کاپشن دوز

توضیحات کامل دوره

در این دوره آموزشی کارآموز شایستگی هایی از قبیل راه اندازی و نگهداری ماشین های دوخت، رسم انواع الگوی کاپشن، رسم انواع الگوی اورکت و دوخت کاپشن و اورکت را به دست می آورد.

طول دوره آموزش 365 ساعت است که 94 ساعت آن آموزش نظری و 271 ساعت آموزش عملی خواهد داشت. برای کسب اطلاعات بیشتر با مجتمع آموزشی مهر مادر تماس حاصل نمایید.