بالاتنه
♦  نحوه ترسیم الگوی پاترون بالاتنه جهت رفع عیوب اندام(باسن کوچک،باسن بزرگ و...)
♦  نحوه تطبیق اندازه فردی با اندازه های جدول سایز بندی
♦  نحوه ترسیم علائم قراردادی الگو
♦  نحوه ترسیم الگوی یقه(ساده،خطی)
♦  نحوه ترسیم انواع کرست(2،3،4،6تکه)
♦  نحوه ترسیم الگوی انواع کرستهای فانتزی و دکلته
♦  نحوه ترسیم انواع کرست با استفاده از انتقال پنس
♦  نحوه ترسیم انواع الگوی شورت زنانه(پادار،برش دار،رکابی،لیفه ای،چین دار و...)
♦  نحوه استفاده از شابلون و کد گذاری
♦  اندازه گیری قسمت های مختلف اندام
♦  استفاده از علائم قراردادی اندام
♦  استفاده از جدول سایز بندی در ترسیم الگو
♦  ترسیم الگوی پاترون بالاتنه(با پنس)
♦  ترسیم الگوی پاترون بالاتنه جهت رفع عیوب اندام(باسن کوچک،باسن بزرگ و....)
♦  تبدیل اندازه های فرد به اندازه های جدول سایز بندی
♦  انتخاب عوامل تاثیر گذار در اندام(جنس  پارچه،نوع برش،رنگ و نقوش)
♦  ترسیم علائم قردادی الگو
♦  ترسیم انواع الگوی یقه(ساده،خطی)
♦  ترسیم الگوی انواع کرست(2،3،4،6تکه)
♦  ترسیم الگوی انواع کرست های فنری و دکلته
♦  ترسیم انواع کرست با استفاده از انتقال پنس
♦  ترسیم انواع الگوی شورت زنانه(پادار،برش دار،رکابی)
♦  محاسبه اضافه درز روی الگو
♦  کد گذاری قطعات الگو

2- دوخت کرست و شورت زنانه شامل:
♦  انواع پارجه(طبیعی،مصنوعی،نیمه مصنوعی)
♦  نحوه محاسبه پارچه با توجه به عرض پارچه
♦  نحوه استفاده از علائم قردادی الگو هنگام برش
♦  نحوه استفاده از انواع پارچه(یک طرف کش،دو طرف کش،تور،ژرسه آستری و...)
♦  نحوه چیدمان الگو روی پارچه
♦  نحوه برش الگوی پاترون بالاتنه
♦  نحوه دوخت الگو پاترون بالاتنه
♦  نحوه برش انواع کرست(2،3،4،6)تکه
♦  نحوه دوخت کرست (2،3،4،6)تکه
♦  نحوه برش کرست های فنری و دکلته
♦  نحوه دوخت کرست های فنری و دکلته
♦  نحوه برش انواع کرست با استفاده از انتقال پنس
♦  نحوه دوخت انواع کرست با استفاده از انتقال پنس
♦  نحوه برش انواع شورت زنانه(پا دار،رکابی،لیفه  ای ،چین دارو...)
♦  نحوه استفاده از انواع سگک(پلاستیکی،فلزی)
♦  نحوه دوخت انواع قزن(متری ،تکی،پلاستیکی،فلزی)
♦  نحوه دوخت انواع رکاب(پهن،باریک)
♦  نحوه دوخت انواع کاپ سینه(سرخود،جدا)
♦  نحوه برش پارچه نوار اریب(نایلونی،ساتن،کشی،ابریشمی،پرزدارو ...)
♦  نحوه دوخت نوار اریب(نایلونی،ساتن،کشی،ابریشمی،پرزدارو...)
♦  نحوه دوخت کش شورت(لیفه ،لبه دار،بندینکی،عاج دارو...)
♦  انتخاب نوع پارچه مخصوص کرست(یک طرف کش،دو طرف کش،تور کش و...)
♦  انتخاب نوع پارچه مخصوص شورت(تریکو،تور،تورکش،و...)
♦  محاسبه پارچه با توجه به عرض پارچه
♦  چیدمان الگو روی پارچه
♦  برش الگوی پاترون بالاتنه
♦  دوخت الگوی پاترون بالاتنه
♦  برش انواع کرست(2،3،4،6)تکه
♦  دوخت انواع کرست(2،3،4،6)تکه
♦  برش کرست های فنری و دکلته
♦  دوخت کرست های فنری و دکلته
♦  برش انواع کرست با استفاده از انتقال پنس(گردن،حلقه،پهلو وسر شانه)
♦  دوخت انواع کرست با استفاده از انتقال پنس(گردن،حلقه،پهلو و سر شانه)
♦  برش انواع شورت زنانه(پا دار،برش دار،رکابی،لیفه ای،چین دار و...)
♦  انتخاب سگک مناسب با توجه به نوع پارچه و کش رکابی(پلاستیکی،فلزی)
♦  دوخت انواع قزن(متری ،تکی،پلاستیکی،فلزی)
♦  دوخت انواع رکاب(پهن و باریک)
♦  دوخت انواع کاپ سینه(سرخور،جدا)
♦  برش پارچه برای انواع نوار اریب(نایلونی،ساتن،کشی،ابریشمی،پرزدار)
♦  دوخت انواع کش شورت(لیفه،لبه دار،بندینکی)

3- رسم الگوی زیر پوش(زیر دامنی،لباس خواب،ربدوشامبرشامل:
♦  نحوه اندازه گیری قسمت های مختلف اندام
♦  نحوه استفاده از علائم قردادی اندام
♦  نحوه استفاده از جدول سایز بندی
♦  نحوه ترسیم اساس الگوی پاترون بالاتنه(با پنس)
♦  نحوه ترسیم الگوی پاترون اولیه جهت رفع عیوب اندام(باسن کوچک،باسن بزرگ و....)
♦  نحوه تطبیق اندازه فردی با اندازه های جدول سایز بندی
♦  نحوه ترسیم علائم قرار دادی الگو
♦  نحوه ترسیم الگوی لباس خواب(بلند،کوتاه،تنگ،گشاد،کمر جدا،یکسره،یقه دار،بدون یقه)
♦  ترسیم انواع الگوی ربدوشامبر(حوله ای،رسمی)
♦  ترسیم انواع الگوی یقه ربدوشامبر(انگلیسی،آرشال،گرد،هفت،چپ،راست،...)
♦  ترسیم انواع الگوی آستین ربدوشامبر(یکسره،جدا،کیمونو،رگلان،بلند و...)
♦  ترسیم انواع الگوی زیر پوش(بلند،کوتاه،تنگ،فون،گشاد)
♦  ترسیم انواع الگوی زیر دامنی(بلند،کوتاه،تنگ،فون)
♦  ترسیم اساس الگوی شلوار(آزاد)
♦  نحوه ترسیم الگوی اساس دامن
♦  اندازه گیری قسمت های مختلف اندام
♦  استفاده از علائم قراردادی اندام
♦  استفاده از جدول سایز بندی در ترسیم الگو
♦  ترسیم اساس الگوی پاترون بالاتنه (با پنس)
♦  ترسیم الگوی  پاترون بالاتنه اولیه جهت رفع عیوب اندام(باسن کوچک،باسن بزرگ و...)
♦  تبدیل اندازه های فردی به اندازه های جدول سایز بندی
♦  ترسیم علائم قراردادی الگو
♦  ترسیم الگوی اساس دامن
♦  ترسیم انواع الگوی لباس خواب (بلند ،کوتاه،تنگ،گشاد،کمرجدا،سرهم،یقه دار ،بدون یقه)
♦  ترسیم انواع الگوی روبدوشامبر(حوله ای،رسمی)
♦  ترسیم انواع الگوی یقه روبدوشامبر(انگلیسی،آرشال،گرد،هفت،چپ،راست و....)
♦  ترسیم انواع الگوی آستین روبدوشامبر(یکسره،جدا،کیمونو،رگلان،بلند و...)
♦  ترسیم انواع الگوی زیر پوش(بلند،کوتاه،تنگ،فون،گشاد)
♦  ترسیم انواع الگوی زیر دامنی(بلند،کوتاه،تنگ،فون)
♦  ترسیم اساس الگوی شلوار (آزاد)


4- دوخت الگوی زیر پوش(زیر دامنی،لباس خواب،روبدوشامبر) شامل:
♦  انواع پارچه(طبیعی،مصنوعی،نیمه مصنوعی و....)
♦  نحوه محاسبه پارچه با توجه به عرض پارچه
♦  نحوه استفاده از علائم قراردادی الگو هنگام برش
♦  نحوه چیدمان الگو روی پارچه
♦  نحوه برش الگوی پاترون بالاتنه(پنس)
♦  نحوه دوخت الگوی پاترون(با پنس،یقه دار،بدون یقه)
♦  نحوه برش انواع لباس خواب(بلند،کوتاه،کمر جدا،تنگ،گشاد،یکسره)
♦  نحوه دوخت انواع لباس خواب(بلند،کوتاه،کمر جدا،تنگ،گشاد،یکسره)
♦  نحوه برش انواع الگوی روبدوشامبر(حوله ای،رسمی)
♦  نحوه دوخت انواع الگوی روبدوشامبر(حوله ای،رسمی)
♦  نحوه برش انواع الگوی یقه روبدوشامبر(انگلیسی،آرشال،گرد،هفت،چپ و راست)
♦  نحوه دوخت انواع الگوی یقه روبدوشامبر(انگلیسی،آرشال،گرد،هفت،چپ و راست)
♦  نحوه برش الگوی اساس  دامن
♦  نحوه دوخت الگوی اساس دامن
♦  نحوه برش الگوی زیر پوش(بلند،کوتاه،تنگ،فون)
♦  نحوه دوخت الگوی زیر پوش(بلند،کوتاه،تنگ،فون)
♦  نحوه برش انواع زیر دامنی(بلند،کوتاه،تنگ،فون و....)
♦  نحوه دوخت انواع زیر دامنی(بلند،کوتاه،تنگ،فون و...)
♦  نحوه برش اساس الگوی شلوار( آزاد)
♦  نحوه دوخت اساس الگوی شلوار(آزاد)
♦  نحوه استفاده از انواع مغزی(روکش دار،بدون روکش)
♦  نحوه استفاده از انواع آستری(ژرسه،استرچ،پرلون,نایلون،شیشه و...)
♦  نحوه برش انواع الگوی آستین روبدوشامبر(سرخود،جدا،کیمونو،رگلان،بلند،کوتاه)
♦  نحوه دوخت انواع الگوی آستین روبدوشامبر(سرخود،جدا،کیمونو،رگلان،بلند و کوتاه)
♦  انتخاب پارچه ای برای انواع(زیرپوش،زیر دامنی،لباس خواب،روبدوشامبر)
♦  محاسبه پارچه با توجه به عرض پارچه
♦  برش الگوی پاترون بالاتنه(با پنس)
♦  دوخت الگوی پاترون بالاتنه (با پنس)
♦  برش انواع لباس خواب(بلند،کوتاه،کمر جدا،تنگ،گشاد،یکسره،یقه دار،بدون یقه و....)
♦  دوخت انواع لباس خواب(بلند،کوتاه،کمر جدا،تنگ،گشاد،یکسره،یقه دار،بدون یقه و...)
♦  برش انواع الگوی روبدوشامبر(حوله ای ،رسمی)
♦  دوخت انواع الگوی ربدوشامبر(حوله ای،رسمی)
♦  برش انواع الگوی یقه روبدوشامبر(انگلیسی،آرشال،گرد،هفت،چپ و راست)
♦  دوخت انواع الگوی یقه روبدوشامبر(انگلیسی،آرشال،گرد هفت،چپ و راست)
♦  برش انواع الگوی آستین روبدوشامبر(سرخود،جدا،کیمونو،رگلان،بلند و کوتاه)
♦  دوخت انواع الگوی آستین ربدوشامبر(سرخود،جداکیمونو،رگلان،بلند و کوتاه)
♦  برش الگوی زیر پوش(بلند،کوتاه،تنگ،فون،....)
♦  دوخت الگوی زیر پوش (بلند،کوتاه،تنگ،فون،...)
♦  برش اساس دامن
♦  دوخت اساس دامن
♦  برش انواع زیر دامنی (بلند،کوتاه،تنگ،فون و...)
♦  دوخت انواع زیر دامنی (بلند،کوتاه،تنگ،فون و...)
♦  برش اساس الگوی شلوار( ازاد)
♦  دوخت اساس الگوی شلوار(آزاد)
♦  نحوه استفاده از انواع مغزی(روکش دار و بدون روکش)

5- رسم الگوی بادی شامل:
♦  نحوه اندازه گیری قسمت های مختلف اندام
♦  نحوه استفاده از علائم قرار دادی اندام
♦  نحوه استفاده از جدول سایز بندی
♦  نحوه تطبیق اندازه های فردی با اندازه های جدول سایز بندی
♦  نحوه ترسیم علائم قراردادی الگو
♦  نحوه ترسیم انواع الگوی یقه (ساده،خطی،گرد،هفت،ایستاده و....)
♦  نحوه ترسیم الگوی آستین ساده
♦  نحوه ترسیم الگوی انواع شورت(پادار،معمولی،رکابی،چین دار)
♦  اندازه گیری قسمت های مختلف اندام
♦  استفاده از علائم قرار دادی اندام
♦  استفاده از جدول سایز بندی در ترسیم الگو
♦  تبدیل اندازه های فردی به اندازه های جدول سایز بندی
♦  ترسیم الگوی اساس بالاتنه(بدون پنس)
♦  ترسیم علائم قراردادی الگو
♦  ترسیم الگوی انواع یقه(ساده،خطی،گرد،هفت،ایستاده)
♦  ترسیم الگوی آستین ساده
♦  ترسیم الگوی انواع شورت(پادار،معمولی،رکابی،چین دار)

6- دوخت بادی شامل:
♦  انواع پارچه(طبیعی،مصنوعی،نیمه مصنوعی و....)
♦  نحوه محاسبه پارچه با توجه به عرض و جنس پارچه
♦  نحوه استفاده از علائم قراردادی الگو هنگام برش
♦  نحوه چیدمان الگو روی پارچه
♦  نحوه برش اساس بالاتنه بدون پنس
♦  نحوه دوخت اساس بالاتنه بدون پنس
♦  نحوه برش انواع یقه(ساده،خطی،گرد،هفت،ایستاده و...)
♦  نحوه دوخت انواع یقه(ساده،خطی،گرد،هفت،ایستاده و....)
♦  نحوه برش آستین ساده
♦  نحوه دوخت آستین ساده
♦  نحوه برش انواع شورت(پادار،معمولی،رکابی،چین دارو....)
♦  نحوه دوخت انواع شورت(پادار،معمولی،رکابی،چین دارو...)
♦  نحوه برش انواع بادی(با آستین،بدون آستین،پادار،شورتی و....)
♦  نحوه دوخت انواع بادی (با آستین،بدون آستین،پادار،شورتی و...)
♦  انتخاب پارچه برای انواع بادی
♦  محاسبه پارچه با توجه به جنس و عرض پارچه
♦  استفاده از علائم قراردادی الگو هنگام برش
♦  چیدمان الگو روی پارچه
♦  برش اساس بالاتنه بدون پنس
♦  دوخت اساس بالاتنه بدون پنس
♦  برش انواع یقه(ساده،خطی،گرد،هفت،ایستاده)
♦  دوخت انواع یقه(ساده،خطی،گرد،هفت،ایستاده)
♦  برش آستین ساده
♦  دوخت آستین ساده
♦  برش انواع شورت
♦  دوخت انواع شورت
♦  برش انواع بادی با آستین
♦  دوخت انواع بادی با آستین

7- رسم الگوی گن شامل:
♦  نحوه اندازه گیری قسمت های مختلف اندام
♦  نحوه استفاده از علائم قراردادی اندام
♦  نحوه استفاده از جدول سایز بندی
♦  نحوه تطبیق اندازه های فردی با اندازه های جدول سایز بندی
♦  نحوه ترسیم علائم قراردادی الگو
♦  نحوه ترسیم انواع الگوی گن(یکسره،جدا،شورتی،دامنی)
♦  نحوه ترسیم انواع الگوی نیم تنه(با کاپ،بدون کاپ،دکلته فنری،6تیکه)
♦  نحوه ترسیم انواع دولایه کردن داخل گن(استرچ،مکلون ویاردی)
♦  نحوه ترسیم  انواع کاپ(جدا،سرخود)
♦  نحوه استفاده از شابلون و کد گذاری
♦  اندازه گیری قسمت های مختلف اندام
♦  استفاده از علائم قراردادی اندام
♦  استفاده از جدول سایز بندی در ترسیم الگو
♦  تبدیل اندازه های فردی به اندازه های جدول سایز بندی
♦  ترسیم علائم قرادادی الگو
♦  ترسیم انواع الگوی گن(یکسره،جدا،شورتی،دامنی و...)
♦  ترسیم انواع الگوی نیم تنه(با کاپ،بدون رکاب،دکلته فنری،6تیکه)
♦  ترسیم انواع دولایی داخل گن(استرچ،مکلون و...)
♦  ترسیم انواع کاپ(جدا،سرخود)
♦  محاسبه اضافه درز روی الگو
♦  کد گذاری قطعات تهیه شده الگو

8- دوخت  گن شامل:
♦  انواع پارچه(طبیعی،مصنوعی،نیمه مصنوعی و....)
♦  نحوه محاسبه پارچه  با توجه به عرض و جنس پارچه
♦  نحوه استفاده از علائم قراردادی الگو هنگام برش
♦  نحوه استفاده از انواع پارچه(یک طرفه کش،دو طرف کش،تور،ژرسه،آستری و...)
♦  نحوه چیدمان الگو روی پارچه
♦  نحوه برش اساس الگوی گن
♦  نحوه دوخت گن
♦  نحوه برش کاپ گن
♦  نحوه دوخت کاپ گن
♦  نحوه دوخت انواع کش های (عاج دار،لبه دار،1سانتیمترتا5سانتی متری)
♦  نحوه دوخت قزن
♦  نحوه دوخت رکاب
♦  نحوه استفاده از سگک0پلاستیکی،فلزی)در سایزهای مختلف
♦  نحوه دوخت انواع زیپ(مخفی،یک طرفه،مجزا،دندانه درشت، پلاستیکی)
♦  نحوه دوخت انواع فنر فلزی فنری،حصیری،گرد(پلاستیکی،فلزی)عمودی
♦  نحوه برش انواع نیم تنه(با کاپ،بدون کاپ،دکلته فنری،6تکه)
♦  نحوه دوخت انواع نیم تنه
♦  نحوه دوخت گان بر روی کاپ ها
♦  نحوه برش 2لایه کردن داخل گن
♦  انتخاب پارچه مناسب برای انواع گن(یک طرف کش،دو طرف کش،یاردی)
♦  محاسبه پارچه با توجه به عرض پارچه
♦  استفاده از علائم قراردادی الگو هنگام برش
♦  چیدمان الگو روی پارچه
♦  برش اساس الگوی روی پارچه
♦  برش اساس الگوی گن
♦  دوخت گن
♦  برش کاپ گن
♦  دوخت کاپ گن
♦  دوخت گان بر روی کاپ ها
♦  دوخت انواع کش های گن(عاج دار،لبه،1سانتیمتر،5سانتیمتر)
♦  دوخت قزن
♦  دوخت رکاب
♦  استفاده از سگک(پلاستیک و فلزی)در سایزهای مختلف
♦  دوخت انواع زیپ گن (مخفی،یک طرفه،مجزا،دندانه درشت پلاستیکی)
♦  دوخت انواع فنر(فلزی،حصیری،گرد،پلاستیکی،فلزی و....)
♦  برش انواع نیم تنه(با کاپ،بدون کاپ،دکلته فنری ،6تیکه)
♦  برش دولایه کردن داخل گن
♦  دوخت لایه کردن داخل گن

جهت اطلاع از روز و ساعت کلاسها و یا کسب اطلاعات تکمیلی با مجتمع آموزشی مهر مادر تماس حاصل فرمایید.

 

منبع استاندارد سازمان فنی و حرفه ای: http://rpc.irantvto.ir/home/dn-std/2015